Wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa

system artylerii rakietowej

Wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa, WWR (ang. multiple rocket launcher) – system artylerii rakietowej, najczęściej samobieżny, przeznaczony do jednoczesnego odpalania dużej liczby pocisków rakietowych, najczęściej niekierowanych.

Przykłady wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych:
M270 MLRS
K-136 Kooryong
Katiusza BM-13
Nebelwerfer 41

Przykłady wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych: