Wikipedia:Nazwa użytkownika

Nazwa użytkownika pełni funkcję loginu i umożliwia zalogowanie się na Wikipedię. Nazwą tą są podpisywane edycje użytkownika; jest także używana do identyfikacji autora w przypadku publikacji zewnętrznych (np. cytatów). W codziennej komunikacji wikipedyści zwracają się do siebie z użyciem nazw użytkowników.

Wymagania

Nazwa może zawierać spacje i znaki diakrytyczne. Musi ona być rozpoznawalna, więc jej pierwsza litera zawsze będzie duża.

Nazwa nie może być:
  • zbyt długa
  • zbyt trudna do napisania
  • niezgodna z prawem (np. rasistowska)
  • prowokacyjna ani wulgarna
  • zbyt podobna do numeru IP (także IPv6), czyli z ciągiem cyfr na początku
  • adresem strony internetowej typu firma.com
  • reklamą, nazwą przedsiębiorstwa, instytucji, nazwą znaku towarowego.

Można też podejrzeć, jakie nazwy użytkowników wybrali sobie inni wikipedyści.

Jeżeli nazwa użytkownika nie narusza zasad, a oprogramowanie informuje, że wskazana nazwa nie jest prawidłowa, należy napisać wiadomość e-mail do któregoś z administratorów z prośbą o rejestrację.

Przedstawiciele i współpracownicy podmiotów instytucji GLAM współpracujących z organizacjami wspierającymi projekty Wikimedia (Wikimedia Foundation, Wikimedia Polska), czyli rezydenci GLAM, mogą zakładać w tym celu konta, których częściami nazwy są: część osobista (np. imię, nazwisko, imię i nazwisko, inicjały lub pseudonim) oraz pełna nazwa lub skrót instytucji, np. Jarosław Nowacki Muzeum Narodowe w Warszawie lub Jaron MNW. Na stronie użytkownika takiego konta powinna znaleźć się informacja o tym, z jaką instytucją współpracuje i na jakich zasadach (odpłatnie czy jako wolontariusz).

Użytkownicy obcojęzycznych projektów Wikimedia mogą używać nazw użytkowników w alfabetach używanych w tych projektach. Muszą jednakże zamieścić na swojej stronie użytkownika łacińską transkrypcję swojej nazwy. Wszystkie niełacińskie nazwy (wraz z transkrypcjami i linkami udowadniającymi wcześniejszy udział w innym projekcie) powinny być także wpisane na tę stronę. Niedozwolone są nazwy używające kombinacji znaków z różnych alfabetów (nie dotyczy kont utworzonych automatycznie w ramach konta uniwersalnego).

Nazwy niespełniające zasad

Konta z nazwami niespełniającymi podanych wyżej warunków są blokowane. Użytkownik korzystający z takiej nazwy może utworzyć nowe konto, którego nazwa będzie zgodna z zasadami albo poprosić o zmianę nazwy konta (zobacz sekcja poniżej). Po zakończeniu procesu zmiany nazwy użytkownika, blokadę z konta może zdjąć dowolny administrator bez potrzeby konsultacji z zakładającym blokadę.

Nazwy użytkownika łamiące zasady należy zgłaszać na stronie Wikipedia:Prośby do administratorów.

Zmiana nazwy konta

Możliwość zmiany nazwy użytkownika mają stewardzi oraz globalnie zmieniający nazwy[a]. Zmiana dokonywana jest jedynie na wyraźną prośbę danego użytkownika.

Prośby o zmianę nazwy konta należy składać na tej lub na tej stronie.

Dokonane zmiany nazw użytkowników widoczne są na tej stronie specjalnej. Należy też poinformować społeczność o swojej decyzji na Tablicy ogłoszeń (nie dotyczy nowych użytkowników).

Zobacz też

Uwagi

  1. w polskojęzycznej społeczności są to Masti, Maire, Nadzik, MemicznyJanusz oraz AramilFeraxa.
  2. Ten ostatni szablon do użycia przez administratorów