Twierdzenie o liczbie krawędzi (graf hamiltonowski)

Niniejszy artykuł jest częścią cyklu teoria grafów.
Najważniejsze pojęcia
graf
drzewo
podgraf
cykl
klika
stopień wierzchołka
stopień grafu
dopełnienie grafu
obwód grafu
pokrycie wierzchołkowe
liczba chromatyczna
indeks chromatyczny
izomorfizm grafów
homeomorfizm grafów


Wybrane klasy grafów
graf pełny
graf spójny
drzewo
graf dwudzielny
graf regularny
graf eulerowski
graf hamiltonowski
graf planarny


Algorytmy grafowe
A*
Bellmana-Forda
Dijkstry
Fleury'ego
Floyda-Warshalla
Johnsona
Kruskala
Prima
przeszukiwanie grafu
wszerz
w głąb
najbliższego sąsiada


Zagadnienia przedstawiane jako problemy grafowe
problem komiwojażera
problem chińskiego listonosza
problem marszrutyzacji
problem kojarzenia małżeństw


Inne zagadnienia
kod Graya
diagram Hassego
kod Prüfera


Twierdzenie o liczbie krawędzi pozwala stwierdzić, czy graf jest hamiltonowski.

Treść twierdzeniaEdytuj

Jeśli graf prosty o   wierzchołkach ma co najmniej   krawędzi, gdzie:

 

to jest hamiltonowski.

Dowód twierdzeniaEdytuj

Dla dowolnego grafu prostego   załóżmy, że zachodzi

 

i weźmy wierzchołki   i   takie, że:

 

Niech   będzie grafem   z którego usunięto wierzchołki   i   oraz kończące się w nich krawędzie. Ponieważ:

 

więc usunęliśmy   krawędzi i dwa wierzchołki.   jest podgrafem grafu   a więc:

 

z czego wynika, że:

 

a więc   spełnia założenia twierdzenia Orego.

Zobacz teżEdytuj