Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(6/2010) Louve - Andros64

Wniosek o arbitraż w sprawie Louve - Andros64

Wstęp

Składam wniosek do Komitetu Arbitrażowego Polskiej Wikipedii w celu rozwiązania sporu mojego (louve) z Wikipedystą Androsem64; w spór ten były epizodycznie uwikłane osoby trzecie. W pierwszej sekcji podam tak zwany >>materiał dowodowy<< , następnie uzasadnię dlaczego interwencję z zewnątrz uważam za konieczną, wyjaśnię również jakie podejmowałem kroki w celu rozwiązania naszego sporu przed zgłoszeniem tego wniosku – i ostatecznie dlaczego mi się to nie udało.

Działania Wikipedysty Androsa64 w żadnym wypadku nie kwalifikują się do pojęcia wandalizmu, nie jest to również celowe naruszanie neutralnego punktu widzenia. W moim przekonaniu Andros działa w jak najlepszych intencjach, tym niemniej zgodność jego edycji z zasadami Wikipedii czasami jest wątpliwa.

Materiał dowodowy

(uwagi te stanowią rozszerzoną część wniosku na listę administracyjną )

Krwawa niedziela

Najbardziej lapidarne ujęcie zasady neutralnego punktu widzenia obowiązującego w Wikipedii to: bezstronne prezentowanie różnych poglądów bez wskazywania, który z nich jest słuszny. Tymczasem trudno mieć wrażenie, aby ta wersja bezstronnie prezentowała różne poglądy. (abstrahując od całkowitego nieuźródłowienia większości z nich)

Diffy:

 1. [1]
 2. [2]
 3. [3] – kasowanie wrogich sobie opinii
 4. [4]
 5. [5]
 6. [6]
 7. [7]
 8. [8]
 9. [9]
Irving

Tutaj i w kilku następnych edycjach Andros razem z Pawłem5586 usuwali informację o Irvingu i podanych przez niego wartościach strat. Przyczyną usunięcia była niewiarygodność Irvinga (zdanie to poparła m.in. Loraine). Z poglądem w/w osób zgodzić się nie można, ponieważ na Wikipedii zdanie brzmiało:

 1. David Irving<ref>''Wojna Hitlera'', s. 205</ref> przyjmuje ok. 5000 ofiar niemieckich.

a nie na przykład:

 1. przyjmuje się, że zginęło ok. 5000 ofiar niemieckich<ref>[[David Irving]]''Wojna Hitlera'', s. 205</ref>.

Ponieważ źródło jest o nie najwyższej reputacji uważam za słuszne podkreślenie kto jest autorem w/w opinii. Zdanie zostało usunięte z uzasadnieniem braku źródeł u Irvinga oraz jego wątpliwej reputacji. Moja argumentacja dlaczego zdanie to powinno zostać zachowane jest zawarta tutaj. Możemy również przyjąć że w artykułach historycznych cytować można wyłącznie historyków - uważam to za nieco nonsensowne, bo współczesna historiografia ma bardzo wiele wspólnego z polityką, a w polityce niekoniecznie więcej racji ma osoba z wyższym wykształceniem - i nie cytować nikogo, kto takowego wykształcenia nie ma (nawet jeśli jest on znany w debacie publicznej, jak Irving). Wtedy jednak należałoby konsekwentnie usunąć z wszystkich artykułów historycznych publicystykę - przykładowo z bombardowania Frampola pozostałby tylko Davis - natomiast A64 i inni usuwają wyłącznie opinie niezgodne z własnymi. Ponieważ nie ma jasno ustalonej gradacji ważności źródeł, uważałem za logiczne że jeśli mamy do czynienia z historykiem piszemy (za XXX - stwierdzenie jakiegoś faktu): XXX<ref>autor YYY</ref>, a jeśli z nie-historykiem (a równocześnie jego opinia jest ważna) to zdaniem YYY, XXX<ref>autor YYY</ref>.

(innym argumentem był brak źródła pierwotnego w opracowaniu Irvinga, ale Puzio czy Trenckner też nie podają żadnych źródeł, a A64 nie ma nic przeciwko cytowaniu w/w osób)

Teoretycznie może to wyglądać na spór merytoryczny; chodzi jednak o łamanie WP:POV.

Bombardowanie Wielunia

Pisząc artykuły staram się przedstawić wszystkie możliwe punkty widzenia - Andros uparcie wstawia szablon ŹRÓDŁA uzasadniając to brakiem opracowań strony przeciwnej. Może i prawda, jednak nie mam pod ręką takich opracowań, a nie za bardzo wiem czy takowe wyszły - Cynk pisze tylko krótką opinię, pełen artykuł Joachima Trenknera dostępny jest w LZ, jest tam film z TVP, opracowanie wydane przez uniwersytet. Czego chcieć więcej? Uważam, że w obecnej sytuacji wstawianie szablonu bez wskazania konkretnego źródła lub opinii jest czepianiem się jako takim, a pisanie "a nóż widelec ktoś jeszcze coś wydał to wstawmy szablon" uważam za niefajne. I o ile w przypadku krwawej niedzieli odnalezienie opinii odmiennych nie jest żadnym problemem (czego A64 nie dokonał, a wręcz je usunął) to ja starałem się znaleźć wszystko opublikowane na ten temat.

