Traszki, trytonypłazy ogoniaste o wodno-lądowym trybie życia, między innymi z rodzaju Triturus z rodziny salamandrowatych.

W Polsce występują 4 gatunki:

Wszystkie krajowe gatunki płazów m.in. traszek są w Polsce objęte ochroną prawną (na mocy Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1995 r.)

Traszki niewystępujące w Polsce:

Linki zewnętrzneEdytuj