Teos - miasto jońskie w Karii, którego pozostałości znajdują się około 1 km od współczesnego tureckiego Seferihisar.

Było jednym z miast tzw. dodekapolis - dwunastu miast założonych w czasie migracji Jonów z Peloponezu na wybrzeża Azji Mniejszej około 1000 p.n.e.

Teos żyło z handlu morskiego. W starożytności miasto posiadało dwa porty. Najsłynniejszą budowlą Teos, które było ośrodkiem kultu wina, była największa w świecie greckim świątynia Dionizosa. Było jednym z ośrodków, w którym rozwijało się starożytne aktorstwo. W Teos główną siedzibę miało stowarzyszenie - Artystów Dionizosa, w którego skład wchodzili aktorzy, poeci i muzycy z Jonii. Stowarzyszenie było związane z kultem Dionizosa Kathegemona.

Teos, jako jedno z pierwszych miast greckich, zostało zaatakowane przez Cyrusa. W wyniku tego jego mieszkańcy opuścili miasto. Część z nich założyła ok. 540 p.n.e. miasto Abdera w Tracji, inni - Fanagorię na północnym wybrzeżu Morza Czarnego.

Teos było miejscem urodzin Anakreonta z Teos