Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(5/2007) Lajsikonik - Roo72

Wniosek o arbitraż w sprawie Roo72

  • Wnoszę o arbitraż w sprawie Roo72. Wikipedysta ten powrócił do swoich destrukcyjnych dla Projektu zachowań. Przyłapałem go na usuwaniu zalążka artykułu Saliva log. Tak wyglądała wersja artykułu usunięta przez Roo72. Wystarczyło mi 5 sekund, by ustalić że zespół ten jest encyklopedyczny, a kolejne 5 minut by doprowadzić artykuł do obecnej postaci. Potraktowałem to usunięcie jako akt wandalizmu, zwłaszcza że już wcześniej użytkownik ten był upominany za podobne zachowania (wątek w Kawiarence oraz prośba o arbitraż Szczepana1990). W związku z tym nałożyłem na niego blokadę [1], którą on łamiąc zasady Wikipedii samowolnie dwukrotnie zdejmował log. Ponieważ wojna na przyciski mnie nie bawi, a możliwości rozwiązania sporu nie widzę, oddaję sprawę w ręce Komitetu. Wnoszę o pozbawienie Wikipedysty Roo72 uprawnień administratora, gdyż nadużywa ich ze szkodą dla projektu, co mam nadzieję wykazałem powyżej. Lajsikonik Dyskusja 16:19, 7 paź 2007 (CEST)

Potwierdzenie

Decyzja Komitetu Arbitrażowego o zajęciu się wnioskiem bądź jego odrzuceniu

Komitet Arbitrażowy w sposób jednomyślny postanowił rozpatrzyć Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(5/2007) Lajsikonik - Roo72 oraz Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(6/2007) Mathiasrex - Roo72 łącznie, jako że oba dotyczą tego samego użytkownika i podobnego zarzutu, czyli nadużywania uprawnień administratorskich. Prosimy o nieskładanie w czasie rozpatrywania niniejszego wniosku kolejnych wniosków w sprawie użytkownika Roo72. Nadto Komitet Arbitrażowy postanowił zgodnie z Polityką Arbitrażu o wprowadzeniu następujących środków zapobiegawczych wobec skonfliktowanych stron - użytkowników Roo72 i Lajsikonik:

  • zakaz edytowania istniejących artykułów, stron dyskusji i stron meta do 15.10.2007 godz. 24:00
  • zakaz używania uprawnień administratorskich do 15.10.2007 godz. 24:00

Ograniczenia te nie obejmują:

  • możliwości tworzenia nowych artykułów
  • wypowiadania się na prośbę Komitetu Arbitrażowego w sprawie wniosku o arbitraż
  • brania udziału w głosowaniach, jednak bez możliwości opatrywania głosów w komentarz

Komitet Arbitrażowy może podjąć decyzję o przedłużeniu okresu zastosowania środków zapobiegawczych. Środki te nie stanowią sankcji, a są jedynie sposobem na wyciszenie konfliktu w celu rzetelnego przeprowadzenia arbitrażu. Niezastosowanie się do wymienionych środków zapobiegawczych będzie skutkowało wprowadzeniem środku przymusowego w postaci blokady na okres uzgodniony przez Komitet Arbitrażowy.

W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Pimke 01:09, 9 paź 2007 (CEST), sekretarz

Informacja o skróceniu czasu obowiązywania środków zaradczych

W imieniu Komitetu Arbitrażowego informuję, że zdecydowano się skrócić czas obowiązywania środka zaradczego, przywracając obu stronom sporu możliwość edytowania, brania udziału w dyskusjach i uzasadniania swoich głosów oraz używania narzędzi administratora. Jednocześnie KA prosi, aby obie strony powstrzymały się od edytowania artykułów stworzonych przez adwersarza, od dokonywania wzajemnych rewertów swoich edycji i od stosowania uprawnień administratora wobec drugiej strony sporu oraz edytowanych przez nią artykułów. Ponadto prosimy strony o niewdawanie się w żadne dyskusje ze sobą.

Maire 00:03, 14 paź 2007 (CEST)

Stan rozpatrywania

Wniosek został rozpatrzony.

Decyzja Komitetu Arbitrażowego

Werdykt Komitetu Arbitrażowego dostępny jest na niniejszej stronie.

W imieniu Komitetu Arbitrażowego,

Maire 00:54, 23 paź 2007 (CEST)