W Kendalla

W Kendalla (znane także jako współczynnik zgodności Kendalla) jest statystyką nieparametryczną, unormowaną wersją statystyki testu Friedmana. Statystyka ta może być używana do sprawdzania zgodności pomiędzy rankingami pochodzącymi z wielu źródeł, np. ocenami tej samej rzeczy, pochodzącymi od różnych osób. Jej wartości mieszczą się w przedziale od 0 (brak zgodności) do 1 (pełna zgodność).

Załóżmy, że grupa ludzi była poproszona o uszeregowanie ich sympatii politycznych od najbardziej do najmniej lubianej partii. Jeśli wyliczona na tym zbiorze statystyka W Kendalla będzie równa 1, wszyscy respondenci zgodnie podali ten sam ranking. Jeśli będzie równa 0, prawdopodobnie nie istnieje żadna prawidłowość w odpowiedziach respondentów. Wartości pośrednie odpowiadają mniejszej lub większej zgodności ocen.

W Kendalla zakłada jedynie, że porównywane oceny są co najmniej na skali porządkowej. Nie ma ograniczeń na maksymalną liczbę obserwacji lub zmiennych. W Kendalla jest często używane w psychometrii do szacowania zgodności sędziów kompetentnych.

ObliczanieEdytuj

Przed przystąpieniem do obliczeń należy porangować każdy ze zbiorów ocen osobno. W Kendalla obliczane jest następnie według wzoru:

 

gdzie:

  •   - liczność próby
  •   – liczba różnych zbiorów ocen (sędziów)
  •   – suma rang wszystkich ocen obserwacji  
  •   – liczba różnych rang wiązanych (czyli "remisów" w ocenach) u  -tego sędziego
  •   – liczba obserwacji w  -tej randze wiązanej u  -tego sędziego.

W przypadku braku rang wiązanych wzór upraszcza się do:

 

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • M. G. Kendall, B. Babington Smith. The Problem of m Rankings. „The Annals of Mathematical Statistics”. 10 (3), s. 275-287, wrzesień 1939. 
  • Maurice G. Kendall: Rank Correlation Methods. Londyn: Charles Griffin & Company Limited, 1948, s. 82.
  • Jerzy Brzeziński: Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1987, s. 500-505. ISBN 83-01-12117-3.