Pacynka to nazwa dodatkowego konta, z którego korzysta użytkownik, jeśli edytuje pod większą liczbą nazw (nicków). Odradza się używania pacynek, gdyż może to doprowadzić do naruszania zasad ustalonych w Wikipedii, takich jak jedna osoba – jeden głos.

Osoba posiadająca większą liczbę kont w uzasadnionych celach powinna się wystrzegać użycia ich w przypadkach, które nie są dozwolone dla pacynek, zwłaszcza używania jednej pacynki do wspierania pozycji wyrażanej z innego konta – jest to klasyczna definicja posługiwania się pacynkami. Obecnie określenie „pacynka” nie ma tak jednoznacznie negatywnych konotacji (w społeczności polskojęzycznych wikipedystów).

Zaleca się, jeśli to możliwe, wstawić linki między kontami, aby było jasne, że to jedna osoba używa tych wszystkich kont.

Korzystanie z drugiego konta w sposób stanowiący nadużycie nie może być uważane za uzasadnione i może prowadzić do ujawnienia pierwotnego konta danej osoby.

Niniejsze zasady odnoszą się do osób, nie do kont, a konsekwencje naruszenia zasad będą dotyczyły również podstawowego konta osoby używającej pacynek w sposób sprzeczny z zasadami.

Podejrzenia o niedozwolone użycie pacynek można zgłaszać na stronie Wikipedia:Prośby do administratorów.

Zakazane użycie pacynek

Głosowanie i dyskusje

W Wikipedii stosowana jest zasada jedna osoba – jeden głos w głosowaniach i dyskusjach, gdzie osobiste preferencje są brane w jakiś sposób pod uwagę. Zgodnie z tym pacynkom nie wolno głosować w ramach Wikipedii, o ile w danym głosowaniu bierze udział konto główne pacynki. Jednoczesny udział w jakiejś dyskusji konta głównego i pacynki danego konta (lub IP) jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy pacynka lub IP poda w swej wypowiedzi w danej dyskusji, że reprezentuje osobę o takiej a takiej nazwie konta głównego (nie wystarczy podanie tego na stronie pacynki). Jeśli udowodni się, że ktoś używa pacynek do fałszowania głosowań, to takie konta są bezterminowo blokowane.

Wprowadzanie w błąd i podszywanie się pod kogoś

Poza ww. zakazem pacynek nie wolno używać do wprowadzania w błąd i tworzenia iluzji większego poparcia niż ma się w rzeczywistości. To postępowanie jest wysoce szkodliwe i zupełnie niezgodne z uzasadnionym użyciem pacynek. W szczególności konta, które są tworzone, aby złośliwie się podszyć pod jakiegoś wikipedystę, zostaną bezterminowo zablokowane.

Omijanie blokad

Nie wolno używać pacynek, aby ominąć zablokowanie przed edycją. Takie działanie może spowodować, że czas blokady zacznie biec od początku.

Kandydowanie na administratora, biurokratę, checkusera i rewizora

Pacynka nie może kandydować na ww. funkcje.

Cechy charakterystyczne pacynek

Pacynki wykazują o wiele większą wiedzę nt. Wikipedii i zasad edycyjnych niż nowicjusze. Już od początku ich działalności częściej wpisują coś w opisie zmian, sprawnie posługują się wikikodem itd.

Rozstrzyganie wątpliwości

W niektórych przypadkach może nie być jasne, czy dane konto służy jako pacynka, ponieważ pacynce zwykle zależy na tym, aby nie być wykrytą. Podobieństwa zainteresowań czy stylu edycji są dość charakterystyczne, ale nie każdy musi znać na tyle danego użytkownika, aby to zauważyć.

Gdy pojawi się uzasadnione podejrzenie, że konto pacynki jest używane w wojnie edycyjnej lub dla oszustwa w jakimś głosowaniu, to należy sprawdzić liczbę edycji wykonaną z tego konta. Gdy pojawia się nadmierna liczba nowych kont mających zaledwie po parę edycji, warto porównać adresy IP i czas, kiedy edycje są robione. Kryterium paru edycji na koncie nie wystarcza, aby uznać już konto za pacynkę. Nazwanie użytkownika pacynką bez uzasadnienia będzie prawdopodobnie obraźliwe dla niego i spowoduje u niego, zwłaszcza w przypadku początkującego wikipedysty, niemiłe wrażenie w stosunku do całej Wikipedii.

Zdarza się, że wielu użytkowników zaczyna działać w WP z powodu artykułów kontrowersyjnych lub dyskusji nad usunięciem artykułów.

W wypadkach wątpliwych checkuser może łatwo sprawdzić, czy konta są ze sobą powiązane. Dotychczasowa praktyka wykazała, że na stronach dyskusji, włączając w to głosowania, powiązania takie nie zostają zwykle potwierdzone przez checkuserów, więc zaleca się umiar w formułowaniu takich oskarżeń.

Oznaczanie wykrytych pacynek

Jeśli wykazano, że konto pacynki było używane do naruszenia zasad Wikipedii, wówczas powinno zostać odpowiednio oznaczone. Można np. na stronie konta-pacynki umieścić następujący tekst, zmieniając „XYZ” na nazwę użytkownika, który posługuje się pacynką:

::''Ten użytkownik jest pacynką [[Wikipedysta:XYZ|Wikipedysty XYZ]], co zostało dowiedzione na stronie [[Wikipedia:Dowód pacynki|X]] / przez użycie CheckUser.''

Można też skorzystać z szablonu {{PacynkaCU}}.

Użytkownik posługujący się pacynką może wstawić inny tekst, chodzi tylko o to, aby w jasny sposób oznaczyć takie konto-pacynkę.

Należy wstawiać ww. tekst tylko wtedy, gdy poza wszelką wątpliwością zostało ustalone, że jest to rzeczywiście konto-pacynka, czyli na podstawie:

  • przyznania się użytkownika,
  • numeru IP, z którego edytuje, lub innych danych technicznych.

Powyższy tekst nie powinien być wstawiany w wypadku oskarżenia o „nielegalne pacynkowanie”, które nie zostało udowodnione.

Posługiwanie się wieloma kontami

Posługiwanie się wieloma kontami może mieć uzasadnione zastosowania. Np. niektórzy wikipedyści mogą chcieć się przekonać, jak wygląda Wikipedia od strony nowicjuszy, którzy dopiero zaczynają działać.

Inni użytkownicy używają czasami wielu kont, aby w zdecydowany sposób oddzielić swoje edycje. Ktoś, kto poświęca wiele czasu jakiejś dziedzinie w Wikipedii, może chcieć utworzyć nowe konto, którego będzie używał tylko do pracy nad tą dziedziną.

Użytkownicy, którzy są ekspertami w matematyce, mogą nie chcieć, aby ich nick był łączony z edycją tematów nie związanych z matematyką. Inni mogą używać innego konta, aby zapobiec powstawaniu konfliktów w dyskusjach na różne tematy w Wikipedii związanych nie z samą istotą dyskusji, ale z nazwą konta, z którego się edytuje. Jeszcze inni używają specjalnego konta do kontrowersyjnych tematów, aby nie być kojarzonymi z treścią tych artykułów.

Posiadanie wielu kont pozwala też na ochronę prywatności. Ktoś, kto jest znany publicznie lub w pewnym kręgu osób, może zostać rozpoznany z np. jego zainteresowań i dokonywanych edycji. Rozdział tych edycji między różne konta może pozwolić zachować anonimowość. Niektórzy użytkownicy, szczególnie administratorzy i biurokraci, używają pacynek kiedy pracują na nie swoim komputerze, w celu uniknięcia przejęcia swojego głównego konta (często dysponującego narzędziami administracyjnymi) przez kradzież hasła.

Uwaga: Wikipedystów, którzy uruchamiają boty, prosi się, aby tworzyli odrębne konta, po to, by można było ich edycje odfiltrować od edycji bota na stronie ostatnich zmian.

Zobacz też