Wasylisa Holszańska

Wasylia Holszańska zwana Biełuchą (zm. przed 25 sierpnia 1484[1]) – księżniczka wielkolitewska, najstarsza córka księcia Andrzeja Holszańskiego i Aleksandry Druckiej.

Wasylisa Holszańska
Wizerunek herbu
Hippocentaurus
Dane biograficzne
Data śmierci

przed 25 sierpnia 1484

Ojciec

Andrzej Holszański

Matka

Aleksandra Drucka

Rodzeństwo

Zofia, Maria

Małżeństwo

Iwan Bielski

Dzieci

Iwan, Janusz, Fiodor, Siemion, Anna, Agnieszka, córka, córka

Historia edytuj

W 1421 Władysław II Jagiełło rozważał poślubienie Wasylisy, zdecydował się jednak wybrać jej młodszą siostrę Zofię. W tej sytuacji wielki książę litewski Witold Kiejstutowicz, porozumiawszy się ze stryjem sióstr Holszańskich Siemionem Dymitrowicem Druckim, postanowił wydać Wasylisę za kniazia Iwana Bielskiego. W literaturze niekiedy nazywa się księżnę Bielską Biełuchą, prawdopodobnie od nazwy posiadłości Wasylisy i jej męża. W 1432 została porwana przez księcia litewskiego Świdrygiełłę wraz z dziećmi i dworem po zdobyciu przez niego Bobrujska. Z małżeństwa Wasylisy i Iwana pochodziło ośmioro dzieci:

Niekiedy w literaturze można spotkać błędne[2] stwierdzenie, jakoby Wasylisa po śmierci Iwana Bielskiego wyszła ponownie za mąż za kniazia horodeńskiego Michała Siemionowica.

Przypisy edytuj

  1. J. Tęgowski, Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów, Poznań - Wrocław 1999, s. 93, przyp. 372.
  2. J. Tęgowski, Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów, Poznań - Wrocław 1999, s. 90-91.

Bibliografia edytuj