Transfery

Transfery rządowe – to środki materialne przekazane w formie subwencji, dotacji, zasiłków gospodarstwom domowym, na ogół na rzecz osób uboższych.

RodzajeEdytuj

 • pieniężne – przekazywanie środków płatniczych
 • niepieniężne – obejmują bezpośrednie dostarczanie dóbr i usług przez państwo lub bonów na nie, które mogą wykorzystywać prywatni dostawcy tych dóbr i usług w celu pokrycia ponoszonych kosztów (obejmuje usługi edukacyjne, medyczne, dożywianie)
 • socjalne – dokonywane w celu zapewnienia minimalnego standardu życia każdej jednostce:
  • programy socjalne:
   • dochód minimalny – gdy dochód jest niższy stosuje się odpowiednie dodatki socjalne w celu jego podniesienia
   • podatek dochodowy:
    • dodatni – przekraczających określony poziom
    • ujemny – płacony od dochodów tego poziomu
   • dodatki do płac (osoby pracujące)
  • program wymagający podjęcia pracy przez beneficjenta
   • podjęcie pracy organizowanej przez instytucje rządowe

Zobacz teżEdytuj