Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(18/2008) roo72 - Piastu

Wniosek o arbitraż w sprawie nadużycia uprawnień przez administratora Piastu

8 września 2008 Wikipedysta:Piastu zablokował mnie na 24 godziny twierdząc, że jestem "trolem" w związku z moimi wypowiedziami w trakcie głosowań do Komitetu Arbitrażowego [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14].

Ta blokada była sprzeczna z zasadami blokad wyjaśnionymi na stronie Wikipedia:Zasady blokowania, żaden z powyższych i uzasadnionych głosów nie jest powodem do bloku, zablokowanie mojego konta było samowolą administratora Piastu sprzeczną z propozycjami zasad blokowania i przyjętymi zwyczajami. Osoby postronne wypowiedziały się na temat tej blokady negatywnie [15], [16]. W prywatnej korespondencji, na której upublicznienie się zgodził, administrator Piastu odmówił zdjęcia blokady i przeproszenia mnie za pomówienie o "trolling" twierdząc iż "W moim odczuciu nie naruszyłem zasad blokowania i blokady bym nie zdjął. Jeśli uznasz, że ta deklaracja jest wystarczającym powodem do złożenia wniosku do KA, to nie mam nic przeiwko jej upublicznieniu."

Administrator Piastu naruszył zasady i zwyczaje Wikipedii blokując moje konto bezprawnie, wbrew przyjętym zwyczajom (Wikipedia:Wikietykieta - zakładaj dobrą wolę) i ogólnie stosowanym propozycjom zasad (Wikipedia:Zasady blokowania) oraz zarzucając mi publicznie, na mojej stronie dyskusji, "trolling".

Ponieważ administrator Piastu odmówił przeproszenia mnie za pomówienie i zdjęcia blokady, jestem zmuszony prosić Komitet Arbitażowy o upomnienie administratora Piastu o przestrzeganie zasad dotyczących blokowania innych Wikipedystów, szczególnie biorąc pod uwagę wcześniejszą wypowiedź KA mówiącą o "ostrożności" - "akcje administratorów stosunkowo rzadko są jeszcze przeglądane i oceniane, natomiast ich wpływ jest duży - stąd należy dokonywać ich ostrożnie" - blokowanie za "trolling" osoby która działa na Wikipedii od lat i ma na koncie kilka tysięcy edycji jest działaniem cokolwiek nieostrożnym i nierozważnym.

Jako, że było to pierwsze znane mi przekroczenie przez administratora Piastu jego uprawnień nie wnoszę o odebranie mu uprawnień ale jedynie o upomnienie go co do jego zakresu działalności, nakazanie mu zapoznania się z odpowiednimi zasadami Wikipedii i przeproszenia mnie, na mojej stronie dyskusji, za pomówienie o "trolling".

Potwierdzenie

Decyzja Komitetu Arbitrażowego

Komitet Arbitrażowy podjął decyzję o przyjęciu wniosku do rozpatrzenia. Za przyjęciem wniosku zagłosowało 5 arbitrów, nikt nie był przeciw, 1 arbiter wstrzymał się od głosu. W imieniu Komitetu Arbitrażowego, ABX - (O mnie dyskutuj) 09:13, 30 wrz 2008 (CEST)

Werdykt Komitetu Arbitrażowego

Kwestia mediacji

Przed złożeniem wniosku arbitrażowego przez Roo72 strony kontaktowały się celem wyjaśnienia sytuacji, która później stała się przedmiotem wniosku. Próba porozumienia między nimi jednak się nie powiodła, co przyznały obie strony. Mając to w świadomości Komitet Arbitrażowy postanowił rozpatrzeć spór bez podejmowania dodatkowej próby mediacyjnej.

Materiał dowodowy

Materiał dowodowy

Ogólna ocena sporu

W ocenie Komitetu Arbitrażowego działanie Roo72 podczas ostatnich wyborów członków Komitetu Arbitrażowego mogło budzić kontrowersje. Niemniej nie było ono wystarczającym powodem do nałożenia na niego 24-godzinnej blokady przez Piastu.

Uzasadnienie głosów "przeciw" ze strony Roo72

Komitet Arbitrażowy negatywnie ocenił uzasadnienie głosów Roo72 oddanych przeciw kandydaturom podczas wyboru nowych arbitrów. Zdaniem Komitetu Roo72 postąpił wobec kandydatów w sposób nieuzasadniony i niesprawiedliwy, głosując (z jednym wyjątkiem) przeciw nim z uogólnionym uzasadnieniem: "Kandydat w żaden sposób się nie przedstawił swojego pomysłu na KA, nie napisał czy ma jakiekolwiek doświadczenie w kwestiach arbitrażowych, czy np. jakieś wykształcenie prawnicze, nie opisał w jaki sposób widzi pracę Komitetu, czy ma jakieś propozycje zmian czy jakąś ogólną wizję pracy KA". Uważamy, że zakładając dobrą wolę kandydatów Roo72 powinien był wpierw poprosić ich w dyskusji głosowań o ustosunkowanie się do tych kwestii, które budziły jego wątpliwości, zamiast od razu czynić im wymówki. Kandydaci nie mieli formalnego obowiązku przedstawiania w swoistym exposé własnej wizji Komitetu Arbitrażowego, swoich doświadczeń w arbitrażu ani propozycji zmian w działaniu tej instytucji. Pragniemy podkreślić, iż w żadnym razie nie jest rzeczą niewłaściwą pytać o to osoby nominowane jako kandydaci do KA, rzecz idzie o formę w jakiej się to czyni i kolejność działań, jakie się podejmuje w tej kwestii.

W ocenie arbitrów ostatnie zdanie z uzasadnienia głosów Roo72: "Nie wiem w jaki sposób można głosować w kogoś w ciemno tylko w ramach relacji «lubię kogoś» czy «nie lubię»." było sprzeczne z duchem Wikietykiety i WikiLove, bowiem w istocie rzeczy stawiał w nim generalny zarzut wszystkim osobom głosującym w wyborach a nie przedstawiających szczegółowego uzasadnienia merytorycznego dla swoich głosów. Roo72 zdawał się sugerować, iż głosujący kierują się niesprecyzowanymi emocjami a nie zdrowym rozsądkiem oraz dobrem Wikipedii i jej społeczności. W głosowaniach personalnych na Wikipedii (wybory do KA, PUA, itp.) z reguły kandydatami są osoby ze znaczącym doświadczeniem w projekcie i często dobrze rozpoznawalne przez wikipedystów. W dobrej wierze powinno się zakładać, iż osoby głosujące dokonują świadomych wyborów, wiedzą na kogo i dlaczego głosują. Dlatego brak uzasadnienia głosów wspierających kandydaturę nie powinien być odczytywany na niekorzyść czy to głosujących czy wybieranych.

Nałożenie blokady przez Piastu

Pomimo krytycznej oceny uzasadnienia głosów Roo72, Komitet Arbitrażowy nie dopatrzył się wystarczających podstaw do zablokowania Roo72. Komitet nie podziela tezy, iż oddanie głosów przeciwnych na wszystkich kandydatów z wyjątkiem jednego, z identycznym uzasadnieniem wyczerpywało znamiona trollingu. Zdaniem Komitetu właściwym działaniem wobec Roo72 mogło być zwrócenie mu uwagi na niewłaściwy charakter jego uzasadnienia. Komitet nie dostrzega przy tym w działaniu Piastu złej woli, nałożenie blokady traktuje jako błąd.

Środki

Komitet Arbitrażowy postanowił wobec:

Roo72

  • upomnieć za niezgodne z zasadą zakładania dobrej woli i WikiLove uzasadnienia głosów
  • zakazać zamieszczania na stronach głosowania uwag odnoszących się wprost lub ogólnie do innych osób uczestniczących w tym samym głosowaniu

Piastu

  • upomnieć za nałożenie bezzasadnej blokady na Roo72 i nazwanie jego działań trollingiem
  • nakazać w podobnych sytuacjach zasięgania opinii innych administratorów

Werdykt został przyjęty 7 głosami za, nikt nie głosował przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Jeden arbiter nie wziął udziału w głosowaniu.

W imieniu Komitetu Arbitrażowego, ABX - (O mnie dyskutuj) 13:25, 24 paź 2008 (CEST)