Twierdzenie Toeplitza

Twierdzenie Toeplitza (nazywane również twierdzeniem Toeplitza o regularnym przekształceniu ciągu) zostało sformułowane w 1911 roku przez matematyka niemieckiego Ottona Toeplitza[1]. Mówi ono o zbieżności szeregu powstałego przez pewne przekształcenie zbieżnego ciągu liczb rzeczywistych.

Przykład edytuj

Zachodzi następujące twierdzenie

Niech   będzie zbieżnym do   ciągiem liczb rzeczywistych. Wtedy zbieżny jest również ciąg   i ma granicę równą  

Dowód. Skoro   dla   to dla dowolnego   istnieje liczba naturalna   taka że   dla   Stąd   dla   Sumując stronami powyższe nierówności, a następnie dzieląc przez   otrzymujemy

(*)    

Ponadto oczywiście   gdy   co w połączeniu z (*) implikuje tezę.

Zauważmy, że wyrazy ciągu   możemy zapisać jako   Naturalnym wydaje się pytanie, kiedy ciągi   o wyrazach postaci   będą zbieżne i czy ich granicą będzie  

Twierdzenie Toeplitza edytuj

Niech   będzie nieskończonym układem liczb rzeczywistych, przy czym   Ponadto niech   będzie zbieżnym ciągiem liczb rzeczywistych o granicy   Jeśli spełnione są poniższe warunki

(1)     dla   i dowolnie ustalonej liczby naturalnej  
(2)     dla  
(3)     dla pewnej liczby   oraz wszystkich  

to ciąg   określony wzorem   dla   jest zbieżny do  

Twierdzenie odwrotne edytuj

Zachodzi również twierdzenie odwrotne.

Niech   będzie nieskończonym układem liczb rzeczywistych, przy czym   Jeśli dla każdego zbieżnego ciągu liczb rzeczywistych   ciąg   określony wzorem   jest zbieżny do granicy ciągu   to

(1)     dla   i dowolnie ustalonej liczby naturalnej  
(2)     dla  
(3)   istnieje liczba   taka że   dla wszystkich  

Przypisy edytuj

  1. O. Toeplitz, Über die lineare Mittelbildungen, Prace mat.-fiz., 22, strony 113-118.