Ten artykuł dotyczy psychologii. Zobacz też: program telewizyjny Uwaga!.

Uwaga – ogólne określenie wielu procesów poznawczych odpowiedzialnych za:

  • utrzymanie organizmu w stanie gotowości do działania, percepcji lub innych zachowań. Podtrzymywanie stanu oczekiwania na pojawienie się pewnych bodźców;
  • wyodrębnianie istotnych elementów z pola percepcyjnego (np. wzrokowego, słuchowego) i tłumienie elementów nieistotnych (koncentracja uwagi);
  • odpowiednio zorganizowany przebieg danej czynności psychicznej, dbanie o to aby uboczne procesy go nie zakłócały;
  • zdolność zaangażowania się w analizę danego bodźca i umiejętność oderwania się od jednego bodźca i skupienie się na innym.
Koncentrowanie uwagi przez Makaki na czynności jednego z osobników stada.