Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(5/2009) Kwiecień - Radomil i Szwedzki

Wniosek o arbitraż w sprawie Wikipedysta:Kwiecień - Radomil i Szwedzki

Proszę o odebranie uprawnień obu administratorom i przywrócenie mi prawa edycji.

Administratorowi Szwedzkiemu za groźby karalne skierowane pod moim adresem:

 • [1] (vide:[2]), które zostały poprzedzone szeregiem nieprzyjaznych wypowiedzi oraz
 • przypisywaniem mi różnych nie mających merytorycznego uzasadnienia kwestii [3] i w dyskusji z inną wikipedystką: [4] oraz
 • unikaniem zajęcia kluczowego dla rozwiązania problemu stanowiska - odpowiedzi jakie zachowanie wg niego uznane byłoby za postulowaną przez niego "zmianę" i oznaczało uznanie kary za odbytą: [5]

Z kolei Radomil zabanował mnie - utrudniając nawet prawo zgłoszenia mailem przez projekt Wiki kwestii do KA i podając za wyjaśnienie "recydywa" (strona dla mnie) oraz "szkodzenie" (piętnowanie publiczne na stronie wikipedysty).

Sądzę, że nawet tak absurdalnie traktowanemu przez grupę pewnych administratorów wikipedyście jak ja należy się prawo korzystania z ustalonych przez społeczność zasad, czyli w tym wypadku podania chociaż jednego przykładu złamania przeze mnie zasad, ostrzeżenia mnie, czy wręcz wyznaczenia mediatora. W przeszłości próby mediacji były bojkotowane przez część administratorów uważających, że łatwiej się pozbyć, niż współpracować. Tym bardziej, że zaleceniem (zasadą?) jest podobno "nie kopanie leżącego". Ostrzeganie jest oczywiste dla banów wieloletnich, na co wskazuje choćby przypadek Roo72, który choć w sposób ewidentny łamał wikizasady to był tysiące razy ostrzegany i nie został zablokowany "na zawsze", pomimo zgłaszania zastrzeżeń nawet co do jakości edycji. Wobec mnie nie ma żadnego przykładu wyzwisk czy świadomych, upartych i oczywistych wandalizmów. Swego czasu wyszedłem nawet z ofertą do AndrzejzHelu, że jeśli udowodni mi jakikolwiek trzy wandalizmy to odejdę z projektu. Zatem twierdzenie o szkodliwości wymaga jakiegokolwiek, choćby tak absurdalnego jak przy ostatnim 2-letnim banie dowodu [potrzebny przypis]. Chyba, że uznamy, że społeczność Wikipedii nie chce się bawić nawet w pozory przestrzegania własnych zasad Wikipedysta:ToAr/WikiProtest (to drugi protest, poprzedni taki karany był banowaniem użytkowników). Przypomnę także, że poprzedni, 2-letni ban został nałożony po tajnych ustaleniach grupy administratorów (nigdy nie podano składu sądu skorupkowego) i to w ok. 1,5 miesiąc po tym jak społeczność wypowiedziała się przeciw wykluczeniu mnie z projektu [6]. W tym okresie nie zaszły żadne istotne zmiany, które sankcjonowałyby działania administratorów wbrew stanowisku społeczności. Niemniej przyjąłem ten ban mając masę obowiązków zawodowych i by zająć się spokojnie własną rodziną oraz wierząc, że czas leczy. Niemniej poprzedni ban i obecne zachowanie wikipedysty Szwedzkiego oraz Radomila świadczą, że nie mają oni szacunku dla społeczności i jej zasad stosując je "wybiórczo" i wg własnego dalece, odbiegającego od obiektywizmu schematu.

Radomil - ma na swojej stronie użytkownika odezwę wskazującą, że: "ma dość braku profesjonalizmu i reformujących wikipedię" (co wg mnie jest zwykłym atakiem osobistym na użytkowników projektu będącym w sprzeczności z wikietykietą i w sprzeczności z logiką etykietki, że "administrator gotów jest udzielić wszelkiej pomocy"). Powinien zatem konsekwentnie zrzec się uprawnień a nie je nadużywać. Przypomnę, że już banował mnie wcześniej:[7]. Cóż, ja także chce ją reformować: Wikipedysta:Kwiecień/Wikipedia demokratyczna i merytoryczna, więc pewnie należę do kategorii, której nie cierpi.

