Transwersalna siła bezwładności

Transwersalna siła bezwładności (zwana też azymutalną) – siła bezwładności występująca w nieinercjalnym układzie odniesienia obracającym się ze zmienną prędkością obrotową względem inercjalnego układu odniesienia. Siła ta występuje niezależnie od siły odśrodkowej i siły Coriolisa[1].

W układzie odniesienia obracającym się względem dowolnego inercjalnego układu odniesienia ze środkiem obrotu w początku układu współrzędnych, gdy obrót odbywa się ze zmienną prędkością kątową, transwersalna siła bezwładności działająca na punkt materialny określona jest wyrażeniem[1]:

Siła transwersalna działa prostopadle do promienia wodzącego. Wartość siły transwersalnej można wyrazić wzorem:

gdzie:

masa ciała,
prędkość kątowa,
– przyspieszenie kątowe układu,
wektor wodzący, położenie ciała w tym układzie odniesienia,
promień wodzący – odległość od osi obrotu do punktu reprezentującego ciało.

Przy rozpatrywaniu tego samego zagadnienia w inercjalnym układzie odniesienia siła transwersalna odpowiada sile, bądź składowej siły, stycznej do toru ruchu ciała, powodującą zmianę wartości prędkości, a nie zmieniającą kierunku prędkości.

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj