Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(10/2008) PMG - Prometheus1

Wniosek o arbitraż w sprawie PMG - Prometheus1

Strony USER:PMG i USER:Prometheus1

Chciałem prosić Komitet Arbitrażowy o rozsądzenie "sporu" pomiędzy mną a Prometheusem. Oskarża mnie o mobing umieszczając na swojej stronie wikipedysty wiadomości bezpośrednio godzące w moje dobre imię. Nie zachowuje także moim zdaniem etykiety w ramach dyskusji, oskarża mnie na forum projektu (nie mając żadnych dowodów - chodziło o mój udział w głosowaniu na temat zmiany nazw okrętów - bardzo długo się zastanawiałem prowadząc dyskusję mailową z Pibwlem). Jednocześnie chce abym przestał edytować jego hasła. Patroluję nowe hasła w starając się aby wspólnie miały jeden kształt (przestrzeganie standardów szczególnie w kwestii prawidłowego wyglądu nazw), ale staram się także ulepszać w miarę możliwości nowe teksty.

Z drugiej strony wiadomo że rywalizuję o hasła z okrągłymi numerami. Prometheus już od dawna zmienia wyniki ze strony Wikipedia:Liczba artykułów polskiej Wikipedii na te niekorzystne dla mnie.

Od czasu zwrócenia mi uwagi przez Prometheusa (co było spowodowane prawdopodobnie także moją niewybredną wypowiedzią na jego dyskusji) staram się do niego odnosić jak do dorosłej osoby. W żaden sposób nie chciałem aby moje wypowiedzi zostały potraktowane jako pouczanie. Dziwi mnie także oskarżanie mnie o bycie przyczyną blokowania Prometheusa.

Jednocześnie twierdząc że jest przeze mnie poddawany mobingowi usuwa moje wpisy ze swojej dyskusji. Moim zdaniem w sposób wyważony potwierdziłem że zgodnie z (nieprzetłumaczoną na polski) zasadą en:Wikipedia:Ownership of articles oraz warunkami licencji na której działa Wikipedia mogę edytować teksty niezależnie od tego kto jest ich autorem.

Chciałbym aby Prometheus usunął ze swojej strony wikipedysty szkalujące mnie wyrażenie, zostały przywrócone moje wypowiedzi w jego dyskusji oraz zostały jednoznacznie potwierdzone prawa do edycji dowolnych haseł. Jednocześnie chciałbym aby Komitet nakazał Prometheusowi zaprzestanie głoszenia treści godzących w moje dobre imie oraz niewpływania bezpośrednio na wyniki ze strony Wikipedia:Liczba artykułów polskiej Wikipedii. W sprawie obecnie toczącej się tam procesu revertowania zgłosiłem się o mediację do Przykuty, którego decyzję zaakceptuję niezależnie od tego czy będzie dla mnie przychylna czy nie. Chciałbym także aby Komitet nakazał niewypowiadanie się Prometheusowi o mojej osobie na wiki i aby kontakty ze mną ograniczył do minimum. Ze swojej strony mogę zapewnić że jeżeli takie będzie żądanie Komitetu to nie będę się wypowiadał na temat Prometheusa, a kontakty z nim ograniczę do sytuacji wyjątkowych.

Nie korzystam z pomocy mediacji ponieważ wiele razy próbowałem rozmawiać z Prometheusem i nic z tego nie wychodziło. Nie widzę sensu w procesie mediacji skoro wielokrotnie powtarzane przeze mnie argumenty nie trafiają do niego. --PMG (dyskusja) 15:35, 14 maj 2008 (CEST)

  • Szanowni państwo-W sprawie Bonio-Hulek21 komitet wydał decyzję m.in "Obaj wikipedyści powinni się do końca roku powstrzymać od edytowania artykułów, które zostały zapoczątkowane przez drugiego z nich. W razie zauważenia błędów czy chęci uzupełnień powinni o zmiany poprosić innego wikipedystę, w przypadku poprawek merytorycznych powołując się na źródła." Będę niezmiernie wdzięczny po wydaniu w obecnej sprawie podobnego wyroku- - --Prometheus1 (dyskusja) 11:14, 15 maj 2008 (CEST)

Potwierdzenie

Decyzja Komitetu Arbitrażowego

Zdaniem KA przedstawiona we wniosku sytuacja nosi znamiona konfliktu o podłożu ambicjonalnym i to na dodatek w dziedzinie interesującej obu użytkowników. Wspomniany we wniosku spór wokół półmilionowego hasła jest zdaniem KA tylko echem szerszego konfliktu wpływającego niekorzystnie na społecznościowy wymiar funkcjonowania Wikipedii, co w dalszej konsekwencji może zaszkodzić całemu projektowi. Za przyjęciem wniosku opowiedziało się 6 arbitrów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się, 3 arbitrów nie wzięło udziału w głosowaniu.

W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Pimke (dyskusja) 09:41, 19 maj 2008 (CEST)

Werdykt Komitetu Arbitrażowego

Słowo wstępne

Komitet Arbitrażowy jest przede wszystkim zdegustowany tym, że przychodzi mu rozsądzać taką sprawę. Arbitrzy mają głęboką świadomość, że ich praca winna służyć rozwikłaniu trudnych, emocjonalnie nabrzmiałych, prestiżowo czasem wyostrzonych kontrowersji i konfliktów. Niemniej sporów dotyczących sedna projektu, czyli tworzenia największej encyklopedii na świecie, jest i tak nadto. Kłótnie na tle zabaw i konkursów okolicznościowych, mających uprzyjemnić nam pobyt tutaj, to stanowczo zbyt wiele.

Z tego względu Komitet, przy całym swoim szacunku dla stron, pragnie im z całą mocą zalecić przemyślenie hierarchii wartości, która nas zgromadziła wokół projektu Wikipedii. Przypominamy, że celem nadrzędnym jest zbieranie i udostępnianie wiedzy, a nie realizowanie własnych ambicji, imponowanie trafieniem w dziesiątkę chwilą danej edycji czy zbieraniem innych fałszywych laurów wokół akcji edytorskiej. Wikipedia opiera się na pracy grupowej i z tego względu eksponowanie poszczególnych autorów musi zejść na dalszy plan.

Członkowie Komitetu rozumieją, że każdy z nas ma osobiste powody by tworzyć Wikipedię - niemniej źle się dzieje, gdy utrudniają one współpracę. Niektóre konkursy mogą być pożyteczne dla Wikipedii, jednak ich uczestnicy nie powinni zapominać, że ich celem jest rozwijanie Wikipedii, nie zaś rozdymanie własnego ego. Zatem najważniejszym naszym apelem, który prosimy potraktować bardzo poważnie, jest wezwanie do opamiętania się, przywrócenia swoim działaniom właściwej celowości i wyboru zdecydowanie dojrzalszego i bardziej kooperacyjnego podejścia do pracy przy Wikipedii.

Komitet ma głęboką nadzieję, że strony zrozumieją jego stanowisko.

Próba mediacji

Pomiędzy PMG i Prometheusem1, z inicjatywy Przykuty (Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów w Wikipedii, [2]), za zgodą stron została podjęta mediacja. Mimo jej trwania Komitet obserwował z niepokojem dalsze pogorszenie relacji między stronami i uznał tę drogę rozwiązania sporu za nieskuteczną.

Ocena działań stron sporu i zalecenia

Wikipedia jest projektem opartym na współpracy uczestników, którzy rozumieją i akceptują jej cele, wartości i zasady. Zachowanie stron sporu wskazuje, że obaj wikipedyści niekiedy tracili je z oczu. Nieakceptowalne są próby zawłaszczania haseł i tematyki oraz odmawianie prawa edytowania haseł przez siebie utworzonych lub rozwijanych innym uczestnikom projektu. Na Wikipedii nie istnieją "terytoria" zarezerwowane dla poszczególnych osób.

Obaj wikipedyści przekraczali granice wikietykiety w odnoszeniu się do siebie. Komitet Arbitrażowy nie akceptuje emocjonalnych deklaracji obu wikipedystów noszących znamiona ataku osobistego ([3], [4]). Tego rodzaju oświadczenie wciąż widniejące na stronie użytkownika powinno zostać niezwłocznie usunięte.

Komitet Arbitrażowy wzywa strony do traktowania się wzajemnie i swojego wzajemnego wkładu z należytym szacunkiem i zgodnie ze wszystkimi zasadami, jakie stosują oni wobec innych wikipedystów. W przypadku usuwania lub modyfikowania treści wprowadzonej przez siebie wzajemnie, również na stronach dyskusji, zawsze powinny podawać w sposób czytelny uzasadnienie zmian opierające się na obowiązujących zaleceniach edycyjnych i dobrych obyczajach przy rewertowaniu. Komitet przypomina, że wpisy innych użytkowników, o ile nie są wandalizmami lub atakami osobistymi, nie powinny być kasowane z własnej dyskusji.

Środki

  1. Komitet zabrania obu wikipedystom odnoszenia się do kolejności wprowadzanych przez siebie nowych haseł względem ogólnej liczby haseł z wyjątkiem tradycyjnych liczników edycji. Zakaz ten w szczególności dotyczy umieszczania na własnej stronie użytkownika lub w jakimkolwiek innym miejscu Wikipedii informacji o autorstwie haseł o okrągłych lub symbolicznych liczbach oraz odniesień (w formie linków do wersji historycznych stron) do tego, że taka informacja była tam wcześniej. Informacji takich w odniesieniu do stron sporu nie powinni zamieszczać także inni wikipedyści. Przez "hasła o okrągłych lub symbolicznych liczbach" rozumiemy te hasła, które osiągają każdy próg 10.000 lub 25.000 haseł oraz każdy ciąg cyfr o regularnym uporządkowaniu lub o znaczeniu symbolicznym (np. 555.555, 666.666, 654321 i inne podobne).
  2. Każdej ze stron zabrania się ponadto na okres dwóch lat tworzenia nowych haseł w dniu, w którym spodziewać się można, że zapadnie jakakolwiek liczba okrągła lub symboliczna. W przypadku wprowadzania artykułów seriami w krótkich odstępach czasu strony powinny upewnić się, że liczba artykułów do wprowadzenia jest oddalona od liczby okrągłej lub symbolicznej na tyle, iż żaden z nowych artykułów nie pokryje się z nią.
  3. Komitet Arbitrażowy zobowiązuje także każdą ze stron do doprowadzenia po co najmniej 1 haśle z sekcji wodnej Kanonu Polskiej Wikipedii do stanu Dobrego Artykułu w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia werdyktu. Z sekretarzem Komitetu strona może uzgodnić dopracowanie innego hasła z tego kanonu. Informację o wykonaniu zobowiązania strona przekaże Sekretarzowi KA.

Słowo końcowe

Członkowie Komitetu Arbitrażowego mają świadomość, że nie są w stanie zmusić nikogo do autorefleksji, ale wzywają strony do poważnego zastanowienia się nad tym, co skłoniło je do nadania takiej wagi rzeczom tak błahym i tak odległym od prawdziwych celów Wikipedii.

Werdykt został przyjęty 7 głosami za, nikt nie głosował przeciw, nikt się nie wstrzymał. Dwóch arbitrów nie wzięło udziału w głosowaniu.

W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Pimke (dyskusja) 22:32, 17 wrz 2008 (CEST)

Wniosek PMG o interpretację werdyktu z 14 września 2010

E-mail od PMG

Werdykt ([5]) zawiera dwa następujące punkty:

  1. Komitet zabrania obu wikipedystom odnoszenia się do kolejności wprowadzanych przez siebie nowych haseł względem ogólnej liczby haseł z wyjątkiem tradycyjnych liczników edycji. Zakaz ten w szczególności dotyczy umieszczania na własnej stronie użytkownika lub w jakimkolwiek innym miejscu Wikipedii informacji o autorstwie haseł o okrągłych lub symbolicznych liczbach oraz odniesień (w formie linków do wersji historycznych stron) do tego, że taka informacja była tam wcześniej. Informacji takich w odniesieniu do stron sporu nie powinni zamieszczać także inni wikipedyści. Przez "hasła o okrągłych lub symbolicznych liczbach" rozumiemy te hasła, które osiągają każdy próg 10.000 lub 25.000 haseł oraz każdy ciąg cyfr o regularnym uporządkowaniu lub o znaczeniu symbolicznym (np. 555.555, 666.666, 654321 i inne podobne).
  2. Każdej ze stron zabrania się ponadto na okres dwóch lat tworzenia nowych haseł w dniu, w którym spodziewać się można, że zapadnie jakakolwiek liczba okrągła lub symboliczna. W przypadku wprowadzania artykułów seriami w krótkich odstępach czasu strony powinny upewnić się, że liczba artykułów do wprowadzenia jest oddalona od liczby okrągłej lub symbolicznej na tyle, iż żaden z nowych artykułów nie pokryje się z nią.

