Trofoblast

warstwa zewnętrznych komórek błony płodowej

Trofoblast (gr. trophé „pokarm” i blastós „kiełek, zarodek”) – warstwa zewnętrznych komórek błony płodowej (kosmówki), wyodrębniająca się u ssaków we wczesnym stadium rozwojowym zarodka, odpowiedzialna za tworzenie się łożyska oraz transportowane przez nie substancje odżywcze.

Blastocysta z trofoblastem

Trofoblast tworzy początkowo litą warstwę, a następnie różnicuje się na wewnętrzny cytotrofoblast i zewnętrzny syncytiotrofoblast.

Zobacz teżEdytuj