Wasylisa Holszańska

Wasylisa Holszańska zwana Biełuchą (zm. przed 25 sierpnia 1484[1]) – księżniczka litewska, najstarsza córka księcia Andrzeja Holszańskiego i Aleksandry Druckiej.

W 1421 Władysław II Jagiełło rozważał poślubienie Wasylisy, zdecydował się jednak wybrać jej młodszą siostrę Zofię. W tej sytuacji wielki książę litewski Witold Kiejstutowicz, porozumiawszy się ze stryjem sióstr Holszańskich Siemionem Dymitrowicem Druckim, postanowił wydać Wasylisę za kniazia Iwana Bielskiego. W literaturze niekiedy nazywa się księżnę Bielską Biełuchą, prawdopodobnie od nazwy posiadłości Wasylisy i jej męża. W 1432 została porwana przez księcia litewskiego Świdrygiełłę wraz z dziećmi i dworem po zdobyciu przez niego Bobrujska. Z małżeństwa Wasylisy i Iwana pochodziło ośmioro dzieci:

Niekiedy w literaturze można spotkać błędne[2] stwierdzenie, jakoby Wasylisa po śmierci Iwana Bielskiego wyszła ponownie za mąż za kniazia horodeńskiego Michała Siemionowica.

PrzypisyEdytuj

  1. J. Tęgowski, Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów, Poznań - Wrocław 1999, s. 93, przyp. 372.
  2. J. Tęgowski, Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów, Poznań - Wrocław 1999, s. 90-91.

BibliografiaEdytuj