Wikipedia:Skarbnica Wikipedii/Słownik geograficzny Królestwa Polskiego/Bąkowa góra

Przejdź do indeksu haseł słownika zaczynających się od:

pow. noworadomski, gm. Masłowice, pru'. Bą­kowa góra. Leży na wyniosłej górze, panują­cej nad przyleglą doliną, Pilicy, o 6 w. na półn. od Przedborza. Posiada kościół par. mu­rowany i gorzelnię. Par. B. góra dek. nowo­radomskiego 2289 dusz. Dobra B. góra, wła­sność A Ostrowskiego, składają się z folwar­ków: B.-g., Dęba, Kalinki, Majkowice i osady karczmarskiej we wsi Zbyłowicach; ogólny ob­szar wynosi 2461 morg, w tem 1386 m. ziemi ornej. W 1827 r. było tu 37 dm. i 278 mk., obecnie 66 dm. i 690 mk.; włościanie mają 446 morg. ziemi.

Bąkowa Góra

Powrót do strony indeksu