Wartość księgowa

Wartość księgowa przedsiębiorstwa wyceniana jest na podstawie pozycji bilansowych przedsiębiorstwa (aktywów i pasywów). Jest to różnica aktywów i zobowiązań spółki, równa jest wartości kapitału własnego.

Jednym z podstawowych wskaźników analizy fundamentalnej służących do oceny bieżącej wartości rynkowej przedsiębiorstwa jest C/WK, czyli cena akcji do wartości księgowej.

BibliografiaEdytuj

  • Dariusz Siudak: Pomiar procesów migracji wartości przedsiębiorstw na polskim rynku kapitałowym. Warszawa: C.H. Beck, 2013. ISBN 978-83-255-5122-3.