Traktat o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową

umowa międzynarodowa
Państwa-sygnatariusze traktatu: jasny błękit – podpisany i ratyfikowany, żółty – tylko podpisany, czerwony – nie podpisany i nie ratyfikowany.

Traktat o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową (ang. Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT) – podpisany 24 września 1996 w Nowym Jorku, zakładający całkowity zakaz przeprowadzania prób nuklearnych. Do jego wejścia w życie wymagana jest ratyfikacja przez 44 państwa (w tym Polskę) wyszczególnione w układzie (załącznik 2 do artykułu 14). Spośród nich proces ratyfikacyjny zakończył się w 34, jednak Indie, Pakistan i Korea Północna nie złożyły jeszcze swych podpisów. Łącznie traktat podpisany został przez 183 państwa, z czego 166 go ratyfikowało.

Traktat w art. 1 zobowiązuje strony, by nie przeprowadzały jakichkolwiek wybuchów jądrowych oraz zapobiegały wszelkim takim wybuchom na wszystkich obszarach podlegających ich władzy. Strony zobowiązane są także, że powstrzymają się od powodowania, zachęcania do lub uczestniczenia w jakikolwiek sposób w przeprowadzaniu takich wybuchów.

Spory, jakie mogą wyniknąć ze stosowania lub wykładni Traktatu, za zgodą stron rozstrzygać ma Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (art. 6).

Zastrzeżenia do Traktatu i załączników są zakazane, do Protokołu (omawiającego nadzór nad przestrzeganiem) oraz załączników do niego zakazane są zastrzeżenia sprzeczne z celami i zadaniami Traktatu (art. 15).

Traktat sporządzono w 6 językach: arabskim, chińskim, angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim (art. 17).

Depozytariuszem jest Sekretarz Generalny ONZ (art. 16). Siedziba organizacji Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organisation monitorującej przestrzeganie traktatu znajduje się w Wiedniu.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Marcin Kaczmarski: Problematyka zbrojeń i rozbrojenia. W: Ryszard Zięba: Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008, s. 535. ISBN 978-83-60501-92-4.

Linki zewnętrzneEdytuj