Wiadomości Archeologiczne

Wiadomości Archeologiczne – czasopismo naukowe wydawane od 1873 w Warszawie.

Wiadomości Archeologiczne
Częstotliwość rocznik
Państwo  Polska
Wydawca Państwowe Muzeum Archeologiczne
Rodzaj czasopisma archeologia starożytna i wczesnośredniowieczna
Pierwszy numer 1873
Redaktor naczelny Wojciech Brzeziński
ISSN 0043-5082
Strona internetowa

Wznowione w 1920 jako rocznik Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych. Od roku 1929 pismo Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, wznowione po przerwie w okresie okupacji niemieckiej w roku 1948.

Pismo jest poświęcone archeologii starożytnej i wczesnośredniowiecznej ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich i Europy Środkowowschodniej; zawierają rozprawy o charakterze syntetycznym, monograficzne opracowania materiałów archeologicznych, informacje o odkryciach i prace z zakresu muzealnictwa i konserwacji zabytków.

Linki zewnętrzneEdytuj