Urszula Pawluczuk

polska historyk

Urszula Anna Pawluczuk (ur. 5 maja 1974 w Białymstoku[1]) – polska historyk, doktor nauk humanistycznych, doktor habilitowana nauk teologicznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu w Białymstoku, specjalistka w zakresie historii Kościoła, zwłaszcza historii prawosławia.

Urszula Pawluczuk
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

5 maja 1974
Białystok

doktor habilitowany nauk teologicznych
Specjalność: historia Kościoła
Alma Mater

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktorat

2006 – historia
Uniwersytet w Białymstoku

Habilitacja

2018 – nauki teologiczne
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

adiunkt Uniwersytetu w Białymstoku

ŻyciorysEdytuj

W 1998 na podstawie pracy magisterskiej pt. Mecenat artystyczny Stanisława Augusta Poniatowskiego w dziedzinie architektury uzyskała na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dyplom magistra historii[2]. W 2006 w Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku na podstawie napisanej pod kierunkiem Antoniego Mironowicza rozprawy pt. Życie monastyczne Kościoła prawosławnego w II Rzeczypospolitej uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii[1]. W 2018 w Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła[3].

Została adiunktem Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku[1].

PrzypisyEdytuj