Co do kuriozalności nastawienia Szwedzkiego, to nawet fakt, że w 2005 roku postulowałem zaistnienie KA i mechanizmów rozstrzygania sporów personalnych znanych z demokratycznych państw stało się powodem do przypisania mi w zlinkowanych wcześniej źródłach zarzutu zawłaszczenia pomysłu KA. Tudzież doprowadzenia do jakiegoś apokaliptycznego nieomal rozpadu projektu. wg mnie jest to nastawienie obronne mające na celu kompensować sprzeczność faktów z własnymi poglądami. I nie znajduje ono uzasadnienia w faktach. W mojej opinii to nadgorliwe działania Beno, Roo72, naciąganie prawa przez Szwedzkiego i Radomila, i dziesiątki znanych przypadków ignorowania zasad bez wyciągania konsekwencji zgodnych z zapisanymi zasadami i zaleceniami, jak choćby: [8] prowadziły do odejścia dziesiątek bardziej zaawansowanych, a pozbawionych "grubej skóry niczym na hipotamie" (cytat z pamięci) użytkowników. Nie sposób ocenić ilu użytkowników zniechęcili Radomil, Szwedzki, Roo72, Beno. osoby o naukowym zacięciu muszą postawić sobie zawsze hipotezę alternatywną - bo może się okazać, że dorobek kilku administratorów jest wprost proporcjonalny do liczby zniechęconych użytkowników, którzy po należytym przyjęciu mogliby stać się cennymi wikipedystami. Proponuję dla przykładu zastanowić się ile tysięcy edycji mógłbym wykonać, gdyby nie polityka konfrontacji prowadzona przez administratorów oraz blokowanie. można to spokojnie zanalizować patrząc na średnią, gdy edytowałem [9] oraz gdy nie edytowałem i pamiętając, że niekiedy musiałem tłumaczyć się z jednej edycji kilku administratorom.

Zauważyłem też, że osoba Szwedzkiego regularnie pojawia się na stronie KA - choć to nie dowód, to jest to symptomatyczne.

Moim zdaniem obaj wikipedyści wykazali się daleko idącą złą wolą. Nie wykazali się w najmniejszym stopniu chęcią rozwiązania konfliktu w sposób inny niż siłowy. Od początku realizują strategię - ban za nic (bez uzasadnienia lub z uzasadnieniem urągającym dobrym zwyczajom i minimalnym wymaganiom dowodowym) lub też groźby karalne (pamiętam inne groźby z listy dyskusyjnej, ale mniejsza tu czyje, pomińmy - redaktor nadal pisuje na Wiki, administracja go nie ukarała).

Wierzę w decyzję KA, bo wierzę w instytucję obieraną kadencyjnie przez wikipedystów, w przeciwieństwie do stanowisk, które zajmują osoby bojące się poddać publicznej weryfikacji swojej pracy (pamiętam administratorów, którzy to zrobili i wyszli z tarczą).

W imieniu Kwietnia - maikking. (wniosek przekazany via mail) 13:18, 27 lut 2009 (CET)

Potwierdzenie

Decyzja Komitetu Arbitrażowego

Komitet Arbitrażowy postanowił przyjąć wniosek do rozpatrzenia w zakresie zasadności blokady (niezależnie od autorstwa), a także ocenić powstałą wokół tej blokady wheel war.

Za przyjęciem wniosku głosowało 8 arbitrów, nikt nie był przeciw, jeden arbiter wstrzymał się od głosu.

W imieniu Komitetu Arbitrażowego, ABX - (O mnie dyskutuj) 12:13, 4 mar 2009 (CET)

Werdykt Komitetu Arbitrażowego

Słowo wstępne

Wikipedysta Kwiecień pojawił się na polskiej Wikipedii w kwietniu 2005 roku. Wcześniej od marca działał pod nickiem Ergonom oraz spod IP 217.153.4.42, jeszcze wcześniejsza jego działalność nie została zidentyfikowana. Od tego czasu, według licznika, wprowadził 8226 edycji, z czego ok. 55% poza główną przestrzenią nazw (hasła). Był wielokrotnie blokowany i odblokowywany (kilkukrotnie dochodziło do wojny administratorów).

