Europejski Urząd Patentowy

organ wykonawczy Europejskiej Organizacji Patentowej

Europejski Urząd Patentowy – organ wykonawczy Europejskiej Organizacji Patentowej powołanej na mocy Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Jego zadaniem jest przyznawanie patentów europejskich

Główna siedziba Europejskiego Urzędu Patentowego w Monachium.

Europejski Urząd Patentowy ma siedzibę w Monachium, oddział w Hadze, pododdziały w Berlinie, Wiedniu oraz Brukseli i zatrudnia ponad 6000 pracowników z wszystkich państw członkowskich.

Od daty swojego założenia do roku 2005 Europejski Urząd Patentowy otrzymał i opublikował ponad milion wniosków patentowych (ponad 178 tysięcy w samym 2005).

Linki zewnętrzneEdytuj