Strona główna akcji BATUTA 2010 BATUTA 2011 BATUTA 2014 BATUTA 2015 BATUTA 2016 BATUTA 2017 BATUTA 2021 BATUTA 2023


Konkurs BATUTA 2021

 

Droga Społeczności,

w tym roku, po kilku latach, powróci do nas BATUTA, czyli Bezwzględna Akcja Troskliwego Uźródławiania Tysięcy Artykułów – tym razem w nieco odświeżonej formie!

Od 1 do 30 czerwca skupimy się na dodawaniu źródeł do artykułów – szczególnie tych starych, zaniedbanych, od dawna wołających o pomoc odpowiednimi szablonami. Niektóre z nich przejdą dzięki temu imponujące metamorfozy, inne, po dodaniu źródeł zostaną ujrzane przez ludzkość na stronie głównej za sprawą ekspozycji w Czywieszu... Kto wie, co jeszcze się zdarzy!

Podczas konkursu będą miały miejsce 4 konkurencje:

 • Najbardziej imponująca metamorfoza hasła
 • Największa liczba haseł uźródłowionych i dopracowanych do poziomu czywieszowego
 • Największa liczba poprawionych haseł
 • Wezwanie z przeszłości, czyli największa suma lat, podczas których hasła wołały o pomoc przy użyciu szablonów z datą

Zwycięzca każdej z powyższych konkurencji otrzyma voucher do księgarni w kwocie 150 zł (aby móc uźródławiać kolejne artykuły), a także pamiątkowy gadżet związany z konkursem!

Dodatkowo każdy aktywny uczestnik konkursu, który doda źródła w przynajmniej dwudziestu hasłach, otrzyma pamiątkową BATUTĘ!

Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak akcja wyglądała w poprzednich latach, szukajcie tutaj.

Szykujcie źródła!

Cele akcji

Głównym celem akcji jest zwiększenie wiarygodności treści Wikipedii poprzez dodanie wysokiej jakości przypisów. Chcemy zmierzyć się z artykułami, które od kilku(nastu) lat nie mają źródeł i często znajdują się w nich szablony z komunikatami domagającymi się źródeł (choć w wielu nie ma ani przypisów, ani szablonów). Chcemy, aby jak najwięcej zaniedbanych artykułów dzięki rozbudowie i dodaniu źródeł przeszło imponujące metamorfozy a także, żeby jak najwięcej z nich po poprawie mogło zostać zaprezentowanych w rubryce "Czy wiesz..." na stronie głównej Wikipedii.

 • Pełne uźródłowienie polega na zweryfikowaniu każdej informacji w artykule i podanie przy niej przypisu do właściwego źródła (np. na końcu zdania lub krótkiego akapitu). Dopiero wtedy można usunąć szablon {{Dopracować|źródła}}.
 • Częściowe uźródłowienie polega na wstawieniu przypisu w niektórych miejscach w artykule, np. w tych, w których umieszczony był szablon {{fakt}}.

Dlaczego źródła w artykułach są konieczne

Nie ma wątpliwości, że w artykułach w Wikipedii ważną rolę odgrywają sekcje wskazujące źródła informacji. Strona Wikipedia:Weryfikowalność podaje:

…czytelnicy Wikipedii powinni mieć możliwość sprawdzenia, czy zamieszczone tu materiały zostały wcześniej opublikowane przez wiarygodne źródła. Autorzy artykułów powinni zapewnić źródła dla cytatów oraz dla wszelkich informacji, które są lub mogłyby zostać zakwestionowane. W przeciwnym przypadku takie materiały mogą zostać usunięte.

Poprzez wyszczególnienie w artykule źródeł osiąga się m.in. następujące cele
 1. Uwiarygadnia podane informacje, wskazując rzetelne pozycje, w których można je zweryfikować.
  Dostęp do artykułów mają osoby, które celowo podają nieprawdziwe informacje. W związku z tym uzasadnione są obawy, że korzystając z Wikipedii, natrafi się na błędy w artykułach. Podanie w artykule źródeł pozwala na zweryfikowanie informacji przez czytelnika, a także na wykrycie błędów i pomyłek i ich poprawienie przez wikipedystów. W szczególności w przypadku informacji, która jest jedną z hipotez, można uniknąć niepotrzebnego sporu edycyjnego.
 2. Zapoznaje się czytelnika z godnymi polecenia pozycjami na dany temat.
  Wikipedia stanowi pierwszy (ale nie ostatni) krok w uzyskiwaniu informacji na żądany temat. W Wikipedii czytelnik zapoznaje się z nieznanym mu pojęciem, zaś kierując się do pozycji uwzględnionych w sekcjach Przypisy, Bibliografia, może uzyskaną wiedzę usystematyzować i poszerzyć.
 3. Wykazuje się, że artykuł nie jest tzw. twórczością własną.
  W Wikipedii artykuły tworzy się wyłącznie w oparciu o zebrane wiarygodne materiały. Zabronione jest opisywanie własnych badań, teorii i poglądów. Zakaz ten ma na celu dbałość o jakość treści Wikipedii, a także uniknięcie sporów edycyjnych.
 4. Ogranicza się podejrzenia naruszenia praw autorskich przez autorów artykułu.
  Wikipedia udostępnia treści na licencjach GNU FDL i CC-BY-SA 3.0. Oznacza to, że jej czytelnicy mogą w dowolnym celu (także komercyjnym): kopiować, rozpowszechniać lub modyfikować treści stron zgodnie z zasadami tych licencji. W związku z tym autorzy artykułów są zobowiązani do samodzielnego ich tworzenia (ale w oparciu o rzetelne źródła informacji!). Przez zamieszczenie w artykule źródeł informacji, na podstawie których został on napisany, oddaje się autorom owych publikacji należny im wkład w jego powstanie.

Bibliografia

Przy uźródławianiu artykułu należy zwrócić szczególną uwagę na rolę bibliografii i przypisów.
 • Bibliografię stanowi lista wiarygodnych pozycji, które zostały wykorzystane przy tworzeniu artykułu (zarówno przez pierwszego autora, jak i kolejnych autorów wprowadzających do artykułu treści merytoryczne).
 • Przypisy służą natomiast do uźródławiania konkretnych informacji występujących w artykule, w szczególności tez kontrowersyjnych lub wrażliwych, przy których podanie przypisu jest bezwzględnie konieczne. Poprzez stosowanie przypisów ułatwia się zarówno czytelnikom, jak i wikipedystom weryfikację informacji – nie trzeba przeglądać wszystkich pozycji wyszczególnionych w bibliografii, wystarczy dotrzeć do jednej, dlatego jest to znacznie lepsze rozwiązanie. W związku z ułatwieniem weryfikacji informacji przy tworzeniu przypisów ważną kwestią jest dokładne wskazanie miejsca występowania w źródle kontrowersyjnej informacji (w przypadku pozycji wielostronicowej należy podać numer strony).
  Osobne strony: Wikipedia:BibliografiaPomoc:Przypisy.
 • Linki zewnętrzne nie są wykazem źródeł. W starszych artykułach „Linki zewnętrzne” służyły do wskazywania źródeł informacji podanych w artykule. Należy je zweryfikować i umieścić w sekcji „Bibliografia” lub wskazywać za pomocą przypisów (patrz: Wikipedia:Bibliografia).