Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiejcentralny organ administracji rządowej utworzony 28 grudnia 1918 r., właściwy w sprawach z zakresu własności przemysłowej. Zadania i organizacja UPRP zostały określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej[3] (art. 259-2651).

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Logo
Logo UPRP
Ilustracja
Siedziba UPRP przy al. Niepodległości 188/192 w Warszawie
Państwo  Polska
Data utworzenia 28 grudnia 1918
Prezes Edyta Demby-Siwek
Zastępca Patrycja Czubkowska
Piotr Zakrzewski
Budżet 57,26 mln zł (2017)[1]
Zatrudnienie 522 (2017)[2]
Adres
al. Niepodległości 188/192
00-925 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Ziemia52°12′45″N 21°00′26″E/52,212500 21,007222
Strona internetowa

Siedziba Urzędu Patentowego RP znajduje się przy al. Niepodległości 188/192 w Warszawie.

Zadania UrzęduEdytuj

Do zadań Urzędu Patentowego należy w szczególności[4]:

 • przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych, dokonanych w celu uzyskania ochrony;
 • orzekanie w sprawach udzielania patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz znaki towarowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych;
 • rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym;
 • prowadzenie rejestru patentowego oraz rejestrów: wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych;
 • wydawanie organu urzędowego pod nazwą Wiadomości Urzędu Patentowego;
 • wydawanie Biuletynu Urzędu Patentowego;
 • udział w pracach organów międzynarodowych z tytułu zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych w sprawach z zakresu własności przemysłowej, w szczególności Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej;
 • prowadzenie centralnego zbioru polskich i zagranicznych opisów patentowych.

Władze Urzędu Patentowego RP[5]Edytuj

 • Edyta Demby-Siwek – prezes od 14 października 2019[6] (p.o. prezes od 9 maja 2019[7])
 • Piotr Zakrzewski – zastępca prezesa od 27 stycznia 2020
 • Patrycja Czubkowska – zastępca prezesa
 • Marcin Dobruk – dyrektor generalny

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzeniaEdytuj

Wydatki i dochody Urzędu Patentowego RP są realizowane w części 61 budżetu państwa[8]. Główne źródło dochodów stanowią wpływy z tytułu opłat za zgłoszenia i ochronę własności przemysłowej.

W 2017 wydatki Urzędu wyniosły 57,26 mln zł, a dochody 75,96 mln zł[1]. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 522 osoby, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 6309 zł[2].

W ustawie budżetowej na 2018 wydatki Urzędu Patentowego zaplanowano w wysokości 55,7 mln zł, a dochody 68 mln zł[9].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. a b Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559). Tom I. sejm.gov.pl, 29 maja 2018. s. 1/11, 2/95. [dostęp 2018-09-21].
 2. a b Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 r. w części 53 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, maj 2018. s. 15. [dostęp 2018-09-21].
 3. Dz.U. z 2020 r. poz. 286
 4. Art. 261 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 286)
 5. Kierownictwo UPRP - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. www.uprp.pl. [dostęp 2020-04-18].
 6. Edyta Demby-Siwek to nowy prezes Urzędu Patentowego RP. rp.pl. [dostęp 2019-10-20].
 7. UPRP - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. www.uprp.pl. [dostęp 2019-05-21].
 8. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1026)
 9. Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.. W: Dz. U. poz. 291 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 1 lutego 2018. s. 22, 65. [dostęp 2018-09-21].

Linki zewnętrzneEdytuj