(uwaga względem tekstu powyższego - odnalazłem opracowanie Olejnika którego zawartość umieściłem w artykule)

Kolejne diffy

Tutaj znajdują się kolejne diffy

 1. [10]
 2. [11]
 3. [12] [13]
 4. [14]
 5. [15]
 6. [16]
 7. [17]
 8. [18] [19] [20] [21]
 9. [22]
 10. [23]
 11. [24]
 12. [25]
 13. [26] [27]
 14. [28]
 15. [29]
 16. [30]
 17. [31]
 18. [32]
 19. [33]
 20. [34]
 21. [35]
 22. [36]
 23. [37]
 24. [38]
 25. [39] [40] - polemizowanie z praktykami galerii na Commons
Komentarze do diffów
 • 12 i 13 - kasowanie uźródłowionych informacji niezgodnych z poglądami A64.
 • 14-16, 18, 20, 21 wycofanie bez uzasadnienia mimo próśb dyskusji (19)
 • 17 - nieuwzględnianie opinii państw trzecich biorących udział w konflikcie - mamy tylko punkt widzenia polaków
 • 22, 23, 24, 25 - nazywanie swojego merytorycznych oponentów wandalami, niezgodnie z definicją wandalizmu obowiazującego na Wikipedii (jest to atak osobisty).

Wyboldowałem te które najbardziej łamią zasady rzetelnego przedstawiania wszystkich możliwych punktów widzenia. Pragnę również zwrócić uwagę na niezwykle prymitywny komentarz (32, 33) dotyczący uźródłowionych strat żołnierzy francuskich, którzy według A64 zmarli wskutek chorób wenerycznych - już widzę reakcję A64 gdyby ktoś wśród przyczyn zgonów po stronie polskiej w 39 dał w większości choroby weneryczne; ironia w stosunku do zmarłych jest nieskazana (obojętnie, czy chodzi o polskich czy francuskich żołnierzy).

Strona 2 konfliktu

Poniżej przedstawiona jest kwestia infoboxu w której Andros konsekwentnie bez źródeł forsuje swój punkt widzenia. Pomimo dość długich starań nie udało mi się odnaleźć innej osoby która by miała podobny punkt widzenia w tej sprawie co A64 (za wyjątkiem tej edycji) i popierała go w obecnym absurdalnym kształcie tabelki - liczne są za to osoby o odmiennym poglądzie (Rian, Poznaniak, Prymonek, Adi Pokrywka, 77.242.236.249, Jamal 2, Interfector, louve). Treść Wikipedii nie opiera się na liczbie głosów ale ich merytorycznej wartości; A64 nie przedstawił żadnego źródła uzasadniającego obecny kształt. Jeśli przyjmiemy że zawartość tabelki jest uznaniowa to powinna być ona efektem konsensusu (intrygujące, że A64 odwołuje się właśnie do wcześniejszych dyskusji i kompromisu - Po pierwsze było to już wielokrotnie dyskutowane i efektem tej dyskusji była właśnie kompromisowa wersja infoboxu. - ?????????????????????)

 1. [41]
 2. [42]
 3. [43] [44]
 4. [45]
 5. [46]
 6. [47]
 7. [48]
 8. [49]
 9. [50]
 10. [51]
 11. [52] - Kwestia infoboxu została rozstrzygnięta po dłuższej dyskusji ( z którą proponuję się zapoznać) i na dziś nie ma żadnych nowych elementów, które zmieniałyby sytuację.

Dlaczego interwencję uważam za konieczną

Ponieważ naruszanie zasad jest dość subtelne trudno wymagać aby pojedynczy administrator podjął wiążącą decyzję; jednak prośba skierowana na listę też nie dała wiążącej odpowiedzi (choć nie wiem, czy przez rozbieżność opinii czy brak zainteresowania) ani nie wyznaczono konkretnego administratora do zajęcia się tą sprawą. W tym wypadku KA uważam za ostateczną instancję odwoławczą.

Niektóre z przedstawionych diffów są dość stare, mają one pół roku. Nie wypisane zostały one aby żądać interwencji bo dawno temu jakaś edycja była nie najlepsza; raczej dla wskazania rozległości procesu czasowego i liczby edytorów których edycje były przez Androsa cofane. Trudno zarzucić, że jest to konflikt na linii ANDROS64 - JA; raczej na linii ANDROS64 - INNI WIKIPEDYŚCI.

Jeśli jakiś Wikipedysta w ciągu wielu miesięcy - wbrew innym Wikipedystom i wbrew zasadom - edytuje artykuły uprawiając przy okazji politykę historyczną, uważam że konieczna jest interwencja Administracji.

