Transformata – wynik przekształcenia operandu pod wpływem działania operatora. Innymi słowy, transformatą nazywa się wynik działania transformacji (zob. szybka transformacja Fouriera).

Zobacz też Edytuj

Bibliografia Edytuj

  • Wiesław Flakiewicz: Podstawy cybernetyki. Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1982, s. 43.
  • Ross W. Ashby: Wstęp do cybernetyki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961, s. 27.