14 lutego 2009 zakończyła się dwuletnia blokada Kwietnia a 25 lutego rozpoczęła kolejna - bezterminowy ban nałożony po konsultacjach na liście dyskusyjnej administratorów.

W ciągu całej swojej czynnej obecności na Wikipedii Kwiecień i jego działalność budziła wśród społeczności ogromne kontrowersje. Rozmiar konfliktów, ich zasięg i liczba osób w nie zaangażowana były bezprecedensowe i w takiej skali nie wystąpiły w przypadku żadnego innego uczestnika projektu. Dwukrotnie w jego sprawie było zakładane RFC ([10], [11]), odbyło się także głosowanie za wykluczeniem go z projektu ([12]).

Zakres rozpatrywanej sprawy

Wniosek został przyjęty w zakresie zasadności blokady, niezależnie od tego, kto ją technicznie nałożył. Składający wniosek nie został poinformowany o trybie podjęcia decyzji oraz o tym, że Radomil był jedynie jej wykonawcą. Odwołanie się do KA jest jedyną drogą, która pozostaje osobom, których konta zostały zablokowane na czas nieokreślony, a decyzja została podjęta w sposób kolegialny.

W trakcie głosowania nad przyjęciem wniosku doszło do wojny administratorów, w której na przemian Nux odblokowywał a Szwedzki zablokowywał konto Kwietnia. Wobec obu uczestników została zastosowana blokada. KA zdecydował się włączyć ten incydent do rozpatrywanej sprawy, ponieważ pozostawał z nią w bezpośrednim związku.

Komitet Arbitrażowy odrzucił tę część wniosku, która dotyczyła zarzucanych Szwedzkiemu "gróźb karalnych". Zdaniem KA użytkownik Kwiecień nie wykorzystał dostępnych w tym zakresie środków przedarbitrażowych. Ponadto sąd społecznościowy, jakim jest KA, nie ma podstaw do wiążącego przesądzenia o kwalifikacji prawnej działalności Szwedzkiego. Komitet Arbitrażowy postanowił jednak dokonać oceny wypowiedzi uczestników zdarzeń związanych z wnioskiem.

Materiał dowodowy

Konsultacja blokady na liście dyskusyjnej administratorów

Powrót wikipedysty Kwietnia na polską Wikipedię i jego działalność była tematem wielu wypowiedzi na liście wikiadmins. Wypowiedzi ewoluowały od początkowo wyrażonej nadziei, że użytkownik zmienił swoją postawę, aż po zarzut trollingu. Wraz z zapoznawaniem się z kolejnymi edycjami Kwietnia oraz związanymi z nim edycjami innych użytkowników dyskusja ewoluowała w kierunku długoterminowej blokady. W kilkudziesięciu wypowiedziach podczas ostatecznej dyskusji wątpliwości dotyczyły już głównie wykonawcy i sformułowania uzasadnienia.

Komitet Arbitrażowy pragnie podkreślić, że żaden z jego członków nie brał udziału w ustalaniu jej długości ani powodów, chociaż ci arbitrzy, którzy są zapisani na tę listę dyskusyjną, śledzili przebieg debaty.

Powód poprzedniej blokady

Twoje konto zostało zablokowane na dwa lata. Mimo wyraźnego ostrzeżenia nie zmieniłeś swojego podejścia, przeciwnie - Twoja aktywność poza przestrzenią główną wyraźnie wzrosła, a większość Twoich edycji ma charakter trollowania i celowego, systematycznego dzielenia społeczności (na przykład Twoje wypowiedzi na stronach Wikipedia:Głosowania/Regulamin odbierania uprawnień, Wikipedia:Głosowania/Regulamin_odbierania_uprawnień/OT_sprawiedliwość_itp, Dyskusja Wikipedysty:Nux - takie, czy takie). Twoje podejście jest niewątpliwie działaniem na szkodę projektu. Podstawą tak długiej blokady jest celowe łamanie jednej z nadrzędnych zasad Wikipedii - szanuj innych wikipedystów. Wielokrotnie byłeś pozbawiany prawa do edytowania Wikipedii, jednak Twoje zachowanie nie uległo zmianie - Twoje edycje, prócz niewielkiego wkładu merytorycznego, służą jedynie prywatnej krucjacie przeciw widmowej "klice administratorów" i antagonizowaniu użytkowników. Istnieje wyraźna różnica między taką krucjatą a merytoryczną krytyką projektu. Blokada była konsultowana z innymi administratorami. Szwedzki 03:55, 13 lut 2007 (CET)

Kwestionowane wypowiedzi użytkownika po upływie czasu ostatniej blokady

 1. Insynuacje ad incertas personam i konfliktowy ton wypowiedzi, brak dobrej woli i ugodowości:
 2. Kwestionowanie innych decyzji administratora, który go zablokował
 3. Powołanie się na zasadę ...
  ... której się samemu nie przestrzega
 4. Kwestionowanie sensu ustalonych przez społeczność zasad i zasad podstawowych:
  znam zasady, ale ich nie wypełnię
  kwestionowanie filarów
  dotyczy konfliktowej spawy paneli, zakończonej konsensusem
 5. wprowadzanie wpisów naruszających prawa autorskie:
 6. Spamowanie dyskusji użytkowników:
  Namowy do wzięcia udziału w dyskusji. Obydwaj wikipedyści z pewnością mający wiedzę w temacie (userboksy med). Aczkolwiek każdy z nich ma mniej niż 1000 edycji na Wikipedii. Zastanawiający więc dobór dyskutantów. Żaden z nich nie odpowiedział na zaproszenie do wypowiedzenia się.
 7. Przypisywanie sobie pomysłów innych, „podczepianie się” pod nie:
  Pomysłodawca KA
  Pomysłodawca wersji sprawdzonych

Pytania KA i odpowiedzi stron w trakcie postępowania

Komitet Arbitrażowy kontaktował się z Kwietniem - zostało mu postawionych szereg pytań związanych ze sprawą. Na pytania te Komitet uzyskał odpowiedzi, które zostały załączone na podstronie wniosku. Zamieszczone tam są również pytania KA do Nuxa i jego odpowiedzi w wątku sprawy dotyczącym wojny administratorów.

W odpowiedzi na pytanie 7. Kwiecień napisał:

Zatem: nie przypominam sobie (jestem pewien, bo ta zasada mi przyświecała od początku), bym kiedykolwiek edytował z więcej niż jednego konta na raz, dotyczy to też "prehistorycznego" okresu. Żadne z edycji spod IP czy z kolejnych kont nigdy nie wprowadzały złych edycji będących odpowiednikiem wandalizmu. Nigdy nie głosowałem pacynkami. [...] Konkludując: odkąd mam konto "Kwiecień" tylko z niego edytuję, w przeszłości nie wykorzystywałem kolejnych kont niezgodnie z zasadami "pacynkowymi". Nawet widząc błędy w projekcie a będąc na którymś z kilku komputerów do których mam dostęp nie poprawiałem haseł.

Komitet Arbitrażowy stwierdza, że konta: Ergonom, Kwiecień, Maj i IP 217.153.4.42 należą do jednej osoby.

Aktywność kont:

Po stworzeniu konta Kwiecień konto Ergonom zaczęło tracić na znaczeniu. Od tego momentu z konta Ergonom wykonano zaledwie 18 edycji. Cztery razy zdarzyło się, aby jednego dnia dokonano edycji zarówno z konta Ergonom i Kwiecień:

18 i 19 IV 2005 w trakcie 24-godzinnej blokady Ergonoma Kwiecień ominął blokadę i wykonał 38 edycji.

22 III 2005 zostało zablokowane konto Ergonoma. Blokada została nałożona przez Matusza o 17:56, a zdjęła ją Selena von Eichendorf o 20:03. W czasie trwania blokady Ergonom ominął blokadę i jako IP 217.153.4.42 dokonał trzech wpisów w dyskusjach Seleny von Eichendorf i Matusza.

W trakcie istnienia konta Kwiecień spod IP 217.153.4.42 wykonano 12 edycji. Ostatnia edycja (11 XI 2005 21:49) została wykonana w trakcie trwania 2-godzinnej blokady na konto Kwiecień za wandalizm, nałożonej tego samego dnia o 21:10.

Konto Maj zostało założone po nałożeniu 1-dniowej blokady na konto Kwiecień 5 V 2005 o 13:08. Tego dnia, wykorzystując konto Maj, Kwiecień ominął blokadę, wykonał 5 edycji, w tym niezgodnie z regulaminem użył pacynki, oddając glos w PUA Roo72. 16 V 2005 o 19:19 Kwiecień został zablokowany na 24 godziny, lecz blokada została zdjęta przez Selenę von Eichendorf 17 V 2005 o 12:41. W trakcie trwania blokady Kwiecień ponownie użył konta Maj do ominięcia blokady i wykonał 13 edycji, w tym zagłosował na PUA Fjla oraz bronił Kwietnia na jego RFC, wyrażając się o nim w trzeciej osobie. 21 maja 2005 o 16:18 Kwiecień został zablokowany na 24 godziny. Wówczas po trzydniowej nieobecności uaktywnił się Maj i w czasie trwania blokady konta Kwiecień wykonał 5 edycji. Z konta Maj wykonano 6 edycji w trakcie kolejnej 24-godzinnej blokady Kwietnia, nałożonej 25 V 2005 o 19:07. Konto Maja posłużyło Kwietniowi jeszcze w trakcie jednej blokady, nałożonej 9 VI 2005 o 22:40 na okres 24 godzin. Wówczas po 20 minutach od momentu zablokowania konta Kwiecień z konta Maj wykonano 2 edycje. Należy zauważyć, że przez 14 dni to konto nie było aktywne. W tym czasie konto Kwiecień było zablokowane tylko raz 27 V 2005 w godzinach 01:00-12:02. Z pewnością wówczas Maj nie uaktywnił się tylko z powodu 24-godzinnej blokady, nałożonej 26 V 2005 o 10:41.

Mimo że Maj w pierwszych swych edycjach ujawnił, że jest pacynką Kwietnia (linki 7 i 8), w dalszej swej wikidziałalności Kwiecień czynił starania w sprawianiu odmiennego wrażenia. W tym celu wyrażał się o Kwietniu w trzeciej osobie [13]. Symptomatyczny jest fakt, że Kwiecień pisał o Maju w trzeciej osobie także w dyskusji Seleny von Eichendorf [14], mimo że to w jej dyskusji przyznał, że Maj jest jego kolejnym kontem.

Na RFC Kwietnia w maju 2005 przy nakreślaniu szerszego opisu konfliktu Maj wypowiadał się o Kwietniu w trzeciej osobie. Dzień później w wypowiedzi zawierającej atak osobisty [15] Kwiecień próbował przekonywać, że spod kont Kwiecień i Maj edytują różne osoby. W dyskusji toczącej się w ramach RFC [16] ([17]) Kotasik zwrócił uwagę, że na PUA Roo72 Kwiecień zagłosował z konta Maj (ze swojej pacynki), a po usunięciu tego głosu zagłosował z konta Kwiecień. Zapytał, czy Kwiecień oficjalnie przyznaje się, że Maj to jego pacynka. Kwiecień ominął to pytanie, stwierdzając, że wszystko było zgodnie z zasadami (to wszytko jest nieistotne) z wyjątkiem skreślenia głosu oddanego z konta Maj. Kotasik nie dał się zbić z tropu. W odpowiedzi Kwiecień powtórzył swoje tezy i na koniec stwierdził, że skreślenie głosu Maja na PUA Roo72 było "chamstwem". Na RFC Kwiecień czynił wyrzut ze skreślenia tego głosu [18], mimo że w zarzucie zlinkował odpowiedź Silthora [19], który w sposób jasny wytłumaczył mu tę decyzję.

Komitet Arbitrażowy stwierdza, że wikipedysta Kwiecień używał jednocześnie kilku kont. Konta pacynek stosowane były niezgodnie z ówczesnym zapisem na stronie Wikipedia:Pacynka do omijania blokady a także brania udziału w głosowaniach PUA.

W świetle powyższego materiału Komitet Arbitrażowy stwierdza, że Kwiecień napisał nieprawdę w odpowiedzi na pytanie Komitetu.

* Zliczając edycje pacynek w czasie trwania blokad Kwietnia (Ergonoma) Komitet Arbitrażowy wziął pod uwagę jedynie wkład nieusunięty.

W odpowiedzi na pytanie 1. Kwiecień napisał:

Uważam, że niecelowe jest popieranie osób używających wulgaryzmów wobec innych wikipedystów albo łamiących wg własnego widzimisie zasady projektu. [...] mam poczucie, że zwracanie uwagi, na oczywiste przykłady łamania zasad skutkuje następnie byciem karanym za zmyślone "trollowanie" albo "działanie na szkodę" i jest niecelowe.

Komitet Arbitrażowy stwierdza, że postępowanie Kwietnia rozmija się z jego deklarowaną postawą zachowania zawsze zgodnego z regułami Wikipedii. Osoba edytująca z kont Ergonom, Kwiecień, Maj i spod IP 217.153.4.42 wielokrotnie wypowiadała się wulgarnie i łamała zasady Wikietykiety. Przykładowo:

Mimo powyższych wypowiedzi i zachowań Kwiecień piętnował wulgaryzmy u innych [30], a także wyrażał żal nad nieprzestrzeganiem zasad Wikietykiety [31] (usunięte). Pouczał także w przypadku wypowiadania się w sposób przejawiający brak szacunku do rozmówcy, jednocześnie dopuszczając się ataku osobistego [32]. Unosił się, gdy przekręcano jego nick [33], lecz sam napisał: nie mam nic wspólnego z Ausirem, czy jak mu tam [34] (usunięte).

25 V 2005 o 19:07 Radomil zablokował konto Kwiecień na 24 godziny. Po 16 minutach z konta BLOKADEK wykonano w ciągu jednej minuty trzy edycje:

 • w dyskusji Radomila[35]
  • wyczyszczenie dyskusji i wstawienie tekstu wielkimi literami: skasuj się sam i sam się zablokuj (...) obrażasz osobę piszącą wartościowe hasło od trolli, tylko dlatego, że twój głupawy i nieczytelny układ graficzny ci się bardziej podoba, myślisz, że banują kwietnia w kółko coś zyskasz poza ośmieszeniem swojego miałkiego zacietrzewienia...,
 • w dyskusji Kwietnia [36]
  • to ty nie umiesz czytać i robisz bylejaki hasełko oraz nadużywasz swoich uprawnień, by postawić na swoim układzie graficznym. będzie cię trzeba nauczyć, co znaczy szacunek dla drugiej osoby, trollu,
 • w artykule Wrona [37] z opisem edycji
  • kretyńskie poprawki Radomila.

Na to, że konto BLOKADEK było pacynką Kwietnia, wskazują następujące przesłanki: czas aktywności (bezpośrednio po blokadzie), miejsce edycji (sporne hasło, dyskusje stron), przygotowane i sprawne działanie z obawy o blokadę konta ([38]), a także sam nick.

O stopniu czynienia na złość przez Kwietnia świadczą trzy edycje wykonane 24 maja 2005 w dyskusji AndrzejazHelu (wszystkie linki kierują do usuniętych stron dyskusji):

 • Kwiecień 15:39 [39]: {{Bełkot}} - szablon nie rozumiejącego czegoś Andrzeja {{Bełkot}}. to, że Ty go nie rozumiesz, to znaczy, że masz problem :-)))) i tym złośliwym szablonem i swoją odwetową wojenką podjazdową tylko się ośmieszasz..
 • Maj 15:49 [40]: przywrócenie wersji po edycji Kwietnia
 • TROLL 16:19 [41]: moim idolem jest Andrzej z Helu :-))) WIELKIM IDOLEM :-)))))))) :-)) :-D.

Amici curiae

Komitet Arbitrażowy zwrócił się do jedenastu wikipedystów z prośbą o wyrażenie opinii o działalności Kwietnia na Wikipedii w latach wcześniejszych oraz w okresie poprzedzającym ostatnią blokadę tego użytkownika. Opinie te Komitet traktuje jak opinie amici curiae. Arbitrzy podjęli inicjatywę zwrócenia się do "przyjaciół sądu" z uwagi na społeczny zakres i oddziaływanie sprawy oraz wolę dokonania możliwie najbardziej wszechstronnej oceny rozpatrywanego wniosku arbitrażowego. Podejmując zaś decyzję o zwróceniu się do konkretnych osób arbitrzy mieli na względzie ich znaczną wiedzę o działalności Kwietnia na Wikipedii i wcześniejszych wydarzeniach dotyczących tego wikipedysty, a także wolę poznania różnych punktów widzenia na tę sprawę.

