Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych

Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych (TNSW) – polska organizacja zawodowa nauczycielstwa w zaborze austriackim.

Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych powstało w 1884 i miało siedzibę we Lwowie[1]. Działało na obszarze Galicji, Galicji, Wielkiego Księstwa Krakowskiego, Śląska, Bukowiny[1].

Celami Towarzystwa były:

  • popieranie wszelkich spraw, mających na względzie rozwój szkół wyższych, dobro stanu nauczycielskiego i obrona poszczególnych jego członków oraz wspieranie rodzin nauczycielskich,
  • wzajemne udzielanie sobie najnowszych zdobyczy naukowych tudzież spostrzeżeń i doświadczeń z zakresu praktyki nauczycielskiej,
  • krzepienie ducha koleżeństwa przez wzajemne zbliżanie się i wymianę myśli,
  • zaznajamianie ogółu społeczeństwa ze sprawami Szkół Wyższych i najnowszymi zdobyczami naukowymi[1].

Organem prasowym TNSW był periodyk „Muzeum” wydawany od 1885[1]. Ponadto Towarzystwo wydawało książki szkolne, podręczniki uniwersyteckie, bibliotekę dla młodzieży oraz ilustrowane wydawnictwo periodyczne „Nauka i Sztuka[1].

W 1914 prezesem zarządu głównego był dr Ignacy Zakrzewski[1].

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w dniach 28-30 grudnia 1919 zostało założone Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, powstałe z połączenia Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych z Galicji i Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego z Królestwa Polskiego[2].

Z tym tematem związana jest kategoria: Członkowie Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych.

Przypisy edytuj

  1. a b c d e f Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1914. Lwów: 1914, s. 1066.
  2. Jarosław Durka, Wybrane problemy z działalności wydawniczej Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski (red.), Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XX i pierwszych latach XXI wieku, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, s. 45-57, ISBN 978-83-7969-165-4.