Uniwersytet Europy Południowo-Wschodniej

Uniwersytet Europy Południowo-Wschodniej (mac. Универзитет на Југо источна Европа, alb. Universitetit të Evropës Juglindore) – prywatna szkoła wyższa w Tetovie w Macedonii.

UEPW został założony w marcu 2001 jako instytucja prywatna z udziałem rządu Macedonii, utrzymująca się z własnych dochodów i z pomocy zagranicznych sponsorów. Jednym z celów utworzenia UEPW było ułatwienie mniejszości albańskiej dostępu do wyższego wykształcenia. Zgodnie z tym UEPW ma charakter albański – większość nauczycieli i 76% studentów to Albańczycy, językiem wykładowym jest przede wszystkim albański. W 2007 roku na UEPW studiowało 5,9 tys. studentów, a pracowało 300 nauczycieli akademickich. UEPW dzieli się na pięć wydziałów:

  • prawa (Правен Факултет , Fakulteti Juridik),
  • zarządzania przedsiębiorstwami (Бизнис Администрација, Administrimi i Biznesit),
  • administracji publicznej (Јавна Администрација, Administrata Publike),
  • komunikacji i technologii (Факултет за Комуникациски Науки и Технологии, Shkencat dhe Teknologjitë e Komunikimit),
  • pedagogiczny (Педагошки Факултет, Fakulteti pedagogjik).

Rektorem UEPW jest prof. Alajdin Abazi, prorektorami są dr Abdylmenaf Bexheti, dr Zamir Dika i dr Blerim Reka.