Wacław Leszczyński (wojewoda podlaski)

Wacław Leszczyński herbu Wieniawa (1632/1638-1688) – wojewoda podlaski w latach 16731688, krajczy koronny w latach 1658-1673, podczaszy królowej Marii Ludwiki Gonzagi w 1656 roku[1], marszałek Trybunału Głównego Koronnego w 1667 roku[2], pułkownik, starosta kowelski.

Na sejmie abdykacyjnym jako poseł województwa poznańskiego 16 września 1668 roku podpisał akt potwierdzający abdykację Jana II Kazimierza Wazy[3]. Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwa poznańskiego w 1669 roku[4]. Elektor Jana III Sobieskiego z województwa podlaskiego w 1674 roku[5].

Mąż Konstancji Joanny Czarnieckiej, córki Stefana Czarnieckiego.

Po śmierci hetmana właściciel rodowych dóbr Czarnieckich, w tym Czarncy.

PrzypisyEdytuj

  1. Urzędnicy podlascy XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Ewa Dubas-Urwanowicz, Włodzimierz Jarmolik, Michał Kulecki, Jerzy Urwanowicz. Kórnik 1994, s. 176.
  2. Złota księga szlachty polskiej, r. XVIII, Poznań 1896, s. 129.
  3. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, 481.
  4. Porządek na seymie Walnym Electiey. Między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego tylko aktu Elekcyey należące uchwalony y postanowiony, roku [...] 1669 [słow.] dnia wtorego [...] maia, [b.n.s]
  5. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 158.