Udar (fizyka)

miara zmiany zrywu w czasie

Udar – miara zmiany zrywu w czasie. Dany jest następującym wzorem:

w którym oznacza zryw, przyspieszenie, prędkość, – położenie, czas.

Jednostką udaru jest m/s4.

Zobacz też Edytuj