Wacław Leszczyński (wojewoda podlaski)

wojewoda podlaski

Wacław Leszczyński herbu Wieniawa (ur. w 1632/1638, zm. w 1688) – wojewoda podlaski w latach 16731688, krajczy koronny w latach 1658-1673, podczaszy królowej Marii Ludwiki Gonzagi w 1656 roku[1], marszałek Trybunału Głównego Koronnego w 1667 roku[2], pułkownik, starosta kowelski.

Poseł na sejm 1662 roku z województw poznańskiego i kaliskiego[3]. Na sejmie abdykacyjnym jako poseł województwa poznańskiego 16 września 1668 roku podpisał akt potwierdzający abdykację Jana II Kazimierza Wazy[4]. Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwa poznańskiego w 1669 roku[5], podpisał jego pacta conventa[6]. Elektor Jana III Sobieskiego z województwa podlaskiego w 1674 roku[7].

Mąż Konstancji Joanny Czarnieckiej, córki Stefana Czarnieckiego.

Po śmierci hetmana właściciel rodowych dóbr Czarnieckich, w tym Czarncy.

PrzypisyEdytuj

  1. Urzędnicy podlascy XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Ewa Dubas-Urwanowicz, Włodzimierz Jarmolik, Michał Kulecki, Jerzy Urwanowicz. Kórnik 1994, s. 176.
  2. Złota księga szlachty polskiej, r. XVIII, Poznań 1896, s. 129.
  3. Stefania Ochmann-Staniszewska, Sejmy lat 1661-1662. Przegrana batalia o reformę ustroju Rzeczypospolitej, Wrocław 1977, s. 248.
  4. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, 481.
  5. Porządek na seymie Walnym Electiey. Między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego tylko aktu Elekcyey należące uchwalony y postanowiony, roku [...] 1669 [słow.] dnia wtorego [...] maia, [b.n.s]
  6. Porzadek na seymie walnym electiey między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego tylko aktu elekcyey należące vchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego tysiąc sześćset sześćdziesiąt dziewiątego dnia wtorego miesiąca maia. [b.n.s]
  7. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 158.