Traktaty w Rapallo

strona ujednoznaczniająca

Traktaty w Rapalloumowy między państwami podpisane we włoskim mieście Rapallo.

W mieście tym były podpisane dwa traktaty:

Były to tereny w znacznym stopniu zamieszkane przez ludność słowiańską. Obie strony zobowiązały się przeciwdziałać restauracji Habsburgów na Węgrzech i w Austrii.