Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o gospodarce nieruchomościami – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 115, poz. 741). Weszła w życie 1 stycznia 1998 r. Ostatni tekst jednolity został ogłoszony 12 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Państwo

 Polska

Data wydania

21 sierpnia 1997

Miejsce publikacji

Dz.U. z 1997 r. nr 115, poz. 741

Tekst jednolity

Dz.U. z 2020 r. poz. 1990

Data wejścia w życie

1 stycznia 1998

Rodzaj aktu

ustawa

Przedmiot regulacji

gospodarka nieruchomościami

Status

obowiązujący

Ostatnio zmieniony przez

Dz.U. z 2021 r. poz. 815

Wejście w życie ostatniej zmiany

1 listopada 2021

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Zakres regulacjiEdytuj

Ustawa reguluje aspekty dotyczące gospodarki nieruchomościami, w szczególności zasady:

Przepisów ustawy nie można stosować w przypadku nieruchomości, które służą wykonywaniu zadań przez placówki zagraniczne Rzeczypospolitej Polskiej.

Układ ustawyEdytuj

Układ ustawy odpowiada przyjętemu zakresowi regulacji:

  • Dział I. Przepisy ogólne
  • Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego
  • Dział III. Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości
  • Dział IV. Wycena nieruchomości
  • Dział V. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami
  • Dział VI. Przepisy karne
  • Dział VII. Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe.

Organ centralny i doradczyEdytuj

Ustawa określa ministrem właściwym do spraw gospodarki nieruchomościami (regulowanych przepisami ustawy), ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Jego organem doradczym była do 2 lipca 2014 r. włącznie[1] Państwowa Rada Nieruchomości, której członków oraz prezesa powoływał i odwoływał w drodze zarządzenia.

DerogacjaEdytuj

Wraz z w wejściem w życie ustawy, moc utraciły:

PrzypisyEdytuj

  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 805).