Wikipedia:Narzędzia/refToolbar

Patrz: podpis grafiki.
Okno edycji z włączonym dodatkiem refToolbar. Widoczna ikona „Cytuj” oraz dostępne szablony cytowania widoczne po jej kliknięciu (w obecnej wersji dostępny jest też przycisk „Uniwersalny”)

refToolbar – skrypt JavaScript umieszczający dodatkowy przycisk w pasku narzędzi okna edycji, pozwalający na używanie popularnych szablonów cytowania - {{cytuj książkę}}, {{cytuj stronę}}, {{cytuj pismo}} oraz szablon uniwersalny {{cytuj}}.

UżycieEdytuj

W nowym pasku narzędzi dostępny jest w menu „Zaawansowane” pod przyciskiem Cytuj. W przypadku starego paska narzędzi skrypt dodaje przycisk  .

Po kliknięciu w przycisk pojawia się dodatkowe menu, z którego można wybrać potrzebny szablon cytowania, po czym wyświetla się formularz do uzupełnienia parametrów wybranego szablonu. Niewypełnione parametry nie są dodawane do wywołania szablonu wstawianego na stronie. Szablony cytowania umieszczane są w tagach przypisów <ref>, przypisom tym można od razu nadać nazwę uzupełniając w formularzu pole „Nazwa przypisu”. Formularz dla „cytuj stronę” posiada parametr „data dostępu” domyślnie wypełniony aktualną datą. Klikając w przycisk „dodaj przypis” wstawiamy wypełniony szablon w treści strony, w miejsce kursora.

Przycisk „Istniejące przypisy” tworzy listę wszystkich nazwanych przypisów występujących w edytowanym fragmencie strony, co upraszcza dodawanie powtarzających się przypisów.

Skrypt nie działa z narzędziem wikEd.

Analogiczne funkcje ma druga wersja skryptu (testowa). Dodaje ona dodatkowy link „> Cytuj” na pasku narzędzi.

InstalacjaEdytuj

Skrypt włącza się poprzez zakładkę „Gadżety” w swoich Preferencjach, klikając na „refTools” w sekcji „Ułatwienia edycji”.

MożliwościEdytuj

 • Łatwe dodawanie najczęściej używanych szablonów cytowania.
 • Możliwość szybkiego dodawania przypisów już użytych w tekście.
 • Sprawdzanie najczęstszych błędów związanych z cytatami:
  • Niedomknięte tagi <ref>
  • Wielokrotne wywołanie tych samych przypisów
  • Przypisy niewykorzystujące szablonów cytowania
  • Różne przypisy o tej samej nazwie
  • Użycie niezdefiniowanych przypisów