Bo przyczyną zgłoszenia nie jest jakiś pojedynczy diff ale konsekwentnie realizowana przez Androsa polityka kasowania wrogich sobie opinii. To dlatego skasował w przeszłości poglądy Jastrzębskiego (pozostawiając jedną interpretację wydarzeń w Bydgoszczy) czy źródła kwestionujące jego wizję polityki sojuszników; dlatego teraz kasuje Irvinga (bo negacjonista) i Emmerlinga (bo nie jest historykiem). W tym ostatnim wypadku to może i prawda, ale jakoś wątpię aby ta wersja była gorsza pod względem WER i POV od tej; mam w tej sprawie całkowicie odmienne zdanie (choć większość osób które wypowiadały się na DNU ma opinie zgodne z poglądami A64). Równocześnie nie tylko ja cytowałem Emmelinga (choćby [53])

Próby rozwiązania konfliktu

Poza rozmowami na linii A64-JA próbowałem

Przy próbie mediacji ze swojej strony zaproponowałem sporą pulę mediatorów z których Andros mógłby wybrać osobę do której ma zaufanie; na przykład wszystkich członków KA, byłych lub obecnych, co daje łącznie ponad 20 osób. Nie kryłem również, że mogę się zgodzić na osobę spoza tego grona. Niechęć do mediacji na pewno nie wynikała więc z braku konsensusu co do osoby mediatora. ([54])

Andros64 doskonale zdaje sobie sprawę, że mediatorzy mogą pomóc podczas ewentualnych konfliktów merytorycznych, więc jego niechęć do mediacji sprowadza się do niechęci podejmowania jakiejkolwiek dyskusji nad treścią artykułów i cofania wszystkiego pod pretekstem dawno ustalonego konsensusu. Odmowa nie daje mi żadnego pola do polemiki z A64.

Równocześnie sposób dyskusji - rozwlekłe nic nie mówiące wpisy w dyskusjach (typu cytowanie konwencji haskich lub kopiowanie zawartości bloga), spamowanie dyskusji użytkowników i pisanie wielokrotnie tego samego na stronach dyskusji różnych użytkowników nie jest powszechnie przyjętym sposobem dyskusji.

W całym konflikcie niektóre edycje osób trzecich wykazały niekompatybilność z wikietykietą - przykład OKSK czy Xx236 (ten ostatni napisał wprost że szerzę nazistowską propagandę za co został "upomniany" ???).

Proszę KA o zabranie głosu w sprawie uprawiania polityki historycznej na pl wiki.

louve (dyskusja) 18:19, 27 mar 2010 (CET)

Potwierdzenie

Decyzja Komitetu Arbitrażowego

Komitet Arbitrażowy postanowił przyjąć wniosek do rozpatrzenia. Za głosowało 6 arbitrów, 2 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Wszyscy arbitrzy wzięli udział w głosowaniu. W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Wiktoryn <odpowiedź> 22:04, 31 mar 2010 (CEST)

Werdykt Komitetu Arbitrażowego

Słowo wstępne

Wikipedia jest projektem mającym na celu zgromadzenie w jednym miejscu całości ludzkiej wiedzy, przedstawionej w sposób umożliwiający każdemu korzystanie z niej na nieograniczoną skalę. Projekt ten rozwija się poprzez kooperację dobrowolnie w nim uczestniczących użytkowników, którzy sami dobierają sobie zadania do wykonania. Zapewnienie wysokiej jakości materiałów gromadzonych w encyklopedii powstającej tą drogą jest możliwe tylko przy całkowitym zachowaniu pięciu filarów projektu, w szczególności neutralności treści i jej oparciu na solidnych źródłach o potwierdzonej reputacji. Od wszystkich użytkowników tworzących nowe artykuły i ulepszających już istniejące wymaga się zatem, by działali w oparciu o weryfikowalne, rzetelne materiały źródłowe, zaś uzyskane informacje przedstawiali w sposób wolny od wszelkiego nacechowania ideologicznego. Odstępstwo od tych podstawowych zasad oznaczałoby zasadnicze podważenie wiarygodności Wikipedii.

Z powyższego wynika bezwzględny zakaz, artykułowany również w bardziej szczegółowy sposób przez zasadę Czym Wikipedia nie jest – Wikipedia nie jest mównicą, edytowania Wikipedii w celu przekazania na niej określonego przesłania pozamerytorycznego. Celem wszystkich uczestników projektu jest tworzenie wiarygodnej encyklopedii, a nie realizowanie określonej polityki i edytowanie haseł w celu promocji lub zwalczenia danego punktu widzenia. Jednym z wariantów takiego podejścia jest prowadzenie tzw. polityki historycznej. W momencie, gdy jeden z użytkowników oskarża innego o tak poważne naruszenie zasad Wikipedii, uderzające w podstawowe cele projektu, Komitet Arbitrażowy uznaje za konieczne dokonanie szczegółowej analizy poczynań obydwu zainteresowanych stron.

Materiał dowodowy i jego ocena

Zakres przedmiotowy

Komitet Arbitrażowy dokonał analizy działalności użytkowników Androsa64 oraz Louve od momentu, w którym ten drugi zaczął intensywnie edytować artykuły związane z kampanią wrześniową. Za punkt wyjścia sporu między stronami uznane zostały następujące edycje:

Chociaż użytkownik Andros64 już wcześniej dokonywał edycji w wielu hasłach, które stały się następnie przedmiotem kontrowersji między stronami, Komitet ograniczył się do oceny modyfikacji w hasłach wykonanych w okresie, gdy hasłami tymi (w szczególności artykułami poświęconymi kampanii wrześniowej, krwawej niedzieli w Bydgoszczy, bombardowaniom Warszawy, Frampola i Wielunia) interesowali się w sposób szczególny obydwaj wymienieni użytkownicy. To wówczas bowiem dochodziło między nimi do dyskusji, które w ostatecznym rozrachunku skłoniły Louve do skierowania wniosku do Komitetu Arbitrażowego.

Strony wniosku miały możliwość odniesienia się do swoich działań będących w zainteresowaniu Komitetu Arbitrażowego. Całość korespondencji znajduje się na podstronie werdyktu.

Ocena zachowania Androsa64

Ocena zasadności zarzutu prowadzenia przez Androsa64 polityki historycznej

We wniosku do Komitetu Arbitrażowego Louve zarzucił Androsowi64 uprawianie polityki historycznej, kasowanie opinii niezgodnych z poglądami użytkownika i długoterminowe forsowanie określonego (w tym wypadku polskiego) punktu widzenia.

Po analizie edycji Androsa64 w czasie trwania konfliktu Komitet Arbitrażowy podziela również wyrażone we wniosku zdanie Louve, iż użytkownik ten kierował się w swoich działaniach dobrem Wikipedii. Komitet nie dopatrzył się w edycjach Androsa64 świadomego i planowego rozpowszechniania nacechowanych w określony sposób informacji lub też kasowania przez tego użytkownika faktów niepasujących do promowanej przez niego wizji świata. Niepokój Komitetu budzi natomiast ignorowanie przez Androsa64 niektórych obyczajów edycyjnych funkcjonujących w Wikipedii, w szczególności zwyczaju podejmowania dyskusji w przypadku dokonywania radykalnych zmian w artykule poprzez uzasadnienie tychże na stronie dyskusji. Andros64 dokonał w hasłach szeregu edycji, jakie uzasadniał ogólnie pojmowanym usuwaniem ze stron Wikipedii treści propagandy nazistowskiej. Motywacja taka pozwala uznać, że użytkownik działał w dobrej wierze. Jednak w przypadku wykonywania poważnych edycji takich jak usuwanie poprawnie opisanych zdjęć propagandowych ([56]), usuwanie tychże zdjęć po raz drugi ([57]) czy usunięcie fragmentu dotyczącego opinii historyka ([58]) obowiązkiem Androsa64 było przedstawienie w dyskusji uzasadnienia swoich działań, nawet jeśli powody zmian były dla użytkownika oczywiste ([59]).

Obyczaje Wikipedii w szczególności nakazują podjęcie dyskusji w razie dokonywania zmiany nazwy artykułu, zwłaszcza jeśli chodzi – tak jak w analizowanym wypadku – o hasło poświęcone wydarzeniu historycznemu, które funkcjonuje w historiografii pod różnymi nazwami. Andros64 dwukrotnie zmieniał nazwę artykułu Krwawa niedziela (Bydgoszcz) ([60], [61]). Komitet Arbitrażowy uważa za stosowne przypomnienie, iż w wypadkach spornego nazewnictwa użytkownicy powinni w pierwszej kolejności samodzielnie sprawdzić, jaka nazwa najpowszechniej funkcjonuje w języku polskim, gdyż jest najbardziej prawdopodobne, że czytelnicy Wikipedii będą poszukiwali danego artykułu właśnie pod taką nazwą. Na konieczność takiego procedowania w dyskusji zwracała uwagę administratorka Loraine ([62]). Tym samym rzeczą niedopuszczalną jest dokonywanie samodzielnego, arbitralnego wyboru tytułu hasła w sytuacji, gdy w sprawie tej zgłaszane są wątpliwości. Nawet jeśli wikipedysta jest przekonany o słuszności swojego stanowiska i kieruje się wyłącznie dobrymi intencjami, jest zobowiązany do podjęcia merytorycznej dyskusji, czego Andros64 nie czynił.

Komitet Arbitrażowy całkowicie odrzuca natomiast zdanie Louve, jakoby Andros64 dokonywał selekcji informacji w edytowanych hasłach w celu przeforsowania własnej wizji artykułów, a tym samym prowadził określoną politykę historyczną. Komitet Arbitrażowy nie jest władny dokonać wiążącej merytorycznej oceny edycji użytkowników. Edycje wskazane przez Louve uznaje jednak w większości za zgodne z zasadą neutralności treści Wikipedii. Komitet nie dostrzegł w dorobku Androsa64 uporczywego kasowania informacji niepasujących do jego własnych ocen wydarzeń historycznych. Edycje w haśle Kampania wrześniowa, które Louve wymienia we wniosku jako przykłady, zostały przez Androsa64 uzasadnione na stronie dyskusji w sposób zgodny z zasadami Wikipedii.

Komitet odnosi się bardziej szczegółowo do problemu źródeł używanych w Wikipedii w sekcji poświęconej działalności Louve.

Ocena sposobu prowadzenia dyskusji przez Androsa64

Obydwaj uczestnicy sporu wielokrotnie wymieniali poglądy na stronach dyskusji interesujących ich artykułów. Komitet Arbitrażowy dokonał analizy ich wypowiedzi pod kątem zachowania wikietykiety w sytuacji, gdy różnice między użytkownikami i ich ocenami danych zagadnień stawały się coraz wyraźniejsze. Na pochwałę zdaniem Komitetu zasługuje fakt, że w bardzo napiętej sytuacji nie doszło z żadnej strony do drastycznych ataków osobistych na osobę adwersarza. Ataków takowych dopuszczały się wprawdzie inne osoby uczestniczące w sporze, jednak ocena ich zachowania nie należy do analizy tego wniosku.

Już w czasie trwania konfliktu Andros64 podkreślił, że nie ma zamiaru obrażać Louve, a cały spór traktuje jako merytoryczny ([63], [64]). Komitet Arbitrażowy nie widzi podstaw, by nie przyjąć tej deklaracji jako prawdziwej. W toku dyskusji Andros64 cytował źródła, przedstawiał swoje zastrzeżenia w sprawie materiałów wykorzystywanych przez Louve (szerzej w dalszej części uzasadnienia) oraz zdecydowanie wypowiadał się przeciwko propagandzie nazistowskiej. Żadne z wymienionych działań nie łamie zasad Wikipedii.

Komitet Arbitrażowy pragnie jednak wyrazić niezadowolenie z powodu stosowania przez Androsa64 praktyki wielokrotnego wklejania tej samej treści na strony dyskusji różnych haseł lub też umieszczania tej samej wiadomości na stronach dyskusji wielu użytkowników. Informację o wypowiedzi Louve, która wzbudziła szczególny sprzeciw Androsa64, otrzymali: Loraine, Elfhelm, Aotearoa, Kerim44, Wulfstan, Emanek oraz Belissarius. Andros64, jak każdy wikipedysta, ma oczywiście prawo do nawiązywania dialogu z dowolnymi użytkownikami, może również zachęcać ich do udziału w interesującej go dyskusji. Jednak wskazane działanie miało znamiona spamowania dyskusji użytkowników, co jest działaniem zabronionym przez zasadę Spam – Masowe wysyłanie wiadomości. Komitet Arbitrażowy jest zdania, iż Andros64, jeśli chciał nawiązać z innymi użytkownikami rozmowę o poczynaniach Louve, mógł uczynić to w inny sposób.

Ocena stosowanych przez Androsa64 opisów zmian

Wikipedysta Andros64 w wielu swoich edycjach wprowadzał niewielkie zmiany tekstu, jednocześnie zamieszczając dodatkowe informacje bądź zmieniając poważnie zdania (np. [65], [66], [67], [68], [69]). Edycje te opatrywał skąpym komentarzem w opisie zmian drobne merytoryczne. Takim postępowaniem utrudniał innym wikipedystom zorientowanie się, jakie treści zostały zmienione lub wprowadzone. Przywracał także swoje wersje artykułów bez podania wyjaśnień w opisie zmian ([70], [71]), niekiedy też dodając komentarz skierowany wprost pod adresem innego wikipedysty ([72], [73]). Nie stosował się tym samym do zaleceń dotyczących opisów zmian.

Ocena zachowania Louve

Ocena postawy Louve w odniesieniu do edycji haseł związanych z kampanią wrześniową

Komitet Arbitrażowy z niepokojem zauważa w postawie Louve wyraźnie zideologizowane podejście do edycji haseł, które zarzuca on we wniosku Androsowi64. Louve jednoznacznie przedstawił swoje zdanie nt. artykułów Wikipedii dotyczących kampanii wrześniowej i jej poszczególnych bitew ([74]). W tej samej edycji użytkownik deklaruje chęć dokonania w tych hasłach radykalnych zmian.

Publiczne wyrażanie swojego zdania nt. poszczególnych haseł Wikipedii jest oczywiście prawem każdego uczestnika projektu. Jest to element kooperacji, drogą której encyklopedia stale się rozwija. W żaden sposób nie łamie zasad również zapowiedź podjęcia redakcji określonych haseł, także takiej zmieniającej je w sposób zasadniczy. Wypowiedź Louve pozwala jednak w niebudzący wątpliwości sposób stwierdzić, że w swojej ocenie nie kierował się on merytoryczną analizą źródeł poruszających tę samą tematykę, a pobudkami ideologicznymi (chęcią zwalczania określonego nurtu myślowego). Zachowanie Louve jest naruszeniem zasady programowej neutralności Wikipedii i podaje w wątpliwość dobrą wolę i obiektywizm tego wikipedysty w czasie jego pracy nad wymienionymi hasłami. Potwierdza ten fakt stosunek tego użytkownika do źródeł, jaki wyrażał w dyskusjach ([75]).

Ocena edycji Louve w świetle zasady weryfikowalności

Zasada weryfikowalności treści jest jedną z podstawowych reguł pracy w Wikipedii, gwarantującą wiarygodność powstającym w projekcie hasłom. W związku z tym wszyscy autorzy artykułów muszą być nie tylko przygotowani na systematyczne podawanie źródeł wprowadzanych informacji w ustalonej formie, ale i na dyskusję na ich temat, w razie gdyby wywoływały one wątpliwości u innych użytkowników oraz czytelników. W szczególności dotyczy to tematów budzących kontrowersje i sprzeczne oceny, również poza Wikipedią. Problem wiarygodności źródeł używanych przez Louve powracał w dyskusji nad praktycznie każdym artykułem, jaki w okresie konfliktu był obiektem zainteresowania obydwu edytorów. Ponadto Louve poświęcił – pośrednio – kwestii źródeł jedną sekcję swojego wniosku (Irving), co prawda odnosząc ją jedynie do części problemu. Z tych dwóch powodów Komitet Arbitrażowy uznał za stosowne odnieść się do tej kwestii.

Nie ulega wątpliwości, że każdy edytor Wikipedii ma prawo zadać autorowi edycji w danym artykule pytania o używane przez niego źródła oraz ich autorów. W ten sposób społeczność projektu może dodatkowo kontrolować praktyczne realizowanie zasad dotyczących uźródławiania treści przy pomocy godnych polecenia materiałów. Obowiązkiem zapytanego, wynikającym z wikietykiety, jest udzielenie na takie pytanie odpowiedzi. W ten sposób ponadto potwierdza on dobrą reputację użytego źródła i unika podejrzeń o obchodzenie zasad Wikipedii poprzez cytowanie źródła niewiarygodnego. Użytkownicy Mymoloboaccount oraz Andros64 kilkakrotnie zadawali Louve pytanie o wykształcenie Mariusa Emmerlinga i jego dorobek naukowy, który stanowiłby podstawę do uznania go za wiarygodnego badacza tematyki niemieckiego lotnictwa okresu II wojny światowej ([76], [77], [78], [79] i następne edycje Androsa64 w dyskusji hasła Bombardowanie Wielunia). Pytania te były całkowicie na miejscu, jako że publikacja ww. autora stanowiła dla Louve podstawę szeregu edycji. Mimo tego Louve nie udzielił odpowiedzi na to pytanie, ewentualnie opowiadał się bez uzasadnienia za pozostawieniem Emmerlinga jako źródła ([80], [81], [82]).

Za wyjaśnienie w tej sprawie można niemniej uznać stworzenie w Wikipedii hasła Marius Emmerling, jednak jego treść – zwłaszcza informacja, iż podmiot hasła jest historykiem amatorem, a prowadzenia przez niego badań archiwalnych nie potwierdza żadne źródło niezależne od niego – nie rozwiewa wszystkich kontrowersji istniejących wokół jego osoby i jej wiarygodności (były one w dalszym ciągu zgłaszane w toku tworzenia hasła). Louve przez dłuższy czas odrzucał jednak praktycznie wszystkie zastrzeżenia w tym zakresie. Jest to zachowanie niepokojące i stojące w sprzeczności z wikietykietą, odrzuca bowiem stosowaną w projekcie zasadę dążenia do konsensusu. Szczególnie negatywnego wydźwięku nabiera ono w kontekście epatowania przez użytkownika radykalnymi i kontrowersyjnymi ocenami wybranych źródeł generalnie respektowanych w Wikipedii ([83]) lub interpretacjami zasady wiarygodności źródeł (z wniosku: „Możemy również przyjąć że w artykułach historycznych cytować można wyłącznie historyków – uważam to za nieco nonsensowne, bo współczesna historiografia ma bardzo wiele wspólnego z polityką, a w polityce niekoniecznie więcej racji ma osoba z wyższym wykształceniem – i nie cytować nikogo, kto takowego wykształcenia nie ma”).

Osobną kwestią jest wykorzystanie przez Louve, w artykule Krwawa niedziela (Bydgoszcz) pracy Davida Irvinga Wojna Hitlera, która jest źródłem całkowicie niewiarygodnym (sam zainteresowany przyznaje, że posiada ono „kiepską reputację” – patrz wniosek). Louve twierdził, że nie ma potwierdzenia, jakoby Irving mylił się właśnie w kwestii poruszanej w artykule ([84]), a zatem nie istnieją również podstawy do jego usuwania. Podnosił także, że poglądy skrajne – zgodnie z zasadą neutralności – nie mogą być wykluczane z Wikipedii ([85]). Komitet Arbitrażowy odrzuca jednak tego typu argumentację jako wystarczającą dla uznania prac Davida Irvinga za źródło warte wykorzystania w Wikipedii. Louve ma rację, twierdząc, że poglądy ekstremistyczne nie mogą być rugowane z Wikipedii, gdyż w przeciwnym razie doszłoby do złamania zasady neutralności. W omawianym przypadku nie mamy jednak do czynienia z przedstawieniem kontrowersyjnej interpretacji wydarzeń, ale z twierdzeniem o charakterze faktograficznym, podanym za osobą całkowicie skompromitowaną jako badacz historii II wojny światowej. W sformułowaniu zaproponowanym przez Louve było ono wprowadzone jedynie jako jedno z istniejących w historiografii, co jest zniekształceniem rzeczywistości, jako że poglądy Irvinga nie są traktowane poważnie przez wiarygodnych autorów. Zdaniem Komitetu Arbitrażowego informacja o tezach Irvinga mogłaby znaleźć się w tekście co najwyżej z wyraźnym zastrzeżeniem obecnej sytuacji tej osoby wśród innych badaczy.