Mam zapytanie. Z racji tego że drugi punkt niedługo przestanie być obowiązujący, czy nadal punkt pierwszy jest obowiązujący ? W tym punkcie nie ma żadnych ograniczeń czasowych, dlatego sprawia to dla mnie wrażenie zakazu stałego i bezterminowego. Przyznam że wydaje mi się to być niesprawiedliwym ograniczeniem - karę odbyłem, punkt drugi i trzeci zrealizowałem, więc uważam że także pierwszy powinien mieć termin, w którym mógłbym umieścić informacje o tym że jestem autorem hasła dajmy na to 500 000.

Jednym z powodów dla których pytam jest fakt ze mój... druga strona sporu odeszła z pl.wiki po tym jak wielokrotnie był banowany, w tym także za omijanie blokady. Dlatego nie sądzę by kogoś mogły jeszcze urazić userboksy na mojej stronie użytkownika. Nie planuję w tym momencie umieszczenia takich boksów i nie sądzę by w tym roku coś się zmieniło, ale pytam na przyszłość.

Chciałbym także zwrócić uwagę że dzięki skryptowi Mastiego jest możliwe bezstronne określanie, które hasło miało "ciąg cyfr o regularnym uporządkowaniu lub o znaczeniu symbolicznym".

Odpowiedź Komitetu Arbitrażowego

Komitet Arbitrażowy stanowi ostatnią instancję rozwiązywania sporów, a jego decyzje nie podlegają zmianom. W tym wypadku na drodze wniosku czy petycji.

Z tego powodu odpowiedź na zapytanie PMG może być tylko jedna, a mianowicie powtórzenie werdyktu KA, który w sposób jasny mówi o bezterminowym zakazie podawania do wiadomości publicznej informacji o kolejności artykułów własnego autorstwa względem ogólnej liczby haseł. Brak cezury czasowej oznacza bezterminowość tego środka i jego stały charakter. Wypełnienie obligatoryjnych nakazów KA oraz jego zaleceń, ustanie innych sankcji zawartych w werdykcie, a także brak aktywności w projekcie strony sporu nie wpływa na treść pkt 1. sekcji Środki.

Komitet Arbitrażowy działa w dobrej wierze, a jego decyzje mają przyczynić się do zakończenia sporów i niepotrzebnych napięć oraz wyeliminowania powtórzenia sytuacji w przyszłości.

W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Wiktoryn <odpowiedź> 14:19, 19 wrz 2010 (CEST)

Pytanie PMG w sprawie niewypełnienia postanowień werdyktu przez Prometheus1 z 14 sierpnia 2016

E-mail od PMG

W związku z werdyktem chciałbym zwrócić uwagę że użytkownik Prometheus1 nie wypełnił trzeciego punktu ze "Środków". Nigdy nie spotkała go z tego punktu widzenia kara. Ja sam poświęciłem wiele czasu w ulepszanie "PZL.37 Łoś" i czuję się z tego powodu niesprawiedliwie potraktowany, że kara została zastosowana wobec mnie, a nie wobec Prometheusa1. Chciałbym zapytać jaka będzie wobec tego reakcja Komitetu.

Chciałbym także zwrócić uwagę na fakt że ten wielokrotnie blokowany użytkownik powrócił po latach i od samego początku wrócił do swojego dawnego stylu "prowadzenia dyskursu". Użytkownik ten posługiwał się także w międzyczasie wielokrotnie pacynkami (na przykład Gneisenau45).

Co Komitet Arbitrażowy zamierza zrobić w tej sprawie?

Odpowiedź Komitetu Arbitrażowego

Biorąc pod uwagę kilkuletnią przerwę w edytowaniu Wikipedii przez wikipedystę Prometheus1 Komitet zdecydował o przypomnieniu stronie sporu (16 sierpnia 2016) postanowień zawartych w niniejszym werdykcie. Wypełnienie zobowiązania powinno nastąpić w ciągu trzech miesięcy od daty przypomnienia. Uchylenie się od decyzji obecnego składu Komitetu skutkować będzie minimum 6-miesięczną blokadą możliwości edycji. W imieniu Komitetu, Ented (dyskusja) 23:22, 24 sie 2016 (CEST)