Uzdolnienie

wrodzone lub nabyte predyspozycje w dziedzinie intelektualnej, ruchowej lub artystycznej

Uzdolnienie (talent) – wrodzone predyspozycje w dziedzinie intelektualnej, ruchowej lub artystycznej przejawiające się ponadprzeciętnym stopniem sprawności w danej dziedzinie lub zdolnością do szybkiego uczenia się jej.

W cybernetycznej teorii systemów autonomicznych (autonomów) talent to preferencyjność korelatora. Im jest ona większa, tym większa jest zdolność systemu autonomicznego do wytwarzania wyobrażeń szczególnego rodzaju[1], co odpowiada talentowi intelektualnemu w psychologii. Ponieważ korelator ma wpływ na efektory oddziałujące na otoczenie systemu, rodzaj i stopień sprawności tej drogi owocuje talentami ruchowymi, praktycznymi. W korelatorach zbudowanych w postaci sieci neuronowej talent zależy głównie od gęstości ułożenia neuronów odpowiedzialnych za dany rodzaj operacji, działań. Im jest ona większa, tym większy talent i odwrotniemarzec 2018[potrzebny przypis].

Uzdolnienia (klasyfikacja) edytuj

 • uzdolnienia językowe (lingwistyczne)
 • uzdolnienia literackie
 • uzdolnienia do nauki literatury
 • uzdolnienia czytelnicze
 • uzdolnienia matematyczne
 • uzdolnienia techniczne
 • uzdolnienia muzyczne
 • uzdolnienia plastyczne
 • uzdolnienia pedagogiczne
 • uzdolnienia społeczne
 • uzdolnienia empatyczne[2]
 • uzdolnienia sportowe

Przypisy edytuj

 1. Marian Mazur, Cybernetyka i charakter. Wyd. PIW, Warszawa 1976, s. 282. Seria: Plus Minus.
 2. Charakterystyka wybranych uzdolnień. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim. [dostęp 2011-03-31].

Linki zewnętrzne edytuj