Wielhorscy herbu Kierdeja

Wielhorscy herbu Kierdeja – polski ród szlachecki herbu Kierdeja, wywodzący się od wołyńskich bojarów. Rodzina pierwszy raz wzmiankowana w 1525 w Metryce Wołyńskiej. Jedna z linii rodu otrzymała 22 lutego 1787 w Wiedniu tytuł hrabiowski, potwierdzony 30 listopada 1849 w Cesarstwie Rosyjskim. 10 kwietnia 1853 jeden z odłamów rodu został adoptowany do herbu przez rosyjskich hrabiów Matiuszkinów, gałąź ta wymarła w 1855.

Kierdeja herb Wielhorskich

Przedstawiciele roduEdytuj

 • Aleksander Wielhorski – wojski łucki (1630).
 • Franciszek Wielhorski –kanonik katedry chełmskiej (1650)
 • Michał Wielhorski – podkomorzy włodzimierski (1675)
 • Jan Kazimierz Wielhorski – podkomorzy włodzimierski (zm.1695)
 • Wacław Wielhorski - podkomorzy włodzimierski, kasztelan wołyński (1704)
 • Feliks Ignacy Wielhorski – starosta bracławski (zm.1737)
 • Jerzy Wincenty Wielhorski (1755 - 1809) – pisarz polny litewski (1783-1790), konsyliarz konfederacji generalnej koronnej w konfederacji targowickiej, starosta kamieniecki, senator Imperium Rosyjskiego, szambelan królewski.
 • Michał Wielhorski(1730 -1794)- kuchmistrz wielki litewski, oboźny wielki koronny, starosta kamieniecki, pisarz polityczny.
 • Michał Wielhorski (1755-1805) – hrabia, generał lejtnant wojsk litewskich, brygadier w armii polskiej (1789), generał lejtnant (1792)
 • Józef Wielhorski (1759 – 1817) – generał dywizji armii Księstwa Warszawskiego, senator.
 • Michał Wielhorski (1787 – 1856) – hrabia, wiolonczelista,kompozytor, mistrz ceremonii na dworze rosyjskim, kawaler orderu św. Aleksandra Newskiego.
 • Mateusz Wielhorski (1794 –1866) – muzyk, wiolonczelista.

BibliografiaEdytuj

 • Jerzy Hr. Dunin Borkowski, Almanach błękitny: genealogia żyjących rodów polskich
 • Kasper Niesiecki,Herbarz Polski, tom IX
 • Jerzy Sewer Hr.Dunin Borkowski, Genealogie rodów polskich, Lwów 1895.