Otwórz menu główne

Ustawa Konstytucyjna o zniesieniu statutu organicznego województwa śląskiego

Ustawa Konstytucyjna o zniesieniu statutu organicznego województwa śląskiego właściwie „Ustawa Konstytucyjna z dnia 6 maja 1945 r. o zniesieniu statutu organicznego województwa śląskiego”[1] – akt normatywny w randze ustawy konstytucyjnej uchwalony przez Krajową Radę Narodową 6 maja 1945 r., znoszący autonomiczny samorząd terytorialny województwa śląskiego nadany przez Sejm Ustawodawczy RP[2].

Ustawa Konstytucyjna
z dnia 6 maja 1945 r.
o zniesieniu statutu organicznego województwa śląskiego.
Nazwa potoczna Uchylenie Statutu
Data wydania 6 maja 1945 r.
Miejsce publikacji  PRL, Dz.U. z 1945 r. nr 17, poz. 92
Data wejścia w życie 7 maja 1945 r.
Rodzaj aktu ustawa konstytucyjna
Przedmiot regulacji prawo samorządowe województwa śląskiego
Status uznany za uchylony
Utrata mocy obowiązującej z dniem 7 maja 1945 r. (17 października 1997 r.)
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Zarzut niezgodności z obowiązującymi przepisamiEdytuj

Z zasad państwa prawa wynika[według kogo?], że dla ważności aktu normatywnego powszechnie obowiązującego wymagane jest, obok wydania go przez umocowany do tego organ w przepisanym trybie, także ogłoszenia (promulgacji) w dzienniku urzędowym.

Ustawa konstytucyjna została uchwalona niezgodnie z wymogami legalizmu[według kogo?]:

 • przez organ nieuprawniony do jej wydaniaKrajowa Rada Narodowa uchwaliła ustawę konstytucyjną niezgodnie z własnymi kompetencjami[3] Ustawa o organizacji i zakresie działania rad narodowych z 11 września 1944 r. nie przewidywała możliwości wydawania przez KRN ustaw konstytucyjnych. Jedynym uprawnionym organem do wydawania ustaw konstytucyjnych mógł być wyłącznie Sejm Ustawodawczy.
 • bez podstawy prawnej – organ wydający ustawę nie powołuje się w jej treści na żadne przepisy, które są podstawą[według kogo?] wydawania ustawy rangi konstytucyjnej.
 • niezgodnie z obowiązującym trybem – zgodnie z obowiązującymi w chwili wydawania ustawy przepisami tryb wprowadzenia zmian Statutu Organicznego Województwa Śląskiego wymagał w kolejności[według kogo?]:
 1. uchwalenie ustawy konstytucyjnej o zniesieniu Statutu Organicznego w trybie zmiany konstytucji z zastosowaniem „śląskiego” vacatio legis, tj. zawieszenia obowiązywania aktu prawnego ograniczającego prawa ustawodawstwa lub samorządu śląskiego (artykuł 44 Statutu) do momentu wydania zgody Sejmu Śląskiego na jego obowiązywanie
 2. publikacja ustawy konstytucyjnej w Dzienniku Ustaw RP
 3. wyrażenie zgody lub brak zgody na zniesienie Statutu Organicznego przez Sejm Śląski
 4. publikacja decyzji Sejmu Śląskiego w Dzienniku Ustaw Śląskich
 5. publikacja ustawy konstytucyjnej w Dzienniku Ustaw RP.

Sejm Śląski IV kadencji (1935-1945)Edytuj

Statut zniesiono w trakcie formalnego trwania IV kadencji Sejmu Śląskiego[a].

UwagiEdytuj

 1. W przeciwieństwie do Parlamentu RP, którego obie izby V kadencji zostały rozwiązane w wyniku wybuchu II wojny światowej i załamania struktur państwa dekretem prezydenta Rzeczypospolitej Władysława Raczkiewicza z 2 października 1939 roku, Sejm Śląski IV kadencji nie został rozwiązany.

PrzypisyEdytuj

 1. Ustawa Konstytucyjna z dnia 6 maja 1945 r. o zniesieniu statutu organicznego województwa śląskiego(Dz.U. z 1945 r. nr 17, poz. 92).
 2. Ustawą Konstytucyjną z dnia 15 lipca 1920 r. zawierająca Statut Organiczny Województwa Śląskiego (Dz.U. z 1920 r. nr 73, poz. 497).
 3. Ustawa z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz.U. z 1944 r. nr 5, poz. 22).