Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(8/2020) Tokyotown8 – Adamt

Wniosek o arbitraż w sprawie Tokyotown8 – Adamt

Informacje wstępne

Sprawa dotyczy wycofanie przez administratora Adamt, nałożonej przeze mnie blokady na edytora Wikipedysta:PolonaRedaktor. Jednym z potencjalnych źródeł konfliktów pomiędzy administratorami jest wzajemne wycofywanie/anulowanie wzajemnych edycji. To jak owe relacje są regulowane opisane jest na tej stronie Wikipedia:Wojna administratorów. Jest tam opisana procedura (w formie zasady), która brzmi "Pojedyncza operacja, anulująca decyzję innego administratora, nie jest traktowana jako wojna administratorów, ale powinna być każdorazowo konsultowana z administratorem, którego decyzja jest podważana; może być podjęta za zgodą tego administratora bądź – w przypadku braku tej zgody – po przeprowadzeniu konsultacji z innymi administratorami i uzyskaniu konsensusu. Cofnięcie operacji innego administratora bez konsultacji jest też konieczne w przypadku rażącego naruszenia przezeń zasad Wikipedii i ewidentnego nadużycia uprawnień administratorskich" (moje pogrubienie tekstu). Stoję na stanowisku, że trzymanie się tej zasady, pozwoli uniknąć konfliktów pomiędzy administratorami.-- Tokyotown8 (dyskusja) 14:36, 14 lis 2020 (CET)

Stan faktyczny i dowody

28 października 2020 roku poinformowałem edytora PolonaRedaktor o tym, iż nazwa jego konta jest niezgodna z zasadami jakimi kierujemy się przy jej wyborze (link do edycji [1]). Dwa dni później, 30 października 2020 roku edytor został przeze mnie zablokowany (link do historii blokad [2]). Dzień później, 31 października 2020 roku, administrator Adamt odblokował zablokowane przeze mnie konto o 8:19 o czym poinformował mnie o 8:44 na mojej stronie dyskusji [3]. Przed podjęciem swojej decyzji, nie skonsultował jej ze mną, nie zapoznał się z moim zdaniem, ja nie zapoznałem się z jego zdaniem, nie zaproponował swoich pomysłów i nie zapoznał się z moimi. Cokolwiek by to było, zgodnie z zasadą opisującą relację pomiędzy administratorami, powinien najpierw skonsultować się z administratorem, którego decyzja była przez Niego podważana. Nie zrobił tego. Mogłem się zgodzić z Jego zdaniem, mogłem się oburzyć, mogłem zaproponować tysiące innych pomysłów. Adamt powinien zgodnie z wytycznymi opisanymi w "wojna administratorów". Zgodnie z wpisem w mojej dyskusji [4], Adamt podziela moje zastrzeżenia co do nazwy użytkownika, jednak uważa, że należy dać mu więcej czasu na rozwiązanie sytuacji, satysfakcjonujące każdą ze stron. Zgadzam się, uważam, że działania Adamta było dokonane w dobrej wierzę, podobnie jak moje, zgodnie z tym co napisałem w mojej dyskusji. Nie zmienia to jednak nadal postaci rzeczy, że Adamt nie zrobił tego tak jak należy. Ponownie - powinien najpierw skonsultować swoją decyzję z nakładającym blokadę administratorem. Jeśli faktycznie, a nie mam powodów sądzić, iż uważał inaczej niż to co napisał w mojej dyskusji, miałem słuszne zastrzeżenia, nie zachodzi wówczas sytuacja opisana jako "rażące naruszenie przezeń zasad Wikipedii i ewidentnego nadużycia uprawnień administratorskich" (chodzi o ocenę mojego działania), która usprawiedliwiała by "cofnięcie operacji innego administratora bez konsultacji". Nie byłem również świadkiem/nie uczestniczyłem, jak również (przynajmniej do czasu pisania wniosku) nie poinformowano mnie, iż odbyła się "konsultacji z innymi administratorami i uzyskanie konsensusu". Nie widzę zatem podstaw do cofnięcie mojej decyzji bez wcześniejszej konsultacji-- Tokyotown8 (dyskusja) 14:36, 14 lis 2020 (CET)

Podjęte środki przedarbitrażowe

31 października 2020 roku wpisałem się na stronie dyskusji Adamta, pytając Go, czy nie powinien najpierw zapytać mnie o zdanie [5]. W odpowiedzi jaką otrzymałem [6] nie ma ani słowa na temat zdania Adamta na ten temat. Jest uzasadnienie (tak je przynajmniej rozumiem) dlaczego odblokował konto. Nie ma jednak nic na tematy czy Jego zdaniem powinien najpierw skonsultować swoją decyzję ze mną, czy nie. Ponownie zadałem pytanie o relacje pomiędzy administratorami "...Mamy zasadę dotyczącą relacji pomiędzy administratorami w przypadku wycofywania wzajemnych działań administracyjnych, czy uważasz, że postąpiłeś zgodnie z tymi zasadami? Moja sugestia jest taka, abyś potraktował to pytanie poważnie..." [7]. Odpowiedź Adamta [8], w której ponownie nie dostrzegam słowa na temat wymaganej konsultacji, przed edycją wykorzystującą uprawnienia administracyjne, czyli w tym przypadku odblokowanie konta. Kolejne pytanie [9] i odpowiedź [10], w której Adamt (z tego co rozumiem) wyjaśnia swoje motywy ale kolejny raz, nie odnosi się w żaden sposób do wymogów opisanych w Wikipedia:Wojna administratorów. Następna moja edycja, w której skopiowałem fragment przytoczonej powyżej strony [11] i odpowiedź Adamta [12], ponownie nie dostrzegam w niej ani słowa na temat przestrzegania lub nie, zasad interakcji pomiędzy administratorami, opisanymi w Wikipedia:Wojna administratorów. Mój ostatni wpis na temat owych zasad w dyskusji Adamta [13] i Jego odpowiedź [14], w której dość jednoznacznie stwierdza, że "dalsza nasza dyskusja nie ma sensu" (podkreślenie moje). Chciałbym się dowiedzieć, czy działania Adamta, które podjął było zgodne z zasadami opisanymi tutaj Wikipedia:Wojna administratorów. Nie otrzymałem, żadnego odniesienia się z Jego strony do opisanych tam zasad. Nie oczekuje żadnych działań wobec Adamta, oczekuje wyjaśnienia, czy mógł postąpić w ten sposób w tym przypadku. Czyli nie konsultować swojej decyzji z administratorem nakładającym blokadę. Mój upór w dociekaniu jak powinien zachować się administrator Adamt wynika z dwóch powodów. Pierwszy, najważniejszy, Adamt w mojej ocenie ani słowem nie nawiązał do zasad opisujących interakcję pomiędzy administratorami na stronie Wikipedia:Wojna administratorów. Osobiście odczytuje owe zasady w sposób jednoznaczny, opisany przeze mnie powyżej. Czy w takim razie źle to robię? Nie powinienem oczekiwać od Adamta lub innego administratora zachowania opisanego w Wikipedia:Wojna administratorów? Czy jeśli nie doszło do rażącego nadużycia uprawnień administracyjnych, mogę bez konsultacji samodzielnie podejmować decyzję, odwołujące/anulujące/wycofujące decyzję innych administratorów? Nie znając opinii Adamta na ten temat (przynajmniej ja nie dostrzegam jej w odpowiedziach, których mi udzielił) nie umiem jej zweryfikować/porównać z moim podejściem i odczytywaniem owej zasady. Drugi powód, nieco bardziej prozaiczny. Adamt jest członkiem Komitetu Arbitrażowego. Jego działania z jednej strony, a z drugiej brak w mojej subiektywnej ocenie reakcji na moją prośbę do ustosunkowania się do reguł opisanych w Wikipedia:Wojna administratorów, sugeruję mi, iż jest to oficjalna wykładnia obowiązujących zasad. Czy zatem tak jest w istocie? Tym bardziej jest to w mojej ocenie ważne, iż wojny administratorów (w których sam zresztą brałem udział) z przeszłości, nawiązywały do obowiązku, było to podkreślane, wcześniejszej konsultacji-- Tokyotown8 (dyskusja) 14:36, 14 lis 2020 (CET)

Potwierdzenie

Edycja, w której poinformowałem Adamta o złożonym przeze mnie wniosku [15]-- Tokyotown8 (dyskusja) 14:43, 14 lis 2020 (CET)

