Tatowie (ros. таты) - naród zamieszkujący Federację Rosyjską, ogółem ok. 19,4 tys. osób, z tego w Dagestanie ok. 15 tys. (2001 r.), Azerbejdżan (10,2 tys.) oraz północny Iran (według różnych ocen, zapewne przesadnych, nawet do ok. 300 tys).

Przyjmuje się, iż Tatowie są potomkami plemion perskich, które osiadły w górach Kaukazu w V i VI w.

Tatowie posługują się językiem tackim, należącym do grupy języków irańskich, choć większość zna także rosyjski lub język azerski. Język tacki jest blisko spokrewniony z perskim.

Wyznają islam szyicki, część chrześcijaństwo monofizyckie, natomiast grupa Tatów, zwana Żydami górskimi wyznaje także judaizm. Kwestią dość dyskusyjną jest poczucie wzajemnej więzi wszystkich tych grup, zwłaszcza górskich Żydów z pozostałymi, tym bardziej, że w ostatnich latach nasila się emigracja Żydów górskich do Izraela.