Temat wyrazu – część wyrazu, która zasadniczo nie uczestniczy w odmianie, pozostająca po usunięciu formantów fleksyjnych. Jest nośnikiem znaczenia wyrazu.

Można rozróżnić temat fleksyjny (np. domow- w domowy, domowego) i temat słowotwórczy (utożsamiany z podstawą słowotwórczą[1]) (np. dom- w domowy, domek). Pod względem brzmienia temat może być jednolity lub nieco zróżnicowany, np. dardarz -e[2].

Temat nie musi być tożsamy z rdzeniem[3] ani przybierać postaci pojedynczego morfemu[4]. W odróżnieniu od rdzenia może zawierać pewne przyrostki i przedrostki[3].

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Izabela Różycka, Podstawa słowotwórcza i temat słowotwórczy, [w:] Poradnia językowa [online], Uniwersytet Łódzki, 10 lutego 2016 [dostęp 2019-06-12].
  2. Kazimierz Polański (red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, wyd. 2, Wrocław: Ossolineum, 1999, s. 397, ISBN 83-04-04445-5, OCLC 835934897.
  3. a b Ivana Kolářová i inni, Český jazyk - pro studující učitelství 1. stupně základní školy, Praha: Grada Publishing, 2012, s. 129, ISBN 978-80-247-3358-6 (cz.).
  4. w2.pdf, eti.pg.edu.pl.