Układ krwiotwórczy

Układ krwiotwórczy - grupa narządów odpowiedzialnych za powstawanie wszystkich elementów morfotycznych krwi.

Element morfologiczny Narząd powstawania
Erytrocyty szpik kostny czerwony
śledziona
wątroba
Trombocyt szpik kostny czerwony
Leukocyty (wyłączając limfocyty T) szpik kostny czerwony
Limfocyty T węzły chłonne
śledziona
Kursywą zapisano organy pełniące funkcje twórcze tylko w czasie życia płodowego.