Traktat berliński (1878)

Traktat berliński – końcowy akt kongresu berlińskiego (13 czerwca–13 lipca 1878), na którym Wielka Brytania, Francja, Austro-Węgry, Cesarstwo Niemieckie, Królestwo Włoch, Imperium Rosyjskie oraz Imperium Osmańskie rządzone przez Abdülhamida II dokonały rewizji traktatu z San Stefano, podpisanego 3 marca tego samego roku.

Granice Wielkiej Bułgarii według traktatu w San Stefano i ich korekta po pokoju berlińskim 1878
Postanowienia terytorialne traktatu berlińskiego i traktatu w San Stefano
Mapa Europy południowo-wschodniej po zakończeniu kongresu berlińskiego

Postanowienia Edytuj

 • ustanowiono Księstwo Bułgarii[1]. W imieniu Bułgarii, która została wykluczona z rozmów pokojowych, rozmowy dyplomatyczne prowadziła Rosja[2].
  • uniemożliwiono powstanie tzw. „Wielkiej Bułgarii”, gdyż państwa Europy zachodniej obawiały się rozszerzenia wpływów oraz ekspansji Rosji na Bałkanach.
  • przystano na przyznanie Bułgarii jedynie rozszerzonej autonomii.
  • głównymi przeciwnikami powstania rusofilskiej „Wielkiej Bułgarii” była Wielka Brytania oraz Austro-Węgry[3].
 • uznano pełną niepodległość:
 • zmuszono Imperium Osmańskie do przyznania szerokiej autonomii Bułgarii oraz Rumelii Wschodniej.
  • oba kraje miały pozostawać zależne od Imperium Osmańskiego (formalnie do 1908).
 • autonomii nie uzyskała natomiast Macedonia, która ponownie została włączona w granice państwa tureckiego[4].
 • turecka prowincja Bośnia i Hercegowina, a także sandżak nowopazarski zostały oddane pod administrację austriacką.
  • oficjalnie nie stały się częścią monarchii austro-węgierskiej aż do 5 października 1908, gdy Austro-Węgry dokonały formalnej aneksji prowincji, co wywołało tzw. kryzys bośniacki.
 • zgodnie z art. 63 Traktat paryski (1856) oraz Traktat londyński (1871) zostały utrzymane w mocy w tych wszystkich postanowieniach, które nie zostały uchylone lub zmienione przez postanowienia poprzedzające.
 
Alegoryczny obraz podzielonej Bułgarii po kongresie berlińskim

Konsekwencje Edytuj

Trzy nowo utworzone niepodległe państwa szybko proklamowały się królestwami (Rumunia w 1881, Serbia w 1882 oraz Czarnogóra w 1910). Bułgaria proklamowała pełną niepodległość w 1908 roku po połączeniu się z Rumelią Wschodnią, jako Carstwo Bułgarii. W 1908 roku Austro-Węgry zaanektowały Bośnię, przyczyniając się do powstania poważnego konfliktu dyplomatycznego (kryzys bośniacki).

Ostatnią kwestią, jaką zajął się traktat berliński była ratyfikacja zmian granicy turecko-greckiej. W ramach traktatu, Tesalia oficjalnie weszła w granice Grecji w 1881 roku.

Przypisy Edytuj

 1. Stephen D. Krasner: Sovereignty: Organized Hypocrisy. Princeton University Press, 1999, s. p.165. ISBN 0-691-00711-X.
 2. Krasner, p.165.
 3. R.J. Crampton: A Concise History of Bulgaria. Cambridge University Press, 2005, s. p.84. ISBN 0-521-85085-1.
 4. Barbara Jelavich 1: Russia and the Formation of the Romanian National State, 1821-1878. Cambridge University Press, 2004, s. p.286. ISBN 0-521-52251-X.

Linki zewnętrzne Edytuj