Wikipedia:BATUTA 2023

Część wikipedystów postanowiła ponowić akcję BATUTA
Ponownie kierujemy swoje działania w stronę poprawy wiarygodności projektu.
Przyłożymy się do tego, aby dodawanie źródeł w artykułach Wikipedii stało się powszechną praktyką.

Liczba artykułów poprawionych lub częściowo poprawionych w czasie akcji:

BATUTA
Walka z hoaxem
Ilustracja
Z tej ulicy wyrusza Armia Batuty!
Czas

1–30 czerwca 2023

Miejsce

Wikipedia, artykuły bez źródeł

Terytorium

pl.wikipedia.org

Przyczyna

dążenia wikipedystów do stworzenia najbardziej wiarygodnej encyklopedii świata, brak rozstrzygnięcia Pierwszej, Drugiej, Trzeciej, Czwartej, Piątej, Szóstej i Siódmej akcji BATUTA

Wynik

(Szybki link do zrobionych)

Strony konfliktu
Armia Batuty Artykuły bez źródeł
Dowódcy
Weryfikowalność i neutralność Hoax i OR
Siły
39 uczestników akcji 68 902 artykułów wymagających uźródłowienia
Straty
902 nowe do uźródłowienia 519 uźródłowionych lub usuniętych

Cele akcji

edytuj

W tym czasie będziemy chcieli wykonać kilka zadań. Przede wszystkim chcemy zmierzyć się z artykułami, które od kilku(nastu) lat nie mają źródeł i znajdują się w nich szablony z komunikatami domagającymi się źródeł.

„Uźródłowienie” polega na sięgnięciu po opracowania i zweryfikowaniu na ich podstawie każdej informacji zawartej w danym artykule. Dopiero potem można dopisać ich wykaz i usunąć szablon. Czyli: przede wszystkim weryfikacja, a nie samo uźródławianie, rozumiane jako mechaniczne dodanie wykazu opracowań, spisanych np. z katalogu jakiejś biblioteki.

Dlatego w akcji do „zrobionych” dodajemy tylko takie artykuły, w których nie ma żadnych braków w uźródłowieniu, a jeśli są braki, wykazujemy je i usuwamy wybrakowane artykuły z listy zrobionych.

Dlaczego źródła w artykułach są konieczne

edytuj

Nie ma wątpliwości, że w artykułach w Wikipedii ważną rolę odgrywają sekcje wskazujące źródła informacji. Strona Wikipedia:Weryfikowalność podaje: …czytelnicy Wikipedii powinni mieć możliwość sprawdzenia, czy zamieszczone tu materiały zostały wcześniej opublikowane przez wiarygodne źródła. Autorzy artykułów powinni zapewnić źródła dla cytatów oraz dla wszelkich informacji, które są lub mogłyby zostać zakwestionowane. W przeciwnym przypadku takie materiały mogą zostać usunięte.

Poprzez wyszczególnienie w artykule źródeł osiąga się m.in. następujące cele
 1. Uwiarygadnia podane informacje, wskazując rzetelne pozycje, w których można je zweryfikować.
  Dostęp do artykułów mają osoby, które podają nieprawdziwe informacje. W związku z tym uzasadnione są obawy, że korzystając z Wikipedii, natrafi się na błędy w artykułach. Podanie w artykule źródeł pozwala na zweryfikowanie informacji przez czytelnika, a także na wykrycie błędów i pomyłek i ich poprawienie przez wikipedystów. W szczególności w przypadku informacji, która jest jedną z hipotez, można uniknąć niepotrzebnego sporu edycyjnego.
 2. Zapoznaje się czytelnika z godnymi polecenia pozycjami na dany temat.
  Wikipedia stanowi pierwszy (ale nie ostatni) krok w uzyskiwaniu informacji na żądany temat. W Wikipedii czytelnik zapoznaje się z nieznanym mu pojęciem, zaś kierując się do pozycji uwzględnionych w sekcjach Przypisy, Bibliografia, może uzyskaną wiedzę usystematyzować i poszerzyć.
 3. Wykazuje się, że artykuł nie jest tzw. twórczością własną.
  W Wikipedii artykuły tworzy się wyłącznie w oparciu o zebrane wiarygodne materiały. Zabronione jest opisywanie własnych badań, teorii i poglądów. Zakaz ten ma na celu dbałość o jakość treści Wikipedii, a także uniknięcie sporów edycyjnych.
 4. Ogranicza się podejrzenia naruszenia praw autorskich przez autorów artykułu.
  Wikipedia udostępnia treści na licencjach GNU FDL i CC-BY-SA 3.0. Oznacza to, że jej czytelnicy mogą w dowolnym celu (także komercyjnym): kopiować, rozpowszechniać lub modyfikować treści stron zgodnie z zasadami tych licencji. W związku z tym autorzy artykułów są zobowiązani do samodzielnego ich tworzenia (ale w oparciu o rzetelne źródła informacji!). Przez zamieszczenie w artykule źródeł informacji, na podstawie których został on napisany, oddaje się autorom owych publikacji należny im wkład w jego powstanie.

Przypisy i bibliografia

edytuj
Przy uźródławianiu artykułu należy zwrócić szczególną uwagę na rolę bibliografii i przypisów.
 • Bibliografię stanowi lista wiarygodnych pozycji, które zostały wykorzystane przy tworzeniu artykułu (zarówno przez pierwszego autora, jak i kolejnych autorów wprowadzających do artykułu treści merytoryczne). Wykorzystanie oznacza, że użyto ich w formie przypisów w treści. Do uźródławiania za pomocą pozycji z bibliografii można użyć szablonu {{odn}}.
 • Przypisy służą do uźródławiania konkretnych informacji występujących w artykule. Każda informacja w artykule powinna być w ten sposób uźródłowiona. Minimum powinien znajdować się jeden przypis do każdego akapitu.
  Osobne strony: Wikipedia:BibliografiaPomoc:Przypisy.