Warstwy białokamieńskie

Warstwy białokamieńskie (warstwy z Białego Kamienia, formacja z Białego Kamienia, ogniwo zlepieńców z Białego Kamienia) – seria skał osadowych wieku górnokarbońskiego, występujące w niecce śródsudeckiej.

Warstwy białokamieńskie składają się głównie ze zlepieńców grubootoczakowych, kwarcowych, przeławiconych piaskowcami gruboziarnistymi, niekiedy drobnoziarnistymi. Występują w nich dwa pokłady węgla kamiennego. Miąższość warstw białokamieńskich dochodzi do 200-300 m.

Są to osady lądowe, rzeczne.

Pod nimi zalegają warstwy wałbrzyskie, a nad nimi warstwy żaclerskie.

Nazwa pochodzi od dzielnicy WałbrzychaBiały Kamień.