Komentarz

Podstawową zasadą jaką kierować powinni się wszyscy Wikipedyści a administratorzy w szczególności jest dbanie o dobro projektu i jego rozwój. Wikipedia, a w jej imieniu Stowarzyszenie, wkłada wiele wysiłku w to by ten projekt rozwijał się. Jednym z zadań jest pozyskiwanie nowych zasobów źródłowych w postaci zdjęć czy dokumentów. M.in. tym zajmuje się GLAM. Tylko ten kto pracował przy tego typu projektach wie jak trudno jest pozyskać i utrzymać współpracę z instytucjami kulturalnymi typu muza i namówić je do udostępnienia swoich zasobów archiwalnych na wolnej licencji. Być może taka wiedza jest obca Tokyotown8 i dlatego wynikła sytuacja, która wymagała natychmiastowej reakcji. Pozyskując i zapraszając osobę z instytucji nie możemy w kolejnym kroku blokować ją. To zaprzecza wszelkim elementarnym zasadom współpracy a patrząc z perspektywy projektu takie działanie wręcz szkodzi wizerunkowi Wikipedii i stawią ją w dość niezręcznej sytuacji. Jeżeli mam powoływać się na literę zasad to, choć działania Tokyotown8 mogą wydawać się słuszne choć skrajnie zero-jedynkowe, mamy tu do czynienia z klasycznym zastosowaniem piątego podstawowego filaru Wikipedii. Nie musimy natychmiast blokować użytkownika z niepoprawną nazwą w ciągu 48h. Na marginesie, o poprawności nazwy użytkownika zablokowanego przez Tokyotown8 również toczyła się dyskusja i nie ma pewnego przekonania wśród Wikipedystów czy była ona faktycznie błędna. W działaniach Tokyotown8 zabrakło elementarnych zasad współdziałania i współpracy. Jestem przekonany, że wiedział kim jest zablokowany użytkownik - i tu nie chodzi o inne wyjątkowe traktowanie zasłużonych Wikipedystów - wystarczyło ponowne zwrócenie się do PolonaRedaktor w sprawie zmiany nicka a przy dalszych wątpliwościach rozpoczęcie stosownego wątku np. w kawiarence (co sugerowałem w jego dyskusji). Niezrozumiałe jest też zablokowanie użytkownika bez możliwości dyskusji i odwołania się czy choćby próby ponownego zarejestrowania się pod innym nickiem. W wyniku tych działańo PolonaRedaktor podjął dyskusję wyjaśniającą na wikipedyjnej stronie FB.

Według mnie moje działanie było zgodne z duchem projektu. Być może powinienem zwrócić się do Tokyotown8 o zniesienie blokady jednakże nie chciałem by ta sytuacja odbiła się negatywnie na projekcie a i nie sądziłem, że moje działanie spotka się z jego strony z taką agresywną reakcją, dla mnie dość niezrozumiałą i, przepraszam za stwierdzenie, bardzo małostkową. Kilkakrotnie prosiłem Tokyotown8 o zrozumienie sytuacji i wyrozumiałość. Wszystko o czym powyżej napisałem wspomniałem w dyskusji Tokyotown8. Rezultatem pośrednim mojego działania, dyskusji na FB w tej sprawie, była rozpoczęta dyskusja w Kawiarence przez Celinę, gdzie osiągnięto lub próbuje się osiągnąć konsensus co do nazw użytkowników związanych z projektami współpracującymi. Wszystko wskazuje na to że kwestionowane słowo Polona będzie mogło występować w odpowiednim szyku w nazwie użytkownika co tylko potwierdza, że blokowanie usera po 48h było zbyt szybką reakcją. Na koniec, jestem bardzo zaskoczony tym wnioskiem Tokyotawn8 który zostaje złożony pomimo zakończenia dyskusji w kawiarence w tej sprawie i po upływie tylu dni. Według mnie świadczy to o zupełnym braku chęci wykazania zrozumienia dla zaistniałej sytuacji a wykorzystywanie jej do osiągnięcia sztywnych wytycznych wobec np. tak postawionego pytania: "Czy jeśli nie doszło do rażącego nadużycia uprawnień administracyjnych, mogę bez konsultacji samodzielnie podejmować decyzję, odwołujące/anulujące/wycofujące decyzję innych administratorów?" czy przyrównywania jednorazowego odblokowania użytkownika bez uprzedniego powiadomienia blokującego do wojny administratorów jest interpretacyjnym nadużyciem i próbą wywarcia nacisku na KA. I ostatnia uwaga: Tokyotown8 nie podjął środków przedarbitrażowych - wymianę poglądów z adwersarzem nie można uznać za mediację.

Od strony proceduralnej: Od tego momentu, nie będę brał udziału w dyskusjach KA i procedowania wniosku. Jako przewodniczący KA, zgodnie z regulaminem, na czas rozpatrywania wniosku przekazuje obowiązki przewodniczącego sekretarzowi Gdarinowi --Adamt rzeknij słowo 16:41, 14 lis 2020 (CET)

Decyzja Komitetu Arbitrażowego

Spór powstały w związku z użyciem uprawnień administratorskich mieści się w zakresie działań Komitetu. Wnioskodawca podjął próbę zmierzającą do rozwiązania spornych kwestii prowadząc z drugą stroną sporu dyskusję, w której udział wzięli również inni wikipedyści, co Komitet uznał za spełnienie wymogu przedsięwzięcia środków przedarbitrażowych. Choć wnioskodawca nie wyczerpał wszystkich dostępnych możliwości rozwiązania sporu, Komitet Arbitrażowy postanowił przyjąć wniosek do rozpatrzenia.

Za przyjęciem wniosku głosowało 7 arbitrów, za odrzuceniem wniosku 1 arbiter, a 1 arbiter wyłączył się z orzekania w sprawie. W imieniu Komitetu, Gdarin dyskusja 13:53, 18 lis 2020 (CET)

Werdykt Komitetu Arbitrażowego

Słowo wstępne

Komitet Arbitrażowy przyjął wniosek do rozpatrzenia na podstawie Polityki arbitrażu, jako „spór powstały w związku z użyciem uprawnień administratorskich”. Bezpośrednią podstawą przyjęcia sprawy było zgłoszenie administratora Tokyotown8, w którego przekonaniu zdjęcie blokady nałożonej przez innego administratora powinno odbyć się zgodnie z procedurą opisaną w Wikipedia:Wojna administratorów. Celem, który Komitet Arbitrażowy przyjął podczas rozpatrywania tej sprawy, było zbadanie jej okoliczności i dokonanie oceny zasadności i zakresu blokady nałożonej przez administratora Tokyotown8 na wikipedystę PolonaRedaktor (w kontekście zasady Wikipedia:Nazwa użytkownika) oraz zgodności z zasadami zdjęcia tej blokady przez administratora Adamta.

Jednocześnie arbitrzy stanowczo oświadczają, że jakiekolwiek wypowiedzi poszczególnych członków w imieniu Komitetu Arbitrażowego na stronach Wikipedii mogą być składane wyłącznie w ramach toczących się postępowań przed Komitetem. W przypadku zasad i zaleceń obowiązujących w projekcie inicjatywa własna KA jest ograniczona do możliwości ewentualnego składania do oceny przez społeczność propozycji zmian lub wprowadzenia nowych rozwiązań (tak jak każdy wikipedysta lub grupa użytkowników). Komitet natomiast nie ma możliwości przedkładania “oficjalnych wykładni obowiązujących zasad”, gdyż nie jest to jego zadaniem.

Materiał dowodowy

 • 28 października 2020 o 18:17 Tokyotown8 zwrócił uwagę wikipedyście PolonaRedaktor, że nazwa jego konta jest niezgodna z WP:NU, informując, że musi on zmienić nazwę konta. W wiadomości tej nie została podana informacja, która dokładnie reguła z wymienionego zbioru zasad została złamana i w jaki sposób. O 20:44 wikipedysta PolonaRedaktor wykonał edycję, co świadczy o jego zalogowaniu się na konto i możliwości przeczytania uwagi Tokyotown8. 30 października o 12:58 Tokyotown8 zablokował wikipedystę PolonaRedaktor z następującymi opcjami: czas blokady: na zawsze (blokada tworzenia konta, nie może edytować własnej strony dyskusji), oraz opisem blokady: Nieprawidłowa nazwa użytkownika. 31 października o 00:37 Wulfstan poprosił o wyjaśnienie zablokowania użytkownika PolonaRedaktor. O 01:18 Tokyotown8 podał Wulfstanowi fakty dotyczące blokady. O 01:29 Wulfstan poinformował, że to są fakty, a prosił raczej o wykładnię. O 01:42 Tokyotown8 odpisał Wulfstanowi, że chodzi o to, iż nazwa nie może być "reklamą, nazwą przedsiębiorstwa, instytucji, nazwą znaku towarowego".
 • 31 października o 08:19 Adamt zdjął blokadę z użytkownika PolonaRedektor z opisem: do wyjaśnienia - konto pracownika GLAM. O 08:44 (w podpisie pod wiadomością znajduje się godzina odmienna od zapisanej w systemie: 08:22) Adamt poinformował Tokyotown8 o zdjęciu blokady z PolonaRedaktor. Zgodził się też z wątpliwościami dotyczącymi nazwy tego wikipedysty, zwrócił jednak uwagę, że czas 24h dany na reakcję konta GLAM był zbyt krótki. Opis edycji brzmiał: drobne techniczne. O 14:37 Tokyotown8 interweniował w sprawie działań Adamta na jego stronie dyskusji, stwierdzając, że Adamt powinien był zwrócić się najpierw do niego. Ponadto oświadczył, że nie zablokował konta po 24 godzinach, tylko po 2 dniach. O 15:34 Adamt odpowiedział Tokyotown8, zwracając uwagę na nierozsądność blokowania na zawsze konta współpracującego z Wikipedią z ramienia GLAM. Ocenił takie działanie jako szkodliwe i dokonane za szybko. O 15:46 Tokoyotown8 nawiązał do odpowiedzi Adamta, przypominając, że PolonaRedaktor miał 2 dni na podjęcie reakcji, i że jeśli są wyjątki od zasad, to należy je uzasadnić, przypomniał o zasadzie dotyczącej relacji między administratorami (chodzi o zasadę WP:WW uwaga KA) i zapytał Adamta, czy została ona wypełniona.
 • Między 15:54 a 23:04 kontynuowana była dyskusja pomiędzy administratorami Tokyotow8 oraz Adamt. W dyskusji tej Tokyotown8 koncentrował się na regule z WP:WW „Pojedyncza operacja, anulująca decyzję innego administratora, nie jest traktowana jako wojna administratorów, ale powinna być każdorazowo konsultowana z administratorem, którego decyzja jest podważana; może być podjęta za zgodą tego administratora bądź – w przypadku braku tej zgody – po przeprowadzeniu konsultacji z innymi administratorami i uzyskaniu konsensusu”. Kwestionował też znajomość zasad przez Adamta i nawiązywał do wątków pobocznych. Adamt natomiast koncentrował się na kwestii współpracy z projektem GLAM. Zarzucił Tokyotown8 stwarzanie sztucznych konfliktów, brak empatii oraz nieznajomość piątego filaru Wikipedii. Adamt poinformował również Tokyotown8, że problem nazwy tego użytkownika jest obecnie wyjaśniany, a sama kwestia nazwy użytkownika dla instytucji współpracujących z Wikipedią została poruszona przez wiele osób na facebookowym profilu Wikipedii.
 • Między 23:10 a 11:32 (31 października – 1 listopada) na stronie dyskusji Adamta swoje opinie w przedmiotowej sprawie przedstawili inni użytkownicy, w tym PolonaRedaktor. Ten ostatni zaznaczył, że w uwadze Tokyotown8 o nieprawidłowości nazwy "PolonaRedaktor" nie było informacji dlaczego konkretnie nie jest ona prawidłowa oraz jak dużo czasu ma na reakcję. Nie było też ze strony Tokyotown8 żadnego ponaglenia czy ostrzeżenia poprzedzającego blokadę. PolonaRedaktor zwrócił uwagę na niejednoznaczność zasad. Zacytował regułę z WP:NU (Nazwa nie może być: (...) reklamą, nazwą przedsiębiorstwa, instytucji, nazwą znaku towarowego) i zauważył, że nie wynika z niej wprost, aby nazwa użytkownika w żadnym przypadku nie mogła zawierać nazwy instytucji. Ocena tego, czy dana nazwa jest reklamą, również jest wysoce uznaniowa. PolonaRedaktor wyraził przekonanie, że uwzględniając piąty filar Wikipedii, niedopuszczalność nazwy jego konta jest kwestią dyskusyjną. Oprócz tego oznajmił, że po założeniu blokady zapytał na Facebooku, co robić dalej w tej sytuacji, gdyż na Wikipedii został pozbawiony możliwości jakiejkolwiek dyskusji. Z innych głosów należy odnotować administratora Wulfstana, który podkreślił, że zasad należy przestrzegać, nawet jeśli są niedoskonałe. Z kolei Piotr967 zwrócił uwagę, że nazwy rozmaitych, mało znanych przedsiębiorstw i instytucji mogłyby być, przy rygorystycznym podejściu, podstawą kwalifikującą do blokady konta wielu wikipedystów z długim stażem.
 • Między 23:38 a 16:51 (31 października – 1 listopada) na stronie dyskusji Tokyotown8 zabrali głos inni administratorzy, którzy zwrócili uwagę na to, że jeśliby literalnie traktować treść zasad, konieczne byłoby zablokowanie bardzo wielu kont (m.in. z WMF, WMPL, WMUA, WMIT w nazwie). Równocześnie jednak zgodnie przyznali, że taki zapis w zasadach jest przydatny ze względu na zagrożenie używania nazwy konta w celach reklamowych bądź do podszywania się pod znaną markę czy instytucję. Administrator Wojciech Pędzich stwierdził, że nie można przyrównywać takich kont do kont współpracowników z projektu GLAM, a zastosowanie piątego filaru Wikipedii powinno wystarczyć do rozstrzygnięcia wątpliwości interpretacyjnych. Gdarin podkreślił, że “Absolutnie niedopuszczalne było zablokowanie tego użytkownika z włączoną opcją 'blokada tworzenia konta”, cytując zapis z WP:NU: Jeżeli blokada została nałożona wskutek nieodpowiedniej (na przykład wulgarnej) nazwy użytkownika, możliwe jest założenie nowego konta o nazwie zgodnej z zasadami. Nie będzie to wówczas uznawane jako obchodzenie blokady.
 • 17 listopada o 19:25 Nadzik zmienił nazwę wikipedysty PolonaRedaktor na Redaktor GLAM na życzenie użytkownika (co ma wpływ na bieżący odczyt rejestrów, których linki zostały podane w chronologii konfliktu).

Ocena zasadności i zakresu blokady nałożonej przez Tokyotown8

Tokyotown8, nakładając blokadę na konto PolonaRedaktor, uzasadnił ją niedopełnieniem przez nazwę tego konta wymogów określonych na stronie Wikipedia:Nazwa użytkownika. Co prawda na stronie dyskusji użytkownika PolonaRedaktor nie wskazał konkretnej reguły (co byłoby najwłaściwsze), to jednak z wypowiedzi wnioskodawcy w dyskusji administratora Wulfstana wynika, że miał na myśli regułę Nazwa nie może być: reklamą, nazwą przedsiębiorstwa, instytucji, nazwą znaku towarowego. Przy tej okazji Komitet chciałby zwrócić uwagę, że stosowanie wspomnianej reguły każdorazowo wymaga indywidualnej oceny. Wszak wedle najlepszej wiedzy Komitetu nie istnieją przedsiębiorstwa, instytucje ani znaki towarowe o nazwie "PolonaRedaktor". Administrator Tokyotown8 nie posłużył się więc literalnym brzmieniem reguły, tylko dokonał oceny, że nazwa użytkownika jest dostatecznie podobna do nazwy rzeczywistej instytucji. Podobnie do pewnego stopnia uznaniowa jest ocena danej nazwy użytkownika jako mającej na celu reklamę. Komitet chciałby podkreślić, że administratorzy dokonujący tego rodzaju ocen powinni mieć na uwadze przede wszystkim cele, dla których ustanowione zostały reguły wyrażone na stronie Wikipedia:Nazwa użytkownika. Do tych celów należy uniknięcie sytuacji, w której nazwy kont wikipedystów używane są do reklamowania firm bądź podszywania się pod nie. Równie niepożądanym zjawiskiem byłoby używanie nazw instytucji sugerujących, że działania użytkownika są wsparte ich autorytetem albo mają ich poparcie. W ocenie Komitetu nie ma podstaw do przekonania, że nazwa "PolonaRedaktor" zagraża tym celom. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że ta nazwa użytkownika jest sprzeczna z zasadami Wikipedii, toteż Komitet uważa blokadę za niepotrzebną i kontrowersyjną. Komitet stwierdza, że choć wyrażone przez Tokyotown8 pragnienie traktowania wszystkich jednakowo, według tych samych reguł [16], jest godne pochwały, to jednak reguły te powinny być interpretowane w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem i V filarem Wikipedii.

Kolejną kwestią, do której należy się odnieść, jest fakt nałożenia przez wnioskodawcę blokady na użytkownika PolonaRedaktor z włączoną opcją "blokada tworzenia konta". Stanowiło to naruszenie zasad blokowania użytkowników, gdyż użytkownik zablokowany ze względu na nieprawidłową nazwę powinien mieć możliwość założenia nowego konta o nazwie zgodnej z zasadami. Trudno także zrozumieć celowość blokowania możliwości edytowania własnej strony dyskusji.

Wreszcie – Tokyotown8 zablokował użytkownika PolonaRedaktor po niecałych dwóch dniach od zwrócenia mu uwagi, że jego konto ma niewłaściwą nazwę. Biorąc pod uwagę zamieszczoną na stronie wikipedysty PolonaRedaktor informację o statusie użytkownika wraz z linkiem do wikiprojektu Wikiprojekt:GLAM/Biblioteka Narodowa (Użytkownik PolonaRedaktor jest pracownikiem Biblioteki Narodowej w Warszawie i wykonuje z tego konta płatne edycje w ramach współpracy GLAM/Biblioteka Narodowa), Komitet jest zdania, że blokada została nałożona bez należytego uprawdopodobnienia, że adresat w ogóle zapoznał się ze skierowanymi do niego uwagami, a także bez próby weryfikacji, czy przedmiotowe konto rzeczywiście podejmuje działania w ramach oficjalnej kooperacji Biblioteki Narodowej ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska związanej z uzupełnianiem artykułów w Wikipedii. Ponadto administrator Tokyotown8 nie wziął pod uwagę tego, że globalna zmiana nazwy użytkowników trwa zwykle dłużej niż jeden dzień.

Ocena zasadności i trybu zdjęcia blokady przez Adamta

Głównym zarzutem, który Tokyotown8 podniósł wobec Adamta, jest anulowanie przez niego blokady bez konsultacji z wnioskodawcą, co w jego ocenie naruszyło wytyczne opisane na stronie Wikipedia:Wojna administratorów: Pojedyncza operacja, anulująca decyzję innego administratora, nie jest traktowana jako wojna administratorów, ale powinna być każdorazowo konsultowana z administratorem. Jeszcze bardziej kategorycznie ta reguła wyrażona jest w zasadach odwołania od blokady: Administrator, który otrzymał wniosek od zablokowanego użytkownika, aby zapobiec wojnie administratorów, ma obowiązek przed podjęciem samodzielnych działań podjąć próbę konsultacji z autorem blokady lub, w przypadku rozbieżności opinii, uzyskać konsensus szerszej grupy administratorów. Przywołanie tego zapisu jest zasadne, gdyż w przedmiotowej sprawie doszło do swego rodzaju odwołania od blokady – działania Adamta nastąpiły w reakcji na wpis użytkownika PolonaRedaktor na jednym z portali społecznościowych [17].

Wymienione wytyczne mają na celu zapobieganie szczególnie niepożądanemu zjawisku wojny administratorów, która podważa zaufanie do projektu i zraża dotkniętych nią użytkowników. Nawiązując do pytań postawionych przez Tokyotown8 we wniosku (nawet jeśli były tylko figurą retoryczną), Komitet nie kwestionuje, że wymóg konsultacji z autorem blokady przed jej zdjęciem jest obowiązującą regułą, ale pragnie zwrócić uwagę na trzy istotne dla niniejszego postępowania kwestie:

 • w ocenie Komitetu blokada użytkownika "PolonaRedaktor" była, jak już wskazano, kontrowersyjna poprzez sposób oraz okoliczności jej nałożenia, ale jednocześnie działania Tokyotown8 nie wypełniały znamion rażącego naruszenia zasad Wikipedii i ewidentnego nadużycia uprawnień administratorskich, więc same w sobie nie zwalniały od obowiązku konsultacji przed ich cofnięciem. Niemniej brak empatii i wyrozumiałości w stosunku do innych wikipedystów, a także rygorystyczny formalizm, mogły podważać zaufanie do projektu i zrażać użytkowników w nie mniejszym stopniu niż wojny administratorów.
 • niezwłocznie po zdjęciu blokady administrator Adamt poinformował o tym fakcie wnioskodawcę, a jego wypowiedź ma zdecydowanie koncyliacyjny charakter: nie zawiera krytyki, nie odmawia Tokyotown8 pewnych racji, proponuje inne rozwiązania problemu [18]. Członkowie Komitetu Arbitrażowego zwrócili jednak uwagę, że taka informacja z opisem drobne techniczne, przy jednoczesnym prowadzeniu dyskusji na inny temat, mogła być łatwo przeoczona.
 • zasady Wikipedii (poza oczywistymi wyjątkami, jak bezwzględny wymóg przestrzegania praw autorskich) powinny być stosowane z uwzględnieniem piątego filaru Wikipedii i zdrowego rozsądku. Istotną rolę przy ocenie powagi uchybień względem zasad Wikipedii jest duch tych zasad, cel, dla którego zostały ustanowione.

Biorąc powyższe pod uwagę, Komitet Arbitrażowy ocenił, że administrator Adamt naruszył zapisy zasad Wikipedii, które – warto podkreślić – powstały przed projektem GLAM organizowanym przez Stowarzyszenie. Naruszył je w dobrej wierze, mając racjonalne podstawy by uważać, że działa dla dobra projektu. Jednakże trzeba jednoznacznie zauważyć, że administratorzy posiadają swoje dodatkowe atrybuty jedynie w ramach zasad, co nakłada na nich szczególny obowiązek przestrzegania procedur. W związku z tym, nawet przy założeniu, że blokada była zbyt szybko i zbyt szeroko zastosowana, należało się najpierw porozumieć z administratorem blokującym, a gdyby ten nie wyraził zgody na odblokowanie użytkownika, to powinien zgłosić sprawę na liście admińskiej i tam uzyskać konsensus.

Komitet pragnie również odnieść się do argumentu, którym Adamt posłużył się na stronie dyskusji Tokyotown8: Jednocześnie problem nazwy tego użytkownika jest obecnie wyjaśniany a sam problem nazwy użytkownika dla instytucji współpracujących z Wikipedią został poruszony przez wiele osób na fb Wikipedia [19]. Facebook nie jest obowiązującym kanałem dyskusji wikipedystów, w związku z czym Tokyotown8 nie miał obowiązku wiedzieć o toczącej się tam dyskusji w sprawie nazw kont uczestników projektu GLAM.

Podsumowanie

Wnioski i zalecenia o charakterze ogólnym

Komitet Arbitrażowy uznał, że obydwaj administratorzy działali w dobrej wierze, jednak przypomina wszystkim administratorom, że wraz z powierzonymi przez Społeczność dodatkowymi uprawnieniami, ciążą na nich nie tylko dodatkowe obowiązki, ale również szczególny wymóg szacunku dla wypracowanych procedur oraz dla innych uczestników projektu, zarówno nowicjuszy, jak i doświadczonych wikipedystów, w tym także dla innych administratorów. W szczególności, dla dobra projektu, konieczna jest harmonijna współpraca pomiędzy administratorami. O ile każdy konflikt pomiędzy wikipedystami jest dla projektu potencjalnie destrukcyjny, to potencjał owej destrukcji w przypadku konfliktów między administratorami jest nieporównywalnie większy. Arbitrzy apelują do wszystkich o uszanowanie reguł, ducha współpracy i wzajemnego szacunku, dla dobra Społeczności i całej Wikipedii.

Komitet Arbitrażowy pragnie także zaznaczyć, że spór między administratorami wyniknął przede wszystkim z powodu nieuregulowania kwestii kont instytucji współpracujących z Wikipedii w ramach wikiprojektu GLAM oraz ich nazewnictwa. Arbitrzy wyrażają zadowolenie, że temat ten został już podjęty w kawiarence i zwracają uwagę na potrzebę doprecyzowania zasad dotyczących nazw użytkowników, by zapobiec podobnym nieporozumieniom w przyszłości.

Środki

Komitet Arbitrażowy zdecydował:

 • wobec administratora Tokyotown8 – udzielić upomnienia. Blokada nałożona na redaktora PolonaRedaktor była niepotrzebna i oparta na wątpliwych przesłankach. W przypadku, gdy nazwa użytkownika budziła jego wątpliwości, mógł zgłosić je osobom zajmującym się wikiprojektem GLAM, można było też omówić problem w kawiarence, sugerując wypracowanie zalecenia odnośnie do nazw użytkowników w ramach projektu GLAM. Niezgodne z zasadami było nałożenie blokady wraz z zaznaczoną blokadą tworzenia konta. Ponadto Tokyotown8 zignorował uwagi zgłaszane w jego dyskusji przez wikipedystów popierających działania podjęte przez Adamta, co oznacza brak realnej chęci rozwiązania sporu na drodze przedarbitrażowej i forsowanie własnego zdania o słuszności podjętej przez siebie decyzji o blokadzie redaktora PolonaRedaktor.
 • wobec administratora Adamta – udzielić upomnienia ze względu na brak konsultacji z administratorem nakładającym blokadę w przypadku kwestionowania jego decyzji. Przed zdjęciem blokady nałożonej na redaktora PolonaRedaktor powinien skontaktować się z administratorem Tokyotown8 i uzyskać jego zgodę, a gdyby ten nie wyraził zgody na odblokowanie użytkownika, to powinien zgłosić sprawę na liście admińskiej i tam uzyskać konsensus.

Za przyjęciem werdyktu głosowało 8 arbitrów, żaden z arbitrów nie był przeciw, żaden nie wstrzymał się od głosu, jeden arbiter wyłączył się z orzekania w tej sprawie. W imieniu Komitetu, Gdarin dyskusja 22:36, 8 gru 2020 (CET)