Wał Mużakowski (niem. Muskauer Hügel) (317.46) – mezoregion fizycznogeograficzny w Niemczech i zachodniej Polsce. Jest to niewielki region naturalny, stanowiący jedyną po wschodniej stronie Nysy Łużyckiej część Wzniesień Łużyckich. Zajmuje powierzchnię 80 km².

Wał Mużakowski
Mapa regionu
Zasięg regionu w obrębie Polski
Prowincja

Niż Środkowoeuropejski

Podprowincja

Niziny Sasko-Łużyckie

Makroregion

Wzniesienia Łużyckie

Mezoregion

Wał Mużakowski

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Polska:
woj. lubuskie
Niemcy

Stanowi zespół wzgórz morenowych rozciętych doliną Nysy Łużyckiej.

Główne miasta: Mużaków i Łęknica.