Ukraiński zaułek literacki

Ukraiński Zaułek Literacki (ukr. Український літературний провулок) – rocznik literacki prezentujący twórczość ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce.

Український літературний провулок
Częstotliwość Rocznik
Państwo Polska
Wydawca Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi
Pierwszy numer 2001
Redaktor naczelny Tadeusz Karabowicz

TematykaEdytuj

Tematyka utworów drukowanych w roczniku wynikała z rozdziałów w nim zawartych, ale najwięcej miejsca poświęcono poezji Ostapa Łapskiego, Iwana Złatokudra, Mili Łuczak, Iwana Kyryziuka, Tadeja Karabowycza oraz Jurija Hawryluka. Wiele uwagi zajęła krytyka literacka, recenzje oraz artykuły literaturoznawcze (Eleonora Sołowej, Michał Łesiów, Florian Nieuważny, Bohdan Bojczuk, Teresa Zaniewska, Iwan Nemczenko, Andrij Saweneć, Bohdan Stolarczuk, Tadej Karabowycz, Jurij Hawryluk). W roczniku drukowano również wywiady, publikowano debiuty literackie (Marian Horbaczek, Justyna Korolko, Myron Prystasz), przekłady z literatury polskiej, materiały archiwalne i epistolarne oraz twórczość ludową (Maria Sarnacka, Bazyli Albiczuk, Stefan Sidoruk). Prowadzono również kronikę oraz aktualności literackie.

HistoriaEdytuj

"Ukraiński Zaułek Literacki" (ukr. Український літературний провулок) jako rocznik literacki, został powołany w 2001 roku, celem prezentacji twórczość ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce. Jego pomysłodawcą i koordynatorem (na zasadach społecznych), a następnie redaktorem naczelnym był poeta, tłumacz i krytyk literacki Tadej Karabowycz (Tadeusz Karabowicz). Wydawcą rocznika pozostawało Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi.

Historia powstania „Ukraińskiego Zaułka Literackiego”, wyrastała z tradycji publikacyjnych ukraińskiej twórczości literackiej rozwijającej się po 1956 roku na ziemiach etnicznych i na przesiedleniu (Akcja „Wisła” 1947 roku) a pomieszczanej okazjonalnie w organach prasowych Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego (UTSK): w antologii Homin (Warszawa 1964), w tygodniku „Nasze Słowo” oraz w jego dodatkach w „Naszej Kulturze” i „Ukraińskim Kalendarzu” a po roku 1990 w „Ukraińskim Almanachu” , roczniku publicystyczno-kulturalnym Związku Ukraińców w Polsce oraz czasopiśmie społeczno-kulturalnym Związku Ukraińców Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”. Ponadto po 1990 roku w ukraińskich drukach okazjonalnych które ukazywały się w Polsce: „Zustriczi” (Warszawa), „Son i Mysl” (Przemyśl), „San Rideau” (Przemyśl).

W roczniku drukowano twórczość poetów i pisarzy ukraińskich mieszkających i tworzących w Polsce jako przedstawicieli ukraińskiej mniejszości narodowej. Mimo że pisarze ci nie stanowili zwartego środowiska literackiego (poza Podlasiem), należeli do Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy: Mila Łuczak, Iwan Kyryziuk, Wołodysław Hraban, Jewhenija Żabińska oraz Jurij Hawryluk a także do Związku Literatów Polskich: Iwan Złatokudr i Tadej Karabowycz.

Historia wydawania rocznikaEdytuj

 • „Ukraiński Zaułek Literacki”, t. 1, Białystok 2001, ss.128, ​ISBN 83-88097-13-X
 • „Ukraiński Zaułek Literacki”, t. 2, KrynicaPrzemyślChełmBielsk Podlaski 2002, ss. 164, ​ISBN 83-88097-23-7
 • „Ukraiński Zaułek Literacki”, t. 3, Lublin 2003, ss. 258, ​ISBN 83-919278-2-2
 • „Ukraiński Zaułek Literacki”, t. 4, Lublin 2004, ss. 336, ISSN 1734-4832
 • „Ukraiński Zaułek Literacki”, t. 5, Lublin 2005, ss. 320, ISSN 1734-4832
 • „Ukraiński Zaułek Literacki”, t. 6, Lublin 2006, ss. 310, ISSN 1734-4832
 • „Ukraiński Zaułek Literacki”, t. 7, Lublin 2007, ss. 324, ISSN 1734-4832
 • „Ukraiński Zaułek Literacki”, t. 8, Lublin 2008, ss. 344, ISSN 1734-4832
 • „Ukraiński Zaułek Literacki”, t. 9, Lublin 2009, ss. 396, ISSN 1734-4832
 • „Ukraiński Zaułek Literacki”, t. 10, Lublin 2010, ss. 264, ISSN 1734-4832
 • „Ukraiński Zaułek Literacki”, t. 11, Lublin 2011, ss. 256, ISSN 1734-4832

BibliografiaEdytuj

 • Nabytowycz I., „Prowułok” w ukraijnśkyj literaturi, [rec. ], „Nasze Słowo”, nr. 46(2363), Warszawa 2002, s. 9.
 • Saweneć A., Literaturna prohulanka, „Nasze Słowo”, nr. 7(2480), Warszawa 2005, s. 4.
 • Jaruczyk, W., „Ukrajinśkyj literaturnyj prowułok”, [rec.], „Nasze Słowo”, nr. 32(2505), Warszawa 2005, s. 5.
 • Stolarczuk B., Widłunnja poetycznych hołosiw, Riwne 2009.

Linki zewnętrzneEdytuj

“Провулок”, який поєднує людей