Veľký Manín

szczyt w Sulowskich Wierchach na Słowacji

Veľký Manín (891 m n.p.m.) – charakterystyczny szczyt w Sulowskich Wierchach w Górach Strażowskich na Słowacji. Wraz z Malym Manínem (812 m n.p.m.), od którego oddziela go na północy Wąwóz Maniński, tworzy wyraźnie wyodrębniającą się grupę górską, wysuniętą od głównego ciągu Sulowskich Wierchów blisko 4 km na zachód, w kierunku doliny Wagu. Z punktu widzenia geologii wraz z Małym Maninem zaliczany jest do łańcucha Pienińskiego Pasa Skałkowego.

Veľký Manín
Skały Veľkiego Manína

Veľký Manín ma formę wielkiego, wysokiego bochna, mocno wydłużonego w kierunku północ-południe, o długości ok. 2,5 km i szerokości ok. 1,2 km. Jego stoki wschodnie budują wapniste zlepieńce, piaskowce i iłowce z okresu od górnej jury (tyton) do dolnej kredy (apt), natomiast stoki zachodnie - nieco starsze wapienie, zlepieńce, piaskowce i radiolaryty jurajskie z okresu od hettangu do tytonu[1]. Skały te na stokach wschodnich i północnych masywu wychodzą na powierzchnię w postaci licznych progów, ścian i baszt skalnych. Skały te, zwłaszcza na stokach wschodnich i południowych masywu, wychodzą na powierzchnię w postaci licznych progów, ścian i baszt skalnych. Podnóża masywu od strony zachodniej budują utwory fliszowe pasma skałkowego (piaskowce, iłowce, margle, zlepieńce), natomiast od strony wschodniej - podobne utwory, zaliczane już jednak do fliszu Karpat Centralnych[1].

Wierzchowina zalesiona, jedynie w jej środkowej części, w nieznacznym obniżeniu między dwoma „wierzchołkami” góry, niewielka łączka. Na skałach bogata roślinność wapieniolubna.

Przez grzbiet Veľkiego Manína (ale nie przez sam szczyt) biegnie żółto znakowany szlak turystyczny z Powaskiej Bystrzycy do dolnego wylotu Wąwozu Manińskiego. Szczyt oferuje jedynie fragmentaryczne widoki na bliższe otoczenie.

Przypisy Edytuj

  1. a b Mapa geologiczna Słowacji. Geoportál ŠGÚDŠ. [dostęp 2023-04-25].

Bibliografia Edytuj

  • Vavrík Bartolomej, Vavríková Eta i in.: Strážovské vrchy. Turistický sprievodca ČSSR č. 19, wyd. Šport, slovenské telovýchovné vydavateľstvo, Bratislava 1985, brak ISBN.
  • Strážovské vrchy. Trenčianske Teplice. Turistická mapa 1:50 000, nr 119. Wydanie 5; wyd. VKÚ Harmanec, 2009, ISBN 978-80-8042-567-8.