Europejska Organizacja Patentowa

Europejska Organizacja Patentowa, EOP, EPO (od ang. European Patent Organization), EPOrg (dla odróżnienia od European Patent Office) – ustanowiona na mocy Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, organizacja udzielająca patentów europejskich i zrzeszająca państwa uznające na swoim terytorium płynącą z nich ochronę wynalazków. Polska przystąpiła do Europejskiej Organizacji Patentowej 1 marca 2004 roku. Od 1 października 2010 roku, po akcesji Serbii, Europejska Organizacja Patentowa skupia 38 państw członkowskich. Jej siedzibą jest Monachium.

     państwa będące członkami EOP

     państwa spoza EOP uznające patent europejski

Państwa członkowskie edytuj

Do organizacji należy 38 państw członkowskich:

 1.   Albania
 2.   Austria
 3.   Belgia
 4.   Bułgaria
 5.   Chorwacja
 6.   Cypr
 7.   Czechy
 8.   Dania
 9.   Estonia
 10.   Finlandia
 11.   Francja
 12.   Niemcy
 13.   Grecja
 14.   Węgry
 15.   Islandia
 16.   Irlandia
 17.   Włochy
 18.   Łotwa
 19.   Liechtenstein
 20.   Litwa
 21.   Luksemburg
 22.   Macedonia Północna
 23.   Malta
 24.   Monako
 25.   Hiszpania
 26.   Holandia
 27.   Norwegia
 28.   Polska
 29.   Portugalia
 30.   Rumunia
 31.   San Marino
 32.   Serbia
 33.   Słowacja
 34.   Słowenia
 35.   Szwecja
 36.   Szwajcaria
 37.   Turcja
 38.   Wielka Brytania

Państwa uznające patent europejski na swoim terytorium edytuj

Dwa państwa nienależące do organizacji zobowiązały się uznawać na swoim terytorium ochronę wynalazków wynikającą z udzielenia patentu europejskiego (ang. extension states). Są to:

 1.   Bośnia i Hercegowina
 2.   Czarnogóra

Linki zewnętrzne edytuj