Titrant

roztwór mianowany substancji chemicznej stosowany podczas miareczkowania do ilościowego oznaczenia analitu

Titrant - w miareczkowaniu jest to roztwór dodawany z biurety w postaci kropel do roztworu analizowanej substancji (analit). Titrant jest roztworem mianowanym związku chemicznego zdolnego do reakcji charakterystycznej analizowanego indywiduum chemicznego.