Trzepotanie przedsionków

Trzepotanie przedsionków (łac. flagellatio atriorum, ang. atrial flutter, AFl) – szybki, uporządkowany rytm serca pochodzenia przedsionkowego, o częstości 250-350/minutę[1].

Zapis badania holterowskiego dokumentujący trzepotanie przedsionków i powrót rytmu zatokowego

Kryteria rozpoznania:

  1. Fala F wychyleń przedsionkowych o częstotliwości 250-350/min (rzadziej mniej, np. w przebiegu leczenia chinidyną), o zmiennym ukształtowaniu, w odprowadzeniach kończynowych II, III, aVF dwufazowe z przewagą fazy ujemnej
  2. Brak linii izoelektrycznej między wychyleniami przedsionkowymi w odprowadzeniach kończynowych
  3. Zazwyczaj miarowy rytm komór.

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Andrzej Szczeklik, Piotr Gajewski: Interna Szczeklika 2017. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2017. ISBN 978-83-7430-517-4.
  • Barbara Dąbrowska, Andrzej Dąbrowski: Podręcznik elektrokardiografii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1993, s. 117-118. ISBN 83-200-1648-7.