Opinie "przyjaciół sądu" przekazało Komitetowi sześciu wikipedystów (w porządku alfabetycznym): Berasategui, Ency, Mzopw, Polimerek, Przykuta oraz Wulfstan. Wszyscy zgodzili się na ujawnienie faktu przekazania KA takich opinii. Berasategui, Mzopw i Polimerek zastrzegli poufność opinii i przekazanie ich wyłącznie do wiadomości arbitrów, aczkolwiek zgodzili się na podanie i tego faktu do publicznej wiadomości. Zgodę na upublicznienie całości opinii wyrazili Ency oraz Wulfstan, zaś Przykuta zastrzegł poufność części swojej opinii, w której powołał opinie osób trzecich. Komitet Arbitrażowy pragnie podziękować wyżej wymienionym wikipedystom za podzielenie się swoimi poglądami na niniejszą sprawę.

Mimo wyrażenia zgody części amici curiae na upublicznienie opinii, Komitet uznał, że w związku z zastrzeżeniem poufności przez pozostałe osoby bardziej właściwym będzie nieupublicznianie żadnej z otrzymanych opinii. Oczywiście każdy z autorów zachowuje pełne prawo do samodzielnego upublicznienia swojej opinii.

Ocena działalności Kwietnia

Podstawowym celem projektu, wokół którego gromadzą się wikipedyści, jest tworzenie encyklopedii, pisanie i rozbudowywanie artykułów. Ta działalność jest realizowana w pierwszym rzędzie przez edytowanie w przestrzeni głównej. Wymiar regulacyjny Wikipedii (strony meta, zasady i zalecenia, dyskusje, itd.) są jej uzupełnieniem, mającym służyć tworzeniu Wikipedii, ułatwiającym pracę, koordynującym działania. Podstawowym celem Wikipedii nie jest zawieranie znajomości, organizowanie społeczności, dyskutowanie, głosowanie. Działalność ta ma funkcje służebne w stosunku do celu podstawowego. W ocenie Komitetu Arbitrażowego u Kwietnia hierarchia celów jest odwrócona.

Kwiecień jest przy tym użytkownikiem, który w społeczności Wikipedii poczynił wielokrotnie więcej szkód niż ktokolwiek inny. Bilansu tego nie zmienia również pozytywny wkład edycyjny użytkownika, bo i takiego nie można mu odmówić.

Po dwuletniej blokadzie użytkownik pojawił się natychmiast. Wykazał się przy tym dobrą znajomością projektu, który przez okres dwóch lat zmienił się znacząco. Wskazane w materiale dowodowym linki potwierdzają, że użytkownik rozpoczął wchodzenie na ścieżkę postępowania znanego z jego wcześniejszej destrukcyjnej działalności. Kwiecień był użytkownikiem prowadzącym do skłócenia społeczności, a jego działania miały charakter wysoce destabilizujący. Wprowadzał sztuczne podziały użytkowników, którzy działali nie po jego myśli, szykanował i starał się skompromitować w oczach innych. Jego rzekome "eksperymenty socjologiczne" prowadziły do głębokich rozłamów. W sposób często bardzo subtelny stąpał po linii tego, co jest jeszcze dopuszczalne i akceptowalne, a co już nie. Bardzo umiejętnie podsycał spory, przyłączał się do toczących się dyskusji, wprowadzał w nich nowe wątki, gdy istniejące już wygasały.

Wikipedia jest projektem wolnym, co nie oznacza, że każda osoba ma prawo zachowywać się tutaj w dowolny sposób. Uczestnictwo w projekcie nie jest prawem człowieka gwarantowanym przez obowiązujące prawo powszechne, ale jest zorientowaną celowościowo możliwością udostępnianą przez społeczność. Społeczność może też ową możliwość odebrać, jeśli uzna, że działania użytkownika nie służą dobru projektu. Kwiecień do projektu wnosi szczególną negatywną emocjonalność. Próbuje ustawiać się w roli niezrozumianego i gnębionego opozycjonisty. Wprowadza atmosferę konfrontacji, a nie współpracy. Prowokuje narastanie nerwów i gęstnienie atmosfery. Podrywa szczególne zaufanie istniejące między wikipedystami i próbuje ustawiać jednych przeciwko drugim.

Komitet Arbitrażowy jednoznacznie uznał, że działalność Kwietnie jest szkodliwa dla projektu i istniejącej wokół niego społeczności.

Ocena postępowania innych osób

W kwestii wojny administratorów, ustalono, że wikipedysta Nux, odblokowując użytkownika, powołał się na nieobowiązującą na polskiej Wikipedii zasadę. Nie skonsultował się też z osobą nakładającą blokadę, co jest powszechnie przyjętą praktyką przy zdejmowaniu blokady nałożonej przez innego administratora. Postępowanie takie rodzić może niepotrzebne konflikty pomiędzy administratorami. Komitet przyjął jednak wyjaśnienia Nuxa i postanowił nie nakładać żadnych sankcji poza upomnieniem. Użytkownik został zablokowany na jeden dzień bezpośrednio po zdarzeniu, po raz pierwszy zresztą w historii jego działalności na Wikipedii. Komitet uznał, że tamta blokada, uwzględniając fakt, że była to pierwsza blokada jego konta, jest wystarczającą reakcją. Pomimo że użytkownik jako administrator ma dostęp do listy dyskusyjnej wikiadmins, nie ma obowiązku z niej korzystać, dlatego nie musiał wiedzieć o sposobie ustalenia blokady i jej powodach. W takiej jednak sytuacji przed odblokowaniem Nux powinien był nawiązać kontakt z administratorem blokującym i poprosić o dodatkowe wyjaśnienia.

Komitet Arbitrażowy stwierdza, że lakoniczny opis blokady ([42]) zastosowany przez Radomila utrudnił jej odbiór, zarówno przez blokowanego użytkownika, jak i przez społeczność. Długie blokady, poza oczywistymi przypadkami stworzenia kont wyłącznie do trollingu lub wandalizowania, powinny być uzasadniane. Według Komitetu taki oczywisty przypadek nie zachodził. Użytkownik blokowany ma liczną i długą historię blokad, należało w tym wypadku wskazać, do czego „recydywa” ma się odnosić i do jakich konkretnie zachowań użytkownika. W świetle zebranego przez Komitet Arbitrażowy materiału dowodowego słowo to oddaje powody nałożonej blokady jednak w chwili nałożenia, bez rozwinięcia, potęgowało wrażenie, jakie stara się wśród odbiorców wywołać zablokowany. Upomnienie Radomila ma zwrócić uwagę na konieczność pozostawiania takich uzasadnień.

W kwestii uczestnictwa wikipedysty Szwedzkiego w wojnie administratorów, Komitet uznaje, iż na mocy konsensusu ustalonego na liście dyskusyjnej administratorów miał on prawo nałożyć ponownie blokadę. Jednocześnie Komitet Arbitrażowy zauważa, że w wypowiedziach ([43] [44]) związanych z Kwietniem Szwedzki powinien był zachować umiar. Tego rodzaju wypowiedzi potęgują u społeczności wrażenie wrogiego działania administratorów, mimo że Komitet Arbitrażowy nie doszukał się żadnych dowodów, które mogły by taki stan rzeczy potwierdzać.

Podczas analizy zebranego materiału dowodowego Komitet Arbitrażowy spotkał się również z wypowiedzią użytkownika Picus viridis, która nie powinna była mieć miejsca [45]. Wypowiedź ta obecnie została zastąpiona w dyskusji inną, niemniej Komitet Arbitrażowy postanowił upomnieć Picusa viridisa za jej umieszczenie, ponieważ podobnie jak w przypadku Szwedzkiego, wpływa ona negatywnie na atmosferę w projekcie.

Środki

Komitet Arbitrażowy postanowił:

 1. wobec wikipedysty Kwiecieńzbanować z Wikipedii bezterminowo,
 2. wobec wikipedysty Nux – upomnieć za wszczęcie wojny administratorów i zwrócić uwagę na niewłaściwość jego postępowania,
 3. wobec wikipedysty Picus viridis – upomnieć za niestosowną wypowiedź,
 4. wobec wikipedysty Radomil – upomnieć za niepodanie szerszego opisu blokady i zwrócić uwagę na konieczność takich uzasadnień,
 5. wobec wikipedysty Szwedzki – upomnieć za wypowiedzi niezgodne z zasadami WikiLove.

Za przyjęciem werdyktu głosowało 9 arbitrów, żaden arbiter nie był przeciw, żaden nie wstrzymał się od głosu, wszyscy wzięli udziału w głosowaniu.

W imieniu Komitetu Arbitrażowego, ABX - (O mnie dyskutuj) 23:22, 21 mar 2009 (CET)

Publikacje własne amici curiae