Za całkowicie niedopuszczalne należy natomiast uznać posługiwanie się odnośnikami do materiałów, które zgodnie z zasadą weryfikowalności treści są – poza szczególnymi sytuacjami – wykluczone z wykorzystania jako źródła informacji: stron prywatnych oraz forów internetowych. Louve wykorzystał prywatne materiały podpisane przez nieznanego szerzej Dominique'a Mathieu, uźródławiając fakt publikowania przez M. Emmerlinga w piśmie „AeroJournal”, który jest istotny dla jego biografii. Na zastrzeżenia w tym zakresie nie odpowiedział ([86]). Louve oparł również część artykułu Bombardowanie Frampola na materiałach z forum internetowego, zakładając, że jednym z dyskutantów tam jest Marius Emmerling ([87]). Opieranie się na forach nawet w takim wypadku jest całkowicie niezgodne z zasadą korzystania jedynie z wiarygodnych, możliwie recenzowanych źródeł. Komitet Arbitrażowy z zadowoleniem konstatuje jednak, że w obydwu przypadkach doszło ostatecznie do zgodnego z zasadami Wikipedii rozwiązania problemu (zostały podane namiary na odpowiedni numer cytowanego pisma, a sekcja oparta na wypowiedziach z forum – usunięta).

Komitet Arbitrażowy uzyskał od Louve dodatkowe wyjaśnienia w sprawie cytowania przez niego źródeł, które wzbudzały kontrowersje u innych użytkowników. Wikipedysta odniósł się jedynie do kwestii szerokiego wykorzystywania prac Mariusa Emmerlinga, twierdząc, że opracowania te są jedynymi dostępnymi publikacjami całościowo opisującymi działania lotnictwa niemieckiego w czasie kampanii wrześniowej. Jednak analiza postawy Louve w zakresie cytowania źródeł prowadzi Komitet Arbitrażowy do wniosku, że użytkownik ten w świadomy sposób przekraczał zasadę doboru wiarygodnych materiałów na potrzeby pracy w Wikipedii. Jako doświadczony wikipedysta Louve doskonale wie, jakimi kryteriami winien kierować się użytkownik piszący na tematy historyczne, zwłaszcza te budzące wśród badaczy kontrowersje. Mimo tego forsował użycie w hasłach autorów o nieustalonej lub zdecydowanie złej reputacji, ignorując zgłaszane w tym zakresie zastrzeżenia. Uchylał się również od podjęcia dyskusji na temat używanych źródeł, nie odpowiadając na podstawowe pytania w tym zakresie lub czyniąc to po wielokrotnym ich powtórzeniu. Na podstawie analizy całokształtu poczynań Louve Komitet Arbitrażowy uznaje, że użytkownik ten w świadomy sposób łamał zasadę NPOV, dobierając w swoich tekstach źródła potwierdzające jego własne tezy.

Ocena sposobu prowadzenia dyskusji przez Louve

W okresie, który wchodził w zakres zainteresowania Komitetu Arbitrażowego, nie stwierdzono, by Louve dopuszczał się ataków osobistych na Androsa64, a poza spięciami dotyczącymi treści haseł ich stosunki należy uznać za poprawne. Niemniej niektóre jego wpisy mogą być uznane za niezgodne z dążeniem do zakładania dobrej woli, np. domagał się blokady dla Androsa64 za przywracanie wielokrotnego linkowania w haśle Kampania wrześniowa ([88], [89], [90]). Zdarzyło mu się także stwierdzenie, że „z takimi osobami jak już się przekonałem nie należy podejmować żadnej polemiki” ([91]).

W momentach rodzącej się lub istniejącej wojny edycyjnej starał się podejmować dyskusję (czy to w dyskusji artykułu, czy to dyskusji użytkownika).

Niektóre z jego wpisów w różnego rodzaju dyskusjach można uznać za prowokacyjne i niezgodne z chłodnym nastawieniem. Należą do takich:

 • deprecjonowanie polskich opracowań historycznych ([92], [93], [94]),
 • ironizowanie ([95], [96]),
 • edycje mogące być odebrane jako uważanie Polski za agresora względem Niemiec podczas II wojny światowej ([97], [98]).

Jednocześnie należy zaznaczyć, że pisanie małą literą, niezgodnie z zasadami ortografii, takich nazw własnych jak Polska czy Polacy, nie wskazuje na umyślne działanie, gdyż Louve podobnie zapisywał w dyskusjach inne nazwy własne ([99]).

Ocena stosowanych przez Louve opisów zmian

Louve niejednokrotnie nie stosował się do zaleceń dotyczących właściwego opisu zmian, nie używając go lub zastępując enigmatycznymi ciągami znaków ([100], [101], [102], [103], [104], [105], [106], [107], [108], [109], [110], [111] i wiele innych), utrudniając tym samym analizę kolejnych zmian w artykułach.

Na niewłaściwość takiego postępowania Komitet Arbitrażowy zwrócił już Louve uwagę w werdykcie 13/2009.

Podsumowanie

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Komitet Arbitrażowy stwierdza, że u źródeł konfliktu między stronami (z udziałem, na mniejszą skalę, innych wikipedystów) leżała postawa użytkownika Louve i jego działalność edycyjna w hasłach związanych z kampanią wrześniową. Komitet odnosi się zdecydowanie negatywnie do jego interpretacji zasady weryfikowalności i doboru wiarygodnych źródeł, jak również do traktowania przez niego edycji jako swoistej kampanii zwalczania określonego stanowiska politycznego i wynikających z niego interpretacji historycznych. Komitet podkreśla przy tym, że zasadniczy spór między stronami, chociaż z czasem przerodził się w wyraźny konflikt personalny, stale zachowywał podłoże merytoryczne. Zdaniem Komitetu kwestie dzielące użytkowników mogły zostać rozwiązane drogą merytorycznej dyskusji i cytowania źródeł, bez uciekania się do oskarżeń personalnych o prowadzenie w Wikipedii określonej polityki. W tym miejscu Komitet nadmienia, że w przypadku kontrowersji w sprawie treści określonego hasła jedyną dopuszczalną metodą postępowania jest poszukiwanie konsensusu metodą dyskusji. Wikipedia jest całkowicie neutralna ideologicznie, nie ma zatem argumentów, których użycie uprawniałoby innego wikipedystę do jednostronnego proklamowania końca rozmowy o artykule. Zasady Wikipedii nie przewidują również żadnego usprawiedliwienia dla toczenia wojen edycyjnych, które w toku omawianego sporu występowały równolegle z prowadzoną dyskusją lub – co w szczególności łamie zasady edytowania – zamiast niej.

Wnioski i zalecenia o charakterze ogólnym

Komitet Arbitrażowy zobowiązuje obydwu użytkowników do podniesienia staranności własnych edycji: stosowania precyzyjnych opisów zmian, rozwijania ich na stronie dyskusji w razie możliwości zaistnienia kontrowersji, odpowiadania na pytania innych użytkowników o wykorzystane źródła i ich rangę wśród badaczy problemu. Komitet pragnie przypomnieć w tym momencie, że wobec kolektywnego charakteru pracy w Wikipedii i możliwości modyfikowania każdego artykułu przez dowolną osobę dbałość o przejrzystość wprowadzanych zmian jest istotnym elementem zachowywania porządku w artykułach i ułatwia pracę nad dalszym ulepszaniem hasła jego przyszłym edytorom.

Komitet Arbitrażowy raz jeszcze podkreśla wagę wykorzystywania w Wikipedii wyłącznie wiarygodnych źródeł i ich poprawnego wprowadzania do haseł. Wszelkie odstępstwa od tej zasady przyczyniają się do spadku wiarygodności artykułów, a zatem stanowią długofalowe działanie na szkodę Wikipedii.

Środki

W świetle analizy zebranego materiału dowodowego Komitet Arbitrażowy postanawia podjąć następujące środki:

 • wobec obydwu stron:
W związku z pojawiającymi się działaniami sprzecznymi z zaleceniami dotyczącymi opisów zmian zobowiązać użytkowników do dokonywania poprawnego i wyczerpującego opisu swoich edycji.
Z uwagi na fakt, że Louve był już upominany przez Komitet Arbitrażowy na okoliczność niestosowania opisu zmian zgodnie z zaleceniami, w razie złamania niniejszego postanowienia w okresie sześciu miesięcy od daty publikacji werdyktu jego konto zostanie zablokowane na okres 1 dnia, przy czym po zakończeniu blokady sześciomiesięczny okres obowiązywania tego środka zacznie biec od początku.
 • wobec Androsa64:
Zobowiązać wikipedystę do wyczerpującego uzasadniania na stronach dyskusji artykułów wszelkich poważnych zmian w hasłach, które mogą budzić kontrowersje wśród edytorów. W szczególności odnosi się to do usuwania lub wprowadzania ilustracji, wykreślania fragmentów uznanych przez użytkownika za oparte na niewiarygodnych źródłach oraz dokonywania zmian tytułów artykułów. W przypadku niezastosowania się do postanowienia werdyktu w okresie dwunastu miesięcy od daty jego publikacji zastosowana zostanie tygodniowa blokada użytkownika, zaś w razie powtórzenia się podobnego zachowania – blokada jego konta na okres dwóch tygodni, przy czym za każdym razem po zakończeniu blokady dwunastomiesięczny okres obowiązywania tego środka będzie biegł od początku.
 • wobec Louve:
Ze względu na poważne problemy z uźródławianiem artykułów w sposób określony zasadami Wikipedii w przypadku zauważenia kolejnego przypadku dodawania źródeł sprzecznych z zasadami projektu lub też wprowadzania źródeł niepokrywających się z treścią edycji w okresie dwunastu miesięcy od daty publikacji werdyktu konto użytkownika zostanie zablokowane na okres 1 miesiąca. W razie powtarzania się problemów w tym zakresie blokada ta będzie zwiększana podwójnie względem poprzedniej. Za każdym razem po upływie blokady dwunastomiesięczny okres obowiązywania tego środka będzie biegł od początku.
Ze względu na wyszczególnione wyżej problemy z nastawieniem użytkownika do edycji haseł Komitet Arbitrażowy nakłada na wikipedystę miesięczny zakaz edytowania artykułów dotyczących tematyki stosunków niemiecko-polskich. W razie naruszenia zakazu zostaną nałożone sankcje analogiczne jak wyżej.

Za przyjęciem werdyktu głosowało 9 arbitrów, żaden arbiter nie był przeciw, żaden nie wstrzymał się od głosu, wszyscy arbitrzy wzięli udział w głosowaniu. W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Wiktoryn <odpowiedź> 10:25, 11 maj 2